Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside- Bjørnen fisker.
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HUSK: CORONAPAS ER PÅKRÆVET: Læs om reglerne på hjemmesidens forside i spalten til højre under overskriften "Regler for genåbning af klublokalerne og krav om Coronapas"
HOVEDMENU
Opdateret 30.05.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Aktivitetsplan 2021... SIDEN ER UNDER OPDATERING.
Det er på denne side, at du finder beskrivelser for de aktiviteter, som ikke er fisketure.

Siden indeholder derfor primært beskrivelser for de klubaftener, hvor vi har særlige
aktiviteter, men der kan også være udendørsaktiviteter, som f.eks. et fluekastekursus.

På den side, der hedder Kalender er disse aktiviteter selvfølgelig også nævnt, men kun
ganske kort, så det er her, at du finder en mere uddybende beskrivelse af de kommende aktiviteter.

Du kan også medvirke til, at vi får de aktiviteter, som du måske savner i Bjørnen.

Har du nogle forslag, så skal du blot kontakte Bestyrelsen, så ser vi på, hvordan vi også
kan få dit ønske med ind i vores aktivitetsplan.

Lidt vejledning:
Når du ruller ned af siden, vil du først møde "Gentagne aktiviteter"
Derefter får du "Kommende aktiviteter" for indeværende år dvs. 2020.
Så kommer "Afviklede aktiviteter i 2020".
Endelig får du ca. på nederste del vores "Afviklede aktiviteter i 2019 og tidligere år".
Dermed kan du også se tilbage til, hvad vi nåede i 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Der bydes på flere forskellige aktiviteter.
Der er mange forskellige aktiviteter, som vi kan sætte igang, hvis der er interesse for det. I nogle tilfælde skal vi nok have en ekstern og speciel valgt læremester på.
¤ Bjørnens Aktivitetsplan - Gentagne aktiviteter 2020 ¤
Gentagne Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig
Hver den
første mandag
i måneden.

KLUBAFTEN MED INFO-TID -
Vi åbner til sædvanlig tid, og fortsætter så med:
Bjørnens Info-tid
Fra kl. 19.30 eller 20.00 informerer bestyrelsen kort om, hvad der er sket i den seneste måneds tid og desuden noget om, hvad der sker fremover. Det fortsætter vi med hver måned fremover på den første mandagsklubaften i måneden på samme tidspunkt. Det kan tage 5 minutter eller en halv time, alt efter hvilke emner, der er på listen denne aften.
Er der intet nyt, der er værd at bruge tid på, så holder vi blot almindelig klubaften. Har du alligevel spørgsmål, så kommer du blot med dem, og så bruger vi den nødvendige tid.
Har du selv noget, du vil fortælle om f.eks. forslag til nye ture eller aktiviter, eller har du spørgsmål til et eller andet, så er du velkommen til at tage sådanne emner op i Info-tiden.
Kl. 19.00


Info-tid
kl. 19.30 eller
kl. 20.00.
Bestyrelsen
Tirsdag formiddag
hver uge.

Se dog eventuelle aktuelle oplysninger på siden Kalenderen.

TIRSDAGSFLUEBINDING -
Har du fri tirsdag formiddag, så er der måske dømt fluebinding.
Vi hygger nemlig sammen i klublokalerne, medens vi binder nogle frække og velfangende fluer.
I Lagan sæsonen sker det dog ofte, at en hel del af
tirsdagsfluebinderne er i Lagan for at teste deres fluer.
Så spørg Ole Pedersen (Sildeole) om der er åbent -
Mobil 5299 7163.
Kl. 10.00
Ole Pedersen
Kommende Aktiviteter i 2020
Kommende Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig
De foreløbige aktivitetsemner på vores liste.

KOMMENDE AKTIVITETSEMNER -
Lige nu står vort foreningsliv på en aldeles ufrivillig pause på grund af smittefaren fra Corona/COVID-19-virussen, som har sat en stopper for alt.
Kommer vi fornuftigt ud af denne pause, så er den foreløbe plan, at vi holder både julefrokost og juleafslutning, således:
¤ Julefrokosten 2020 bliver lørdag d. 5. december kl. 14.00.
¤ Juleafslutningen 2020 bliver mandag d. 21. december kl. 19.00.
Alt afhænger naturligvis af, om der fortsat er smittefare, og såfremt vi er sluppet af med den, om alt foreningsliv er tilbage på 'normal afvikling'.
I mellemtiden arbejder vi videre på at finde nye aktivitetsemner, foredragsholdere etc.
Har du idéer til andre aktiviteter, så kom endelig med dem, så vi kan få mere at arbejde og byde ud med.
Bestyrelsen og flere medlemmer arbejder videre på emnelisten.Bestyrelsen
Afsluttede Aktiviteter i 2020
Afsluttede Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig

Aktiviteten er afviklet
Grejaften hos Jan & Bo i Roskilde…
Mandag d. 9. marts 2020 kl. 18.00
Her snuses til grej af John til højre.... Poul til venstre forklarer Jan om....
Søren fra Purefishing var til stede og ffortalte lidt om de nye flettede liner og de øvrige nye produkter, som kunne være interessante.
Den nyeste Spiderwire 12 var endnu ikke kommet til påspoling, men alle kunne efter aftale, ved et senere besøg, få 50% rabat på påspoling af den nye line.
Og der var flere andre gode tilbud - herunder bl.a.: 
GREYS – Alle produkter fra lager eller bestilling -40%
HODGMAN WADERS & BEKLÆDNING – Alle produkter fra lager -20%
Special waders tilbud model H3 waders m/ støvler samlet 1699,- (2998,-)
og meget mere.
Tak til Jan & Bo og til Torben for arrangementet.
Torben havde igen arrangeret grejaftenbesøg hos Jan & Bo.


Bestyrelsen


Aktiviteten er afviklet
Generalforsamling 2020…
Mandag d. 24. februar 2020 kl 19.00
Mit liv i vand....
Dagsordenen var ret så fredelig denne gang. Søren Mathiesen blev valgt som dirigent, og Erik som referent. Både formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt.
Kassererens kommmenterede til budgettet: "Da vi satser på at undgå kontingentstigning i 2021 foreslår vi nogle besparelser allerede nu. De væsentligste vedrører tilskud til fisketure og præmier, og indebærer, at tilskud til fisketure ophører med omgående virkning, og desuden skal medlemmerne fremover selv betale en beskeden pris for morgenmad og grillmad. Til gengæld forhøjes præmierne til vores årskonkurrencer fra de nuværende kr. 200 til kr. 500 også med omgående virkning. Vi satser på, at disse tiltag medfører, at kontingentet i 2021 stadig vil være på kr. 600 for seniorer, kr. 300 for juniorer, kr. 900 for familier og kr. 465 for ungdom. Budgettet blev som nævnt vedtaget.
Erik blev genvalgt som kasserer for 2 år, Bruno som suppleant til bestyrelsen for 1 år. Som revisorer Ole Pedersen (SildeOle) for 2 år og Lasse Jørgensen for 1 år., som revisorsuppleant Torben Christensen for 1 år.
Erik uddelte præmierne til årets konkurrencevindere 2019, som blev:
Torskekonkurrencen Poul Seiler med en torsk på 2,4 kg.
H
ornfiskekonkurrencen Bruno Hansen med en hornfisk på 71,5 cm.
Put & Take konkurrencen Kjeld Willerslev med en regnbue på 1,8 kg.
Kystkonkurrencen Erik Lund-Thomsen med 39,5 point
Vinder af Årets Bjørn Bruno Hansen med 141,6 point
Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20.15
Tak til Søren Mathiesen for som dirigent at guide os sikkert igennem generalforsamlingen.
Generalforsamling startede traditionen tro med spisning kl. 18.00. Erik havde igen sørget for indkøb af dejligt smørrebrød.
Igen og formentlig til ingens overraskelse vandt Bruno igen konkurrencen om "Åretrs Bjørn". Det var så for 2019 og det 7. år i træk.
Bestyrelsen


Aktiviteten er afviklet
Besøg af Palles Pirke…
Mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00
Vi blev d. 3. februar beriget med besøg af Palle Pedersen ejer firmaet Pallex, som bor i Sengeløse tæt på Taastrup.
Firmaet Pallex er kendt som Palles Pirke og især kender vi hans pirke Pallex nr. 1 pirken og Pallex Speedy pirken, to effektive pirke til vores havfiskeri.
Her snuses til grej af John til højre.... Tovholder:
Denne gang har Palle en nyhed med, som handler om et systemtackle med knæklys, som virker til fiskeriet efter fladfisk. Det helt særlige ved det systemtackle er, at med det kan du fange flade helt uden brug af agn, altså nul orm på krogen.
Her snuses til grej af John til højre.... Palle var virkelig underholdende og aldeles hyggelig, og alle tilstede fik et sæt at hans nye spændende systemtackle med knæklys. Der bliver noget at teste igennem ude ved fiskevandet. Det bør virke, så bare kom igang.
 Tak til Poul Seiler, som skaffede aftalen med Palle, og tak til Palle.
Afsluttede Aktiviteter i 2019
Afsluttede Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig

Aktiviteterne er afviklet
JULEFROKOSTEN 2019 -
Lørdag d. 7. december kl. 14.00.
Fra julefrokosten.... Tovholder:
Bestyrelsen

Julefrokosten blev igen afviklet med Erik som den flittige mand alle stder. Erik var i køkkenet inden julefroksten og styrede også begivenhederne undervejs med lotteri etc..

Så endnu engang fik vi gjort Bjørnens traditionsrige julefrokost. Tak til Erik.

JULEAFSLUTNINGEN 2019 -
Mandag d. 16. december kl. 19.00.
Æbleskiver er også jul. Tovholder:
Bestyrelsen

Igen sørgede Lasse for vores gløgg og æbleskiver, så vi kunne slutte året 2019 med den traditionelle juleafslutning.
Tak til Lasse for indsatsen.
Derefter holdt vi julelukket frem til det nye år 2020, hvor vi genåbnede lokalerne mandag d. 6. januar lige inden kl. 19.00. Foran os stod så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Aktiviteterne er afviklet.


Bestyrelsen


Aktiviteten er afviklet
Generalforsamling 2019…
Mandag d. 25. februar 2019 kl 19.00
Mit liv i vand....
Dagsordenen var fra bestyrelsen side ret fredelig. Poul Seiler blev valgt som dirigent og Erik som referent. Både formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt. Formanden måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik pga. en hasteindlæggelse på det lokale sygehus.
Kjeld blev dog genvalgt som formand for 2 år. Nick Lundahl blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Poul Seiler blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Bruno som suppleant til bestyrelsen for 1 år. Mogens Johansen blev valgt som revisor for 2 år. Lasse Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
Glenn Theiltoft havde fremsat et forslag med følgende ordlyd: ”Bjørnen skal melde sig ud af forbundet. Klubben vil have en bedre økonomi, der vil gavne medlemmerne”.

Hvis forslaget kom til afstemning, og der viste sig flertal for det, ville beslutningen være ugyldig, idet der i §3.1. i foreningens vedtægter står, at ” Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund”

Bestyrelsen foreslog Glenn en ny ordlyd som følger: ” Beslutning om udmeldelse af Bjørnens Sportsfiskerforening af Danmarks Sportsfiskerforbund med udgangen af 2019 og dermed samtidig sletning af §3.1. i Bjørnens Sportsfiskerforenings vedtægter.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konsekvensrettelser i vedtægterne”.

Denne formulering kom til afstemning, dog ikke før der havde været en del snakken om hvad man kunne og ikke kunne og hvad der var lovligt og ikke lovligt. Der blev begæret skriftlig afstemning. Da der er tale om en vedtægtsændring kræves der, at to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget, for at det kan vedtages. Resultatet blev: 14 stemmer imod forslaget, 2 stemmer for forslaget og 1 stemme hverken for eller imod. Dermed er forslaget forkastet.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20.00.
Generalforsamling startede traditionen tro med spisning kl. 18.00. Erik havde sørget for indkøb af dejligt smørrebrød.
Igen og formentlig til ingens overraskelse vandt Bruno igen konkurrencen om "Åretrs Bjørn 2018 Det var så 6. år i træk.
Øvrige vindere:
Kystkonkurrencen
Jan Hansen
Hornfiskefiskeri
Bruno Hansen
Torskefiskeri
Jan Hansen
Put & Take
John Rasmussen

Aktiviteten er afviklet
Mit Liv i Vand…
Mandag d. 21. januar 2019 kl. 19.00
Mit liv i vand.... Glenn fortalte:
Glenn havde lovet at fortælle om hans spændende lystfiskerliv, og det gjorde han.
Glenn behøver ikke film eller billeder, men mangter ved forrygende fortællekunst at berette om hans spændende liv og selvfølgelig også om hans mange finurlige opfindelser.
Tak til Glenn for en hyggelig aften.
Aktiviteten er afviklet.
Kjeld Willerslev
Afsluttede Aktiviteter i 2018
Afsluttede Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig


Aktiviteterne er afviklet

JUL - JUL - JUL
Julen nærmer sig endnu en gang, og vi afholder derfor vores årlige eventyrlige julefrokost

i vores klublokaler, som bliver gjort festlige til arrangementet, som afholdes…

Bjørnens Jul
TILMELD DIG/JER NU
Lørdag
8. december
Mandag
17. december
JULEFROKOSTEN 2018 -
Lørdag d. 8. december kl. 14.00.
Fra julefrokosten.... Tovholder:
Bestyrelsen

Har du forslag til særlig underholdning undervejs i jule
frokosten, har du gjort en sang, eller har du andre forslag til underholdning, så lad venligst Erik eller Kjeld høre fra dig snarest.

Snyd ikke dig selv for denne festlige julefrokost sammen med dine klubkammerater. Det bliver igen en rigtig hyggelig dag, og endnu engang festliggør vi dagen med det berømte og heftige ”Lund-Thomsens-Jule-Lotteri”, hvor du med en ganske lille smule held kan vinde herlige præmier. Husk egnede og gerne store pengemidler til de prisbillige lodder.

Vi er i fuld gang med at bestemme rammerne for denne julefrokost, så tilmeld dig allerede nu. Tilmeldinger åben, og inviter gerne en ledsager, som kan være ægtefælle, samlever, eller anden tilsvarende nær tilknyttet person, som så også kan deltage i julefrokosten. Pris kr. 150 for seniorer og gæster, kr. 75 for vores juniorer.
Fremstilling af menuen klarer vi i sædvanlig stil. Alle er nemlig velkommen til at fremstille en ret til julebordet. Du kan efter eget ønske få refunderet hele udgiften eller en del af den. Vores kasserer og flittige madekspert Hr. Erik Lund-Thomsen kreerer igen en dejlig menu, som ender ud i et ganske tillokkende julebord med høflig selvbetjening.
Læs i PDF-Filer herunder
Juleplakaten som beskriver den kommende jul - klik på - Juleplakat
Menuplanen kan du se - klik på - Menuplanen
Sådan melder du dig/jer til - klik på - Tilmeldingsprocedure
TILMELDING
Tilmelding på listen i klublokalerne eller på mail til Kjeld på: kwiller@webcontact.dk
JULEAFSLUTNINGEN 2018 -
Mandag d. 17. december kl. 19.00.
Æbleskiver er også jul. Tovholder:
Bestyrelsen

Igen inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...

Der er ingen tilmelding, man møder blot op.
På årets sidste klubaften gentager vi vores julehygge. Vi får mulighed for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, medens vi samtidig nyder gratis Gløgg & Æbleskiver.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det nye år 2019, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 7. januar lige inden kl. 19.00. Foran os er der så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Tilmelding, som anført i teksten til venstre. Erik Lund-Thomsen
og Kjeld Willerslev

Aktiviteten er afviklet


Knivholdet er igang, og de fortsætter på aftener efter indbyrdes aftale.
KNIVFREMSTILLING -
Holdet startede d. 9. oktober 2017 og fortsætter i 2018.
Lav din egen personlige kniv. Tovholder:
Bruno Hansen.

Vi laver håndlavede knive.

Vi laver vores egen kniv, så den får helt den form
og det udseende,
som passser os.

Holdet er igang, så nedenstående er kun til orientering fra holdstarten:
Der er sat tilmeldingsliste op i klublokalerne og aktiviteten er desuden annonceret i mail til vores mailgruppe d. 26. august. Sidste dato for tilmelding er mandag d. 25. september.

Bruno har sat datoen for det første møde, som bliver mandag d. 9. oktober, hvor aktiviteten drøftes og planlægges. Vi får en dygtig ekstern instruktør på, så knivene bliver i topkvalitet. Gunnar, som er medlem af Stimen, er vores instruktør. Det har han været før.
Tilmelding på tilmeldingslisten i klublokalet eller på mail til Bruno på mailadressen: kirstenlykke@dukamail.dk
Fortsætter formentlig.

Vi tager lige en opdatering på, hvor langt fremme vi nu er.
Bruno Hansen
Aktiviteten er afviklet

Søndag d. 2. september.

Tørresnorskasteri kræver god teknik....

Hurtig tilmelding
Meld dig hurtigt til på opslagstavlen i klubben
eller hos Kjeld på mobil
2640 2630 eller mail kwiller@webcontact.dk
FLUEKASTEKURSUS -
Søndag d. 2. september 2018.
Det kan være udfordrende...
Vi har fået en aftale med en af DSF's dygtige fluekasteinstruktører, Lars Broberg, som har sagt ja til at instruere os på en lokal græsplæne i enhåndsfluekast søndag d. 2. september. Vi mødes kl. 09.00 foran Roskilde Kro.
Kurset handler om, at vi skal finpudse vores kasteteknik, så vi kan optimere både vores præsentation af fluen og længden på vores kast. Det kommer til at foregå i nærheden af Roskilde Kro.
Du skal selv sørge for at medbringe det nødvendige fluegrej dvs. også nødvendige forfang.
Kjeld sørger for, at der til brug som fluer vil være noget rødt strikkegarn og piberensere.
Meld dig hurtigt til på opslagstavlen i klubben eller hos Kjeld på mobil 2640 2630 eller mail kwiller@webcontact.dk
Umiddelbart bruger vi græsmarken på den anden side af Roskilde Kro området, men alt efter forholdende på dagen kommer vi måske til at køre fra Roskilde Kro til f.eks. en fodboldbane i nærheden, så skriv venligst, om du har bil med og om eventuel plads til andre i bilen, så laver vi en fællestransport, hvis det bliver nødvendigt.
Du kan læse mere om Lars som instruktør på Sportsfiskerforbundets hjemmeside, Klik her og desuden bl.a. om hans egen tanker om fluekast på hans egen hjemmeside Easyflycasting - Klik her
Der er sat tilmeldingsliste op i klublokalerne.
Kl. 09.00 på Roskilde Kro


PRIS:
Aldeles gratis.
Kjeld Willerslev

Aktiviteten er afviklet

Søndag d. 27. maj.
Denne gang er vores
Grøn Dag på Roskilde Kro
en forårsopgave.

Dermed er "det grønne" ikke vokset så voldsomt til, som det var ved Grøn Dag i oktober 2017.

LÆS GRØN DAG FOLDEREN
Klik på billedet herunder, så åbner den i en FDF-fil.

Læs programmet og mere - Klik på billedet.

GRØN DAG PÅ ROSKILDE KRO 2018 -
Søndag d. 27. maj kl. 10.00 til 13.00.
Grøn Dag så der bliver smukkere.
Der er således tale om kun ca. 3 timers indsats, og Bjørnen har igen ”sat sig” på en del af området ved tilkørselsvejen og parkeringspladsen foran kroen.

Klik på billedet, så kan du se Bjørnens Arbejdsområde i stor PDF-fil..
Der afholdes hvert år en Grøn Dag på kroen organiseret af vores fælles husforening - Foreningshuset Roskilde Kro. Det er dog ikke kun medlemmer af kroens foreninger, der kan deltage, faktisk er alle velkommen. Det gælder skam også venner og familie. Få dem med til en hyggelig dag.
Det er en dag for både voksne og børn, og selv små hænder kan flytte et stort læs. Så sæt de 3 timer af. Husk tilmelding aht. traktementet.
Der er sat tilmeldingsliste op i klublokalerne, så skriv dig på. Du kan også tilmelde dig på en mail til Kjeld på mailadressen kwiller@webcontact.dk
Vi har iøvrigt Put & Take fisketur dagen før dvs. lørdag d. 26. maj.
Lad os samle en flok friske medlemmer til opgaven.

Bemærk -
Selvom vi låner en del havredskaber fra Albertslund Kommunes Materialegård, skal vi gerne medbringe nogle haveredskaber selv.

Læs om det på plakaten og folderen til venstre. Du skal blot klikke på billederne, så åber de i PDF-fil.
Kjeld Willerslev

Aktiviteten er afviklet

Mandag d. 12. marts


Der er ingen tilmelding, du møder bare op.

FLUELINER OG OPSÆTNING AF FLUEGREJET -
Mandag d. 12. marts kl. 19.00.
Lav din egen personlige kniv. Tovholder:
Kjeld Willerslev.

Vi får besøg af en ekstern instruktør, Thomas Brandt, som er instruktør i Sportsfiskerforbundet. Thomas giver os både viden og gode fif til fluegrejet.
Hvornår bruger vi de forskellige flueliner. Vi skal høre om flueliner og forfang og alt det med at binde det fornuftigt sammen, så vi får fluegrejet til at virke optimalt og på en nem måde.
Lav din egen personlige kniv.
Kl. 19.00.

Der er ingen tilmelding, du møder bare op.
Kjeld Willerslev

Aktiviteten er afviklet


Mandag 26. februar

Kl. 18.00:
Spisning.

Spisningen kræver tilmelding. Læs herom i kassen i bunden af
spalten til højre herfor.

Der bydes på lækkert smørrebrød.

Kl. 19.00:
Generalforsamling.


Begge dele kræver betalt kontingent for 2018.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018 -
Vi starter med spisning og fortsætter med selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018, som følger:

Dato: Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00. - Spisning kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl. 18.00 præcis, hvor der igen bydes på dejligt smørrebrød.

Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen, hvor foreningen er vært.

Dagsorden:
1,
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Regnskab 2017.
4.
Indkomne forslag.
5.
Budget 2018.
6.
Valg af kasserer.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.
Valg af bestyrelsessuppleant.
9.
Valg af revisorer.
10.
Valg af revisorsuppleant.
11.
Præmieuddeling.
12.
Eventuelt.

Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag.
Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 7. Hans Nielsen, Henrik Torp og John Rasmussen modtager ikke genvalg.
Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 9. Helge Apollo Jönsson er på valg (2 år) og modtager genvalg.
Henrik Møller er udtrådt af foreningen pr. 31.12.2017. Dermed skal vi vælge endnu en revisor (1 år). Mogens Johansen stiller op for valg.
Ad. 10. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 12. februar 2018.

Regnskab for 2017, budget for 2018 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 12. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen.

Interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, er meget velkommen. Uden nyvalgte er vi på fire medlemmer i bestyrelsen, hvilket dog godt kan fungere fint.

Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk

Venlig hilsen - Bestyrelsen
TILMELDING
Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2018 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen.

Du tilmelder dig til spisningen hos:
Erik på mailadressen:
lundthomsen@live.dk
eller på opslagstavlen i klubben.

Til selve generalforsamlingen møder man blot op, så det er kun til spisningen, at der kræves tilmelding.
Læs herom i første spalte. Bestyrelsen

Aktiviteten er afviklet

Mandag d. 29. januar


FLUEBINDINGSTEKNIK -
Få styr på de grundlæggende teknikker og udfordringer!
Bindeteknikker er det grundlæggende.... Tovholder:
Erik Lund-Thomsen.

Erik vil gennemgå den grundlæggende bindeteknik, så du har styr på det hele.

Erik har i mange år været vores interne instruktør i fluebinding. Erik underviser på dette kursus i de mange grundlæggende teknikker, som også rutinerede fluebindere kan have glæde af at få opdateret,

Det sker i vores klublokaler med et minikursus på een aften, hvor Erik giver en hurtig men også meget grundig opdatering på den grundlæggende fluebindingsteknik.
Læs mere om kursets indhold ved at åbne denne fil Klik her
Der er ingen tilmelding, du møder bare op.
Kl. 19.00

Der er ingen tilmelding, du møder bare op.
Erik Lund-Thomsen
Afsluttede Aktiviteter 2017
Afsluttede Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig


Aktiviteten er afviklet


Julen nærmer sig endnu en gang, og vi afholder derfor vores årlige eventyrlige julefrokost

i vores klublokaler, som bliver gjort festlige til arrangementet, som afholdes…

TILMELDINGEN ER ÅBEN

Bjørnens Jul
TILMELD DIG/JER NU
Lørdag
9. december
Mandag
18. december
JULEFROKOSTEN 2017 -
Lørdag d. 9. december kl. 14.00.
Fra julefrokosten 2016.... Tovholder:
Bestyrelsen

Har du forslag til særlig underholdning undervejs i jule
frokosten, har du gjort en sang, eller har du andre forslag til underholdning, så lad venligst Erik eller Kjeld høre fra dig snarest.

Snyd ikke dig selv for denne festlige julefrokost sammen med dine klubkammerater. Det bliver igen en rigtig hyggelig dag, og endnu engang festliggør vi dagen med det berømte og heftige ”Lund-Thomsens-Jule-Lotteri”, hvor du med en ganske lille smule held kan vinde herlige præmier. Husk egnede og gerne store pengemidler til de prisbillige lodder.

Vi er i fuld gang med at bestemme rammerne for denne julefrokost, så tilmeld dig allerede, når vi åbner for tilmeldingen, og inviter en ledsager, som kan være ægtefælle, samlever, eller anden tilsvarende nær tilknyttet person, som så også kan deltage i julefrokosten. Pris kr. 150 for seniorer og gæster, kr. 75 for vores juniorer.
Fremstilling af menuen klarer vi i sædvanlig stil. Alle er nemlig velkommen til at fremstille en ret til julebordet. Du kan efter eget ønske få refunderet hele udgiften eller en del af den. Vores kasserer og flittige madekspert Hr. Erik Lund-Thomsen kreerer igen en dejlig menu, som ender ud i et ganske tillokkende julebord med høflig selvbetjening.
Menuplanen kan du se - klik på - Menuplanen
Sådan melder du dig til - klik på - Tilmeldingsprocedure
Tilmelding på listen som kommer op i klublokalerne fra mandag d. 18. september eller på mail til Erik på mail: lundthomsen@live.dk
JULEAFSLUTNINGEN 2017 -
Mandag d. 18. december kl. 19.00.
Æbleskiver er også jul. Tovholder:
Bestyrelsen

Igen inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...

Der er ingen tilmelding, man møder blot op.
På årets sidste klubaften gentager vi vores julehygge. Vi får mulighed for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, medens vi samtidig nyder gratis Gløgg & Æbleskiver.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det nye år 2018, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 8. januar lige inden kl. 19.00. Foran os er der så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Tilmelding, som anført i teksten til venstre. Erik Lund-Thomsen
og Kjeld Willerslev


Aktiviteten er afviklet


Kurset afviklet
mandag d. 27. november
fra kl. 19.00.

RELEASE-TAKLER -
Mandag d. 27. november fra kl. 19.00.
Hold på dine fisk... Tovholder:
Torben Christensen

Vi skal lære, hvordan
vi laver vores release-takler, der holder til tunge fisk.

Torben har skaffet en instruktør, Thomas Caspersen, som jobber som skov- og naturtekniker i Jægersprislejren. Thomas vil lære os at lave release-takler, så vi kan beholde vores fisk..

Thomas er iøvrigt lige blevet medlem i Bjørnen.
Ingen tilmelding. Du møder bare op.
Ingen tilmelding, du møder bare op. Torben Christensen
sammen med
Thomas Caspersen


Aktiviteten er afviklet


Kurset afviklet
mandag d. 6. november fra kl. 19.00.

LØKKER = LOOPS PÅ FLUELINER -
Lær at lave nogle loops, som holder til de store fisk.
Lykke er stærke loops = Løkker.... Tovholder:
Erik Lund-Thomsen

Vi skal lære, hvordan
vi laver vores egne
loops på vores flueliner.

Erik er vores ekspert, når det lige gælder selvgjorte løkker eller loops, som de også kaldes. Så Erik vil videregive hans viden, så vi selv kan lave vores loops.

Kurset afvikles mandag d. 6. november
Ingen tilmelding. Du møder bare op.
Ingen tilmelding, du møder bare op. Erik Lund-Thomsen

Aktiviteten er afviklet

Søndag d. 1. oktober


Klik på det lille billede til højre, så får du Kroens plakat om den grønne dag med program og info om fortæring. Den åbner som en PDF-fil
GRØN DAG PÅ ROSKILDE KRO 2017 -
Søndag d. 1. oktober kl. 10.00 til 13.00.
Grøn Dag så der bliver smukkere. Der er således tale om kun ca. 3 timers indsats, og Bjørnen har ”sat sig” på en del af området ved tilkørselsvejen og parkeringspladsen foran kroen.

Der bydes undervejs på noget at spise og tilsvarende noget til væskeregulering. Så lad os samle en flok friske medlemmer til opgaven.
Der afholdes hvert år en Grøn Dag på kroen organiseret af vores fælles husforening - Foreningshuset Roskilde Kro. Der er allerede sat opslag og en tilmeldingsliste op i klublokalerne, og aktiviteten er omtalt på vores Facebook profil. Efter en ret våd sommer trænger det grønne område gevaldigt til en kærlig hånd. Det er ikke kun medlemmer af kroens foreninger, der kan deltage, faktisk er alle velkommen.
Tilmelding på listen på whiteboardtavlen i klublokalerne eller på mail til:
Kjeld på kwiller@webcontact.dk
Vi mødes lidt før
kl. 10.00 på parkeringspladsen foran Kroen.

BEMÆRK
Medbring venligst selv dine egne haveredskaber.

Vi har bl.a. brug for folk med hækkeklippere og kædesave i ledningsfri udgave.

Tilmelding, som anført i teksten til venstre.

Kjeld Willerslev

Aktiviteten er afviklet
Mandag d. 11. september


Ialt 16 medlemmer mødte op til denne hyggelig
aften.


Tak til Torben for arrangementet og til Bo, Jørgen og Klaus hos
Jan & Bo.
BESØG HOS JAN & BO I ROSKILDE -
Besøget blev afviklet mandag d. 11. september fra kl. 19.00.
Fra vores aften hos Jan & Bo.

Program: Bo byder velkommen og fortæller lidt om ”Jan & Bo”, kommer også ind på Pris, Garanti og Service og ikke mindst om webshoppen.

Bo har lovet at give en lille en til denne hyggelige aften – mon ikke der også er en øl i blandt.

Øvrige Aktiviteter: Gennemgang af muligheder for reparation, vedligeholdelse og service af hjul, både fastspole-, multi- og havhjul - Ved Jørgen.

Har du et hjul liggende som ikke kører så godt, eller trænger det til et eftersyn, så tag det med, og lad Jørgen se på det.

Specielt pristilbud denne aften: Denne aften er der specielt tilbud på 25 % på alle varer. Udover dette tilbud disker Bo op med gode tilbud og besparelser på op til 50 % på udvalgte varer..

Mød op denne aften i Roskilde, som udelukkende er i Bjørnens regi.
Skriv dig venligst på tilmeldingslisten på whiteboardtavlen i klublokalet eller send en mail til Kjeld på kwiller@webcontact.dk - hvis du vil deltage denne aften, hvor vi så holder lukket i klublokalerne.
Vi aftaler samkørsel ud fra tilmeldingslisten.
Kl. 19.00 Torben Christensen


Aktiviteten er afviklet


Mandag d. 8. maj.

FOREDRAG HAVØRREDENS HEMMELIGHEDER -
Mandag d. 8. maj kl. 19.00 i klublokalerne.
Kaare - biolog med havørred som speciale....
Denne aften får vi besøg af Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Kaare er biolog med havørred som speciale og kender havørredens hemmeligheder. Det kan derfor ikke undre, at Kaare omtales som Mr. Havørred.
Kaare er forfatter til flere artikler om havørredfiskeri, om havørredens mest intime hemmeligheder. Dem vil Kaare gerne dele med os. Han kommer for eksempel ind på, hvilke farver havørreden tænder på, hvad det er, som udløser hugget i både salt- og ferskvand, og hvad havørredernes foretrukne byttedyr er. Der bliver med garanti noget at tage med hjem for alle.
Ingen tilmelding. Vi møder blot op og meget gerne inden kl. 19.00.
Kl. 19.00 Kjeld Willerslev


Aktiviteten er afviklet

Mandag 27. februar

Kl. 18.00:
Spisning.

Spisningen kræver tilmelding. Læs herom i kassen i bunden af
spalten til højre herfor.


Kl. 19.00:
Generalforsamling.

.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017-
Vi starter med spisning og fortsætter med selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2017, som følger
Dato mandag d. 27. februar 2017 kl. 19.00. - Spisning kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl. 18.00 præcis, hvor der igen bydes på en velsmagende og sund middag. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2016.
4. Indkomne forslag.
5. Budget 2017.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Præmieuddeling.
12. Eventuelt.
Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. Bemærk i teksten herunder seneste dato for indlevering af forslag.
Ad. 6. Kjeld Willerslev er på valg og modtager genvalg.
Ad. 7. Nick Lundahl og Poul Seiler er på valg. De modtager begge genvalg.
Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 9. Henrik Møller, Vallensbæk, er på valg og modtager genvalg.
Ad. 10. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 13. februar 2017.

Regnskab for 2016, budget for 2017 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 13. februar 2017 til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, desuden fremsendes pr. post. Samme dokumenter foreligger også på generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk
TILMELDING
Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2017 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen.

Du tilmelder dig til spisningen hos:
Kjeld på mailadressen:
kwiller@webcontact.dk eller på opslagstavlen i klubben.

Til selve generalforsamlingen møder man blot op, så det er kun til spisningen, at der kræves tilmelding.
Læs herom i første spalte.

Bestyrelsen


Aktiviteten er afviklet

Mandag 23. januar

Har du andre ønsker, så kontakt formanden.

FISKERIKONTROLLEN PÅ ARBEJDE.
En aften hvor vi får ny indsigt i jagten på ulovligheder..
.
Så er der kontrol på vandet...
Mandag d. 23. januar i det nye år 2017 gælder det vores fiskerikontrol. De møder sandelig op med to mand med udstyr, så vi kan få et rigitg godt indtryk af, hvordan det ser ud, når de rykker ud for at jage ulovligheder.
På grund af vejrforholdene har vi desværre måtte opgive, at Fiskerikontrollen kommer med deres båd denne gang.
Vi er meget velkommen til at pille, rode og rage ved udstyret, selvfølgelig så det fortsat dur. Vi skal jo gerne have flere "syndere" i fælden.
Og så skal vi selvfølgelig også i vores klublokaler høre en masse om, hvordan fiskerikontrollen arbejder idag, når jagten går ind på ulovlige garn og ulovlige stangsvingere.
Der er jo sket et og andet siden dengang, hvor fiskerikontrollen blot var et metalskilt i lommen.
Der bliver også fint med tid til spørgsmål, så du kan få løst eventuelle tvivlspørgsmål og få forklaring på, hvordan den moderne fiskerikontrol arbejder.
Kl. 19.10


Vi åbner den aften kl. 18.30.
Kjeld Willerslev
Har du forslag til andre aktiviteter, så fortæl bestyrelsen derom.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk