Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside- Bjørnen fisker.
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 30.05.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Om aktiviteter og fiskeri i Bjørnen... Kik ind i vores verden...
Livets gang i Bjørnen - Hvad laver Bjørnen i grunden!
Det handler naturligvis om fiskeri, men også det sociale element er hos os en meget betydende faktor, idet vi vægter gode fælles oplevelser meget højt.
Netop derfor lægger vi vægt på, at vi ikke kun arrangerer fisketure, men at vi også står for et hyggeligt klubliv, hvor medlemmerne har mulighed for at samles flere gange om ugen.
Vi har senior-, junior-, pensionist- og familiemedlemmer. Grundlæggende er vi en forening ikke kun for de meget aktive lystfiskere, men vi er også foreningen for dem, som også lægger vægt på et godt og hyggeligt foreningsliv, og for dem, der gerne vil lære noget mere om fiskeri. Vi har således også medlemmer, som kun ønsker sig en enkelt hyggetur en gang imellem, og dem er der bestemt også plads til. Det kan du læse mere om herunder.
Bjørnen fisker
Vi er til stort set alt fiskeri. Vi fisker sammen, vi fisker på kysten, ved forskellige vandløb, på havet, ved både naturlige søer og ved Put & Take-søer - vi fisker det hele, men de tre fiskeriformer Kystfiskeri, Havfiskeri og Å-fiskeri er nu dem, der fylder mest.
Vi har med mere end 30 års klubfisketure i ind- og udland fundet frem til en række rigtig gode fiskepladser, hvor fiskepresset er mindre end på mange andre pladser. Vi har således håndplukket en række fiskepladser, som vi hen over året besøger i både ind- og udland.
De Sjællandske fiskepladser er naturligvis vores hjemmevand, hvor vi fisker på kysten og i de få rimelige vandløb, som Sjælland nu engang råder over, men vi tager flere gange om året på både en- eller flerdages ture til bl.a. den Svenske Å Lagan, hvor vi fisker laks og havørred. Vi har også hvert år flerdagesture til f.eks. de Sjællandske og Fynske kystpladser, til de Jyske Åer, f.eks. Skjern Å, Kongeåen, Karup Å eller nogle af de andre vandløb.

Vi har nogle år ture til især Norge eller Sverige. Så vi er nogle stykker,
som undertiden kommer vidt omkring. Det giver os ikke kun et herligt
og udfordrende fiskeri, det giver os også nogle ganske storslåede
naturoplevelser og under og efter turene et dejligt fællesskab, hvor vi
sammen deler vores oplevelser.

Vi har desuden sammen med de øvrige foreninger på Københavns Vestegn fiskeret i de to lokale søer Vallensbæk Sø og Tueholm Sø.
Bjørnens klubliv, videndeling, kurser og øvrige aktiviteter
Vi lægger stor vægt på, at vi i vores tilbud til medlemmerne har en vifte af forskellige aktiviteter, som sigter på at give medlemmerne ny viden og nye færdigheder under hyggelige forhold.
Omdrejningspunktet er vores hyggelige klublokaler på den gamle Roskilde Kro i Albertslund, hvor vi har klublokaler på 1. sal. Vi flyttede ind i den gamle bygning i starten af 2012.
Du finder os bl.a. ved at klikke dig ind på linket til højre under hjemmesidens topbanner, inket som hedder "Vejen til Bjørnen".
I vinterhalvåret afholder vi forskellige kurser, hvor interne og eksterne foredragsholdere fortæller om de forskellige fiskeriformer, og deres måde at gribe fiskeriet an på. Vi har naturligvis kurser i fluebinding og afholder fluebindingaftener ofte med step by step instruktion. Vi afholder kurser af både kortere og længere varighed. Det kan være teoretiske kurser, men også kurser med et praktisk indhold, som f.eks. fluekast. Så går vinteren selvfølgelig også med at finpudse grejet eller måske fremstille noget helt nyt.
Vores værksted
I forbindelse med vores klublokaler har vi et ganske velindrettet værksted, som giver os fine muligheder for at fremstille blink, spinnere, fangstnet, knive samt andre grejformer. Der er selvfølgelig også mulighed for at løse private værkstedsopgaver.
Tekst og billeder fra vores klubliv på Roskilde Kro
På siden Klublokaler får du en tekst- og billedgennemgang af, hvordan vi benytter vores klublokaler på Roskidle Kro. Linket til siden "Klublokaler" finder du i toppen af denne side lige under vores topbanner.
Klubaftener og åbningstider
Vi har klubaften hver mandag og torsdag aften fra kl. 19.00 indtil vi lukker af, som regel omkring kl. 22.00. I skolesommerferien hænder det dog, at vi kun har åbent på mandage, eller vi flytter vores klubaften udendørs, hvor vi ofte holder en fiskeaftentur ved Tueholm Sø.
Da vi har vores lokaler for os selv, altså ikke deler lokaler med andre, kan vi i praksis komme og gå, helt som det passer os. Derfor har vi også flere medlemmer udstyret med nøgler til bygningen og til vores lokaler.
Tirsdagsfluebinding
For dem der har mulighed for det, er der hen over året yderligere fluebinding hver tirsdag formiddag. Faktisk kan vi bruge lokalerne på et hvilket som helst tidspunkt, vi måtte ønske det. Så vil man bruge lokalerne uden for de almindelige åbningstider, så er muligheden der.
Vandløbspleje & Fiskepleje ved Store Vejle Å
I 2010 gik vi igang med at interessere os alvorligt for en videreudvikling af Store Vejle Å, hvor vi har fået et fint samarbejde med Albertslund Kommune. Foreløbig er det blevet til renvoringsopgaver med udlægning af gydebanker, udlægning af skjulesten og et fint samarbejde med skoleeleverne i Alberstlund, som deltager i det fysiske arbejde. Vi sørger naturligvis samtidig med at give dem ny viden om naturen, herunder vandløbet, fiskene, andre dyrearter og vandløbspleje.
Klubbladet
Bjørnens klubblad udkommer fire gange årligt i marts, juni, september og december. Det er også medlemmernes blad, hvilket betyder, at du som medlem er meget velkommen til at levere indlæg, sålænge det handler om fiskeri, eller om fiskerirelaterede- eller klubemner.
Konkurrencer
Vi dyster året igennem i forskellige fiskekonkurrencer, der omfatter Kystfiskeri, Torskefiskeri, Hornfiskeri og Put & Take fiskeri. Dertil udnævner vi hver måned "Månedens Fisker", som kan udvælges på grund af en særlig flot fangst, en spektakulær fangst, faktisk efter flere forskellige kriterier. Vinderne præmieres med gavkort til grejforretninger eller gavekort til havture. Månedens Fisker er dog udelukkende en "Ærestittel".
Medlem af Sportsfiskerforbundet og VSS
Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og desuden af VSS - Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, som består af de lokale lystfiskerforeninger. Medlemsskabet i Sportsfiskerforbundet giver dig bl.a. adgang til forskellige kursustilbud, ligesom du modtager fiskemagasinet Sportsfiskeren 7 gange om året.
Kontingent og indmeldelse

Kontingent m.m. finder du via linket i menuen under hjemmesidens topbanner - Klik på "Indmeldelse". Du kan også læse om os i folderen til højre herfor.

Du kommer godt igang
Hos Bjørnen efterlader vi ikke bare nybegynderen til sig selv, men hjælper ham i gang ved et kvalificeret mod- og medspil af foreningens erfarne lystfiskere. Nye medlemmer får også stillet et erfarent medlem til rådighed som mentor i den første tid, en god måde til at komme ind i foreningens aktiviteter, ture og sociale miljø.
Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser. Det gør det både sjovt og spændende af være lystfisker og medlem i Bjørnen.
Kontakt formanden som sender dig vores klubfolder.

En Put & Take tur eller
en kysttur, grillen eller en færdiggjort varm ret er ofte med, så turen bliver mere end kun fiskeri.
Havørredfiskeriet
på kysten er en af
vores mest populære fiskeriformer.
Vi tager afsted sammen, men fordeler os så på kysten - til fredeligt fiskeri.
Vores flerdagesture bringer os til bl.a. Karup Å, hvor havørredfiskeriet ofte falder i den "gyldne time".
Men der er også plads til hygge, hvor vi spiser god mad og diskuterer fisk, både dem vi tabte, og
dem vi faktisk fangede.
Den Svenske Å
Lagan indgår i vores "hjemmevand" og heldigvis kan Lagan også klares på èn spændende og ofte også givtig dagtur.
Derimod kræver Bjerkreimselven i Norge flere dage, hvor vi også forfalder til god mad og hyggeligt samvær.
Har du lyst til herlige fluefiskeroplevelser, så lærer vi dig at kaste med fluesnoren, som i sig selv er en herlig oplevelse, og den er effektiv.
Vores havture med Skjold er en en vigtig del af vores havfiskeri, hvor Sundet er vores hjemmevand.
Én gang om året samles vi til den meget traditionsrige Torskekonkurrence fra Skjolds dæksplanker.
Vi mødes også til Put & Take fiskeri mindst to gange om året, hvor spisning helt logisk er en vigtig del af dagen.
Hvis du har lyst, så er du yderst velkommen til at komme med. Besøg os i Bjørnen
helt uforpligtende.
Vores Folder
fortæller dig mere om Bjørnen og vores verden. Klik på billedet af folderen, så åbner den i en PDF-fil.

Læs vores folder om Bjørnen...
På siden Klublokaler
får du en tekst- og billedgennemgang af vores klubliv, som vi dyrker det i vores lokaler på Roskilde Kro.

Linket finder du i toppen af siden lige under vores topbanner.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk