Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside- Bjørnen fisker.
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
¤ Det er nu tid til at melde sig til julefrokosten lørdag d. 8. december - Der er også juleafslutningen - Læs mere herunder - Klik her ¤
HOVEDMENU
Opdateret 30.9.2018
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Aktivitetsplan 2018...
Det er på denne side, at du finder beskrivelser for de aktiviteter, som ikke er fisketure.

Siden indeholder derfor primært beskrivelser for de klubaftener, hvor vi har særlige
aktiviteter, men der kan også være udendørsaktiviteter, som f.eks. et fluekastekursus.

På den side, der hedder Kalender er disse aktiviteter selvfølgelig også nævnt, men kun
ganske kort, så det er her, at du finder en mere uddybende beskrivelse af de kommende aktiviteter.

Du kan også medvirke til, at vi får de aktiviteter, som du måske savner i Bjørnen.

Har du nogle forslag, så skal du blot kontakte Bestyrelsen, så ser vi på, hvordan vi også
kan få dit ønske med ind i vores aktivitetsplan.

Lidt vejledning:
Når du ruller ned af side, vil du først møde "Gentagne aktiviteter"
Derefter får du "Kommende aktiviteter" for indeværende år dvs. 2018.
Så kommer "Afviklede aktiviteter i 2018".
Endelig får du ca. på nederste sidehalvdel vores "Afviklede aktiviteter i 2017".
Dermed kan du også se, hvad vi nåede i 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Der bydes på flere forskellige aktiviteter.
Der er mange forskellige aktiviteter, som vi kan sætte igang, hvis der er interesse for det. I nogle tilfælde skal vi nok have en ekstern og speciel valgt læremester på.
¤ Bjørnens Aktivitetsplan 2018 ¤
Gentagne Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig
Hver den
første mandag
i måneden.
KLUBAFTEN MED INFO-TID -
Vi åbner til sædvanlig tid, og fortsætter så med:
Bjørnens Info-tid
Fra kl. 19.30 eller 20.00 informerer bestyrelsen kort om, hvad der er sket i den seneste måneds tid og desuden noget om, hvad der sker fremover. Det fortsætter vi med hver måned fremover på den første mandagsklubaften i måneden på samme tidspunkt. Det kan tage 5 minutter eller en halv time, alt efter hvilke emner, der er på listen denne aften.
Er der intet nyt, der er værd at bruge tid på, så holder vi blot almindelig klubaften. Har du alligevel spørgsmål, så kommer du blot med dem, og så bruger vi den nødvendige tid.
Har du selv noget, du vil fortælle om f.eks. forslag til nye ture eller aktiviter, eller har du spørgsmål til et eller andet, så er du velkommen til at tage sådanne emner op i Info-tiden.
Kl. 19.00


Info-tid
kl. 19.30 eller
kl. 20.00.
Bestyrelsen
Tirsdag formiddag
hver uge.

Se dog eventuelle aktuelle oplysninger på siden Kalenderen.
TIRSDAGSFLUEBINDING -
Har du fri tirsdag formiddag, så er der måske dømt fluebinding.
Vi hygger nemlig sammen i klublokalerne, medens vi binder nogle frække og velfangende fluer.
I Lagan sæsonen sker det dog ofte, at en hel del af
tirsdagsfluebinderne er i Lagan for at teste deres fluer.
Så spørg Ole Pedersen (Sildeole) om der er åbent -
Mobil 5299 7163.
Kl. 10.00
Ole Pedersen
Kommende Aktiviteter i 2018
Kommende Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig

JUL - JUL - JUL
Julen nærmer sig endnu en gang, og vi afholder derfor vores årlige eventyrlige julefrokost

i vores klublokaler, som bliver gjort festlige til arrangementet, som afholdes…

TILMELDINGEN ER ÅBEN

Bjørnens Jul
TILMELD DIG/JER NU
Lørdag
8. december
Mandag
17. december
JULEFROKOSTEN 2018 -
Lørdag d. 8. december kl. 14.00.
Fra julefrokosten.... Tovholder:
Bestyrelsen

Har du forslag til særlig underholdning undervejs i jule
frokosten, har du gjort en sang, eller har du andre forslag til underholdning, så lad venligst Erik eller Kjeld høre fra dig snarest.

Snyd ikke dig selv for denne festlige julefrokost sammen med dine klubkammerater. Det bliver igen en rigtig hyggelig dag, og endnu engang festliggør vi dagen med det berømte og heftige ”Lund-Thomsens-Jule-Lotteri”, hvor du med en ganske lille smule held kan vinde herlige præmier. Husk egnede og gerne store pengemidler til de prisbillige lodder.

Vi er i fuld gang med at bestemme rammerne for denne julefrokost, så tilmeld dig allerede nu. Tilmeldinger åben, og inviter gerne en ledsager, som kan være ægtefælle, samlever, eller anden tilsvarende nær tilknyttet person, som så også kan deltage i julefrokosten. Pris kr. 150 for seniorer og gæster, kr. 75 for vores juniorer.
Fremstilling af menuen klarer vi i sædvanlig stil. Alle er nemlig velkommen til at fremstille en ret til julebordet. Du kan efter eget ønske få refunderet hele udgiften eller en del af den. Vores kasserer og flittige madekspert Hr. Erik Lund-Thomsen kreerer igen en dejlig menu, som ender ud i et ganske tillokkende julebord med høflig selvbetjening.
Læs i PDF-Filer herunder
Juleplakaten som beskriver den kommende jul - klik på - Juleplakat
Menuplanen kan du se - klik på - Menuplanen
Sådan melder du dig/jer til - klik på - Tilmeldingsprocedure
TILMELDING
Tilmelding på listen i klublokalerne eller på mail til Kjeld på: kwiller@webcontact.dk
JULEAFSLUTNINGEN 2018 -
Mandag d. 17. december kl. 19.00.
Æbleskiver er også jul. Tovholder:
Bestyrelsen

Igen inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...

Der er ingen tilmelding, man møder blot op.
På årets sidste klubaften gentager vi vores julehygge. Vi får mulighed for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, medens vi samtidig nyder gratis Gløgg & Æbleskiver.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det nye år 2019, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 7. januar lige inden kl. 19.00. Foran os er der så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Tilmelding, som anført i teksten til venstre. Erik Lund-Thomsen
og Kjeld Willerslev
Knivholdet er igang, og de fortsætter på aftener efter indbyrdes aftale.
KNIVFREMSTILLING -
Holdet startede d. 9. oktober 2017 og fortsætter i 2018.
Lav din egen personlige kniv. Tovholder:
Bruno Hansen.

Vi laver håndlavede knive.

Vi laver vores egen kniv, så den får helt den form
og det udseende,
som passser os.

Holdet er igang, så nedenstående er kun til orientering fra holdstarten:
Der er sat tilmeldingsliste op i klublokalerne og aktiviteten er desuden annonceret i mail til vores mailgruppe d. 26. august. Sidste dato for tilmelding er mandag d. 25. september.

Bruno har sat datoen for det første møde, som bliver mandag d. 9. oktober, hvor aktiviteten drøftes og planlægges. Vi får en dygtig ekstern instruktør på, så knivene bliver i topkvalitet. Gunnar, som er medlem af Stimen, er vores instruktør. Det har han været før.
Tilmelding på tilmeldingslisten i klublokalet eller på mail til Bruno på mailadressen: kirstenlykke@dukamail.dk
Fortsætter formentlig.

Vi tager lige en opdatering på, hvor langt fremme vi nu er.
Bruno Hansen
De resterende aktivitetsemner på vores liste.

RESTERENDE AKTIVITETSEMNER -
Tilbage fra vores emneliste i juni klubbladet 2017 har vi nu følgende aktiviteteremner, som bestyrelsen også arbejder videre på. Vi vil informere ud, så snart vi har noget nyt at fortælle om disse emner.

¤ Film og ”Skøre ideer” med Glenn. Engang i 2018.

¤ Eventuelt besøg af en grejpusher hos os. Engang i 2018.

¤ Info om Trollingfiskeri. I 2018.

¤ Julefrokosten bliver lørdag d. 8. december kl. 14.00.
¤ Juleafslutningen bliver mandag d. 17. december kl.19.00.
Har du idéer til andre aktiviteter, så kom endelig med dem, så vi kan få mere at arbejde og byde ud med.
Bestyrelsen og flere medlemmer arbejder videre på emnelisten.Bestyrelsen
Afsluttede Aktiviteter i 2018
Afsluttede Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig
Søndag d. 2. september.
Aktiviteten er afviklet

Tørresnorskasteri kræver god teknik....

Hurtig tilmelding
Meld dig hurtigt til på opslagstavlen i klubben
eller hos Kjeld på mobil
2640 2630 eller mail kwiller@webcontact.dk
FLUEKASTEKURSUS -
Søndag d. 2. september 2018.
Det kan være udfordrende...
Vi har fået en aftale med en af DSF's dygtige fluekasteinstruktører, Lars Broberg, som har sagt ja til at instruere os på en lokal græsplæne i enhåndsfluekast søndag d. 2. september. Vi mødes kl. 09.00 foran Roskilde Kro.
Kurset handler om, at vi skal finpudse vores kasteteknik, så vi kan optimere både vores præsentation af fluen og længden på vores kast. Det kommer til at foregå i nærheden af Roskilde Kro.
Du skal selv sørge for at medbringe det nødvendige fluegrej dvs. også nødvendige forfang.
Kjeld sørger for, at der til brug som fluer vil være noget rødt strikkegarn og piberensere.
Meld dig hurtigt til på opslagstavlen i klubben eller hos Kjeld på mobil 2640 2630 eller mail kwiller@webcontact.dk
Umiddelbart bruger vi græsmarken på den anden side af Roskilde Kro området, men alt efter forholdende på dagen kommer vi måske til at køre fra Roskilde Kro til f.eks. en fodboldbane i nærheden, så skriv venligst, om du har bil med og om eventuel plads til andre i bilen, så laver vi en fællestransport, hvis det bliver nødvendigt.
Du kan læse mere om Lars som instruktør på Sportsfiskerforbundets hjemmeside, Klik her og desuden bl.a. om hans egen tanker om fluekast på hans egen hjemmeside Easyflycasting - Klik her
Der er sat tilmeldingsliste op i klublokalerne.
Kl. 09.00 på Roskilde Kro


PRIS:
Aldeles gratis.
Kjeld Willerslev
Søndag d. 27. maj.
Aktiviteten er afviklet
Denne gang er vores
Grøn Dag på Roskilde Kro
en forårsopgave.

Dermed er "det grønne" ikke vokset så voldsomt til, som det var ved Grøn Dag i oktober 2017.

LÆS GRØN DAG FOLDEREN
Klik på billedet herunder, så åbner den i en FDF-fil.

Læs programmet og mere - Klik på billedet.

GRØN DAG PÅ ROSKILDE KRO 2018 -
Søndag d. 27. maj kl. 10.00 til 13.00.
Grøn Dag så der bliver smukkere.
Der er således tale om kun ca. 3 timers indsats, og Bjørnen har igen ”sat sig” på en del af området ved tilkørselsvejen og parkeringspladsen foran kroen.

Klik på billedet, så kan du se Bjørnens Arbejdsområde i stor PDF-fil..
Der afholdes hvert år en Grøn Dag på kroen organiseret af vores fælles husforening - Foreningshuset Roskilde Kro. Det er dog ikke kun medlemmer af kroens foreninger, der kan deltage, faktisk er alle velkommen. Det gælder skam også venner og familie. Få dem med til en hyggelig dag.
Det er en dag for både voksne og børn, og selv små hænder kan flytte et stort læs. Så sæt de 3 timer af. Husk tilmelding aht. traktementet.
Der er sat tilmeldingsliste op i klublokalerne, så skriv dig på. Du kan også tilmelde dig på en mail til Kjeld på mailadressen kwiller@webcontact.dk
Vi har iøvrigt Put & Take fisketur dagen før dvs. lørdag d. 26. maj.
Lad os samle en flok friske medlemmer til opgaven.

Bemærk -
Selvom vi låner en del havredskaber fra Albertslund Kommunes Materialegård, skal vi gerne medbringe nogle haveredskaber selv.

Læs om det på plakaten og folderen til venstre. Du skal blot klikke på billederne, så åber de i PDF-fil.
Kjeld Willerslev
Mandag d. 12. marts


Der er ingen tilmelding, du møder bare op.

Aktiviteten er afviklet
FLUELINER OG OPSÆTNING AF FLUEGREJET -
Mandag d. 12. marts kl. 19.00.
Lav din egen personlige kniv. Tovholder:
Kjeld Willerslev.

Vi får besøg af en ekstern instruktør, Thomas Brandt, som er instruktør i Sportsfiskerforbundet. Thomas giver os både viden og gode fif til fluegrejet.
Hvornår bruger vi de forskellige flueliner. Vi skal høre om flueliner og forfang og alt det med at binde det fornuftigt sammen, så vi får fluegrejet til at virke optimalt og på en nem måde.
Lav din egen personlige kniv.
Kl. 19.00.

Der er ingen tilmelding, du møder bare op.
Kjeld Willerslev
Mandag 26. februar

Kl. 18.00:
Spisning.

Spisningen kræver tilmelding. Læs herom i kassen i bunden af
spalten til højre herfor.

Der bydes på lækkert smørrebrød.

Kl. 19.00:
Generalforsamling.


Begge dele kræver betalt kontingent for 2018.

Aktiviteten er afviklet
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018 -
Vi starter med spisning og fortsætter med selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018, som følger:

Dato: Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00. - Spisning kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl. 18.00 præcis, hvor der igen bydes på dejligt smørrebrød.

Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen, hvor foreningen er vært.

Dagsorden:
1,
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Regnskab 2017.
4.
Indkomne forslag.
5.
Budget 2018.
6.
Valg af kasserer.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.
Valg af bestyrelsessuppleant.
9.
Valg af revisorer.
10.
Valg af revisorsuppleant.
11.
Præmieuddeling.
12.
Eventuelt.

Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag.
Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 7. Hans Nielsen, Henrik Torp og John Rasmussen modtager ikke genvalg.
Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 9. Helge Apollo Jönsson er på valg (2 år) og modtager genvalg.
Henrik Møller er udtrådt af foreningen pr. 31.12.2017. Dermed skal vi vælge endnu en revisor (1 år). Mogens Johansen stiller op for valg.
Ad. 10. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 12. februar 2018.

Regnskab for 2017, budget for 2018 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 12. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen.

Interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, er meget velkommen. Uden nyvalgte er vi på fire medlemmer i bestyrelsen, hvilket dog godt kan fungere fint.

Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk

Venlig hilsen - Bestyrelsen
TILMELDING
Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2018 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen.

Du tilmelder dig til spisningen hos:
Erik på mailadressen:
lundthomsen@live.dk
eller på opslagstavlen i klubben.

Til selve generalforsamlingen møder man blot op, så det er kun til spisningen, at der kræves tilmelding.
Læs herom i første spalte. Bestyrelsen
Mandag d. 29. januar


Aktiviteten er afviklet
FLUEBINDINGSTEKNIK -
Få styr på de grundlæggende teknikker og udfordringer!
Bindeteknikker er det grundlæggende.... Tovholder:
Erik Lund-Thomsen.

Erik vil gennemgå den grundlæggende bindeteknik, så du har styr på det hele.

Erik har i mange år været vores interne instruktør i fluebinding. Erik underviser på dette kursus i de mange grundlæggende teknikker, som også rutinerede fluebindere kan have glæde af at få opdateret,

Det sker i vores klublokaler med et minikursus på een aften, hvor Erik giver en hurtig men også meget grundig opdatering på den grundlæggende fluebindingsteknik.
Læs mere om kursets indhold ved at åbne denne fil Klik her
Der er ingen tilmelding, du møder bare op.
Kl. 19.00

Der er ingen tilmelding, du møder bare op.
Erik Lund-Thomsen
Afsluttede Aktiviteter 2017
Afsluttede Aktiviteter Aktivitetsbeskrivelse Starttid Ansvarlig
Aktiviteten er afviklet

Julen nærmer sig endnu en gang, og vi afholder derfor vores årlige eventyrlige julefrokost

i vores klublokaler, som bliver gjort festlige til arrangementet, som afholdes…

TILMELDINGEN ER ÅBEN

Bjørnens Jul
TILMELD DIG/JER NU
Lørdag
9. december
Mandag
18. december
JULEFROKOSTEN 2017 -
Lørdag d. 9. december kl. 14.00.
Fra julefrokosten 2016.... Tovholder:
Bestyrelsen

Har du forslag til særlig underholdning undervejs i jule
frokosten, har du gjort en sang, eller har du andre forslag til underholdning, så lad venligst Erik eller Kjeld høre fra dig snarest.

Snyd ikke dig selv for denne festlige julefrokost sammen med dine klubkammerater. Det bliver igen en rigtig hyggelig dag, og endnu engang festliggør vi dagen med det berømte og heftige ”Lund-Thomsens-Jule-Lotteri”, hvor du med en ganske lille smule held kan vinde herlige præmier. Husk egnede og gerne store pengemidler til de prisbillige lodder.

Vi er i fuld gang med at bestemme rammerne for denne julefrokost, så tilmeld dig allerede, når vi åbner for tilmeldingen, og inviter en ledsager, som kan være ægtefælle, samlever, eller anden tilsvarende nær tilknyttet person, som så også kan deltage i julefrokosten. Pris kr. 150 for seniorer og gæster, kr. 75 for vores juniorer.
Fremstilling af menuen klarer vi i sædvanlig stil. Alle er nemlig velkommen til at fremstille en ret til julebordet. Du kan efter eget ønske få refunderet hele udgiften eller en del af den. Vores kasserer og flittige madekspert Hr. Erik Lund-Thomsen kreerer igen en dejlig menu, som ender ud i et ganske tillokkende julebord med høflig selvbetjening.
Menuplanen kan du se - klik på - Menuplanen
Sådan melder du dig til - klik på - Tilmeldingsprocedure
Tilmelding på listen som kommer op i klublokalerne fra mandag d. 18. september eller på mail til Erik på mail: lundthomsen@live.dk
JULEAFSLUTNINGEN 2017 -
Mandag d. 18. december kl. 19.00.
Æbleskiver er også jul. Tovholder:
Bestyrelsen

Igen inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...

Der er ingen tilmelding, man møder blot op.
På årets sidste klubaften gentager vi vores julehygge. Vi får mulighed for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, medens vi samtidig nyder gratis Gløgg & Æbleskiver.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det nye år 2018, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 8. januar lige inden kl. 19.00. Foran os er der så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Tilmelding, som anført i teksten til venstre. Erik Lund-Thomsen
og Kjeld Willerslev
Aktiviteten er afviklet

Kurset afviklet
mandag d. 27. november
fra kl. 19.00.

RELEASE-TAKLER -
Mandag d. 27. november fra kl. 19.00.
Hold på dine fisk... Tovholder:
Torben Christensen

Vi skal lære, hvordan
vi laver vores release-takler, der holder til tunge fisk.

Torben har skaffet en instruktør, Thomas Caspersen, som jobber som skov- og naturtekniker i Jægersprislejren. Thomas vil lære os at lave release-takler, så vi kan beholde vores fisk..

Thomas er iøvrigt lige blevet medlem i Bjørnen.
Ingen tilmelding. Du møder bare op.
Ingen tilmelding, du møder bare op. Torben Christensen
sammen med
Thomas Caspersen
Aktiviteten er afviklet

Kurset afviklet
mandag d. 6. november fra kl. 19.00.

LØKKER = LOOPS PÅ FLUELINER -
Lær at lave nogle loops, som holder til de store fisk.
Lykke er stærke loops = Løkker.... Tovholder:
Erik Lund-Thomsen

Vi skal lære, hvordan
vi laver vores egne
loops på vores flueliner.

Erik er vores ekspert, når det lige gælder selvgjorte løkker eller loops, som de også kaldes. Så Erik vil videregive hans viden, så vi selv kan lave vores loops.

Kurset afvikles mandag d. 6. november
Ingen tilmelding. Du møder bare op.
Ingen tilmelding, du møder bare op. Erik Lund-Thomsen
Aktiviteten er afviklet

Søndag d. 1. oktoberKlik på det lille billede til højre, så får du Kroens plakat om den grønne dag med program og info om fortæring. Den åbner som en PDF-fil
GRØN DAG PÅ ROSKILDE KRO 2017 -
Søndag d. 1. oktober kl. 10.00 til 13.00.
Grøn Dag så der bliver smukkere. Der er således tale om kun ca. 3 timers indsats, og Bjørnen har ”sat sig” på en del af området ved tilkørselsvejen og parkeringspladsen foran kroen.

Der bydes undervejs på noget at spise og tilsvarende noget til væskeregulering. Så lad os samle en flok friske medlemmer til opgaven.
Der afholdes hvert år en Grøn Dag på kroen organiseret af vores fælles husforening - Foreningshuset Roskilde Kro. Der er allerede sat opslag og en tilmeldingsliste op i klublokalerne, og aktiviteten er omtalt på vores Facebook profil. Efter en ret våd sommer trænger det grønne område gevaldigt til en kærlig hånd. Det er ikke kun medlemmer af kroens foreninger, der kan deltage, faktisk er alle velkommen.
Tilmelding på listen på whiteboardtavlen i klublokalerne eller på mail til:
Kjeld på kwiller@webcontact.dk
Vi mødes lidt før
kl. 10.00 på parkeringspladsen foran Kroen.

BEMÆRK
Medbring venligst selv dine egne haveredskaber.

Vi har bl.a. brug for folk med hækkeklippere og kædesave i ledningsfri udgave.

Tilmelding, som anført i teksten til venstre.

Kjeld Willerslev
Aktiviteten er afviklet

Mandag d. 11. september


Ialt 16 medlemmer mødte op til denne hyggelig
aften.


Tak til Torben for arrangementet og til Bo, Jørgen og Klaus hos
Jan & Bo.
BESØG HOS JAN & BO I ROSKILDE -
Besøget blev afviklet mandag d. 11. september fra kl. 19.00.
Fra vores aften hos Jan & Bo.

Program: Bo byder velkommen og fortæller lidt om ”Jan & Bo”, kommer også ind på Pris, Garanti og Service og ikke mindst om webshoppen.

Bo har lovet at give en lille en til denne hyggelige aften – mon ikke der også er en øl i blandt.

Øvrige Aktiviteter: Gennemgang af muligheder for reparation, vedligeholdelse og service af hjul, både fastspole-, multi- og havhjul - Ved Jørgen.

Har du et hjul liggende som ikke kører så godt, eller trænger det til et eftersyn, så tag det med, og lad Jørgen se på det.

Specielt pristilbud denne aften: Denne aften er der specielt tilbud på 25 % på alle varer. Udover dette tilbud disker Bo op med gode tilbud og besparelser på op til 50 % på udvalgte varer..

Mød op denne aften i Roskilde, som udelukkende er i Bjørnens regi.
Skriv dig venligst på tilmeldingslisten på whiteboardtavlen i klublokalet eller send en mail til Kjeld på kwiller@webcontact.dk - hvis du vil deltage denne aften, hvor vi så holder lukket i klublokalerne.
Vi aftaler samkørsel ud fra tilmeldingslisten.
Kl. 19.00 Torben Christensen

Aktiviteten er afviklet

Mandag d. 8. maj.

FOREDRAG HAVØRREDENS HEMMELIGHEDER -
Mandag d. 8. maj kl. 19.00 i klublokalerne.
Kaare - biolog med havørred som speciale....
Denne aften får vi besøg af Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Kaare er biolog med havørred som speciale og kender havørredens hemmeligheder. Det kan derfor ikke undre, at Kaare omtales som Mr. Havørred.
Kaare er forfatter til flere artikler om havørredfiskeri, om havørredens mest intime hemmeligheder. Dem vil Kaare gerne dele med os. Han kommer for eksempel ind på, hvilke farver havørreden tænder på, hvad det er, som udløser hugget i både salt- og ferskvand, og hvad havørredernes foretrukne byttedyr er. Der bliver med garanti noget at tage med hjem for alle.
Ingen tilmelding. Vi møder blot op og meget gerne inden kl. 19.00.
Kl. 19.00 Kjeld Willerslev
Aktiviteten er afviklet

Mandag 27. februar

Kl. 18.00:
Spisning.

Spisningen kræver tilmelding. Læs herom i kassen i bunden af
spalten til højre herfor.


Kl. 19.00:
Generalforsamling.

.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017-
Vi starter med spisning og fortsætter med selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2017, som følger
Dato mandag d. 27. februar 2017 kl. 19.00. - Spisning kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl. 18.00 præcis, hvor der igen bydes på en velsmagende og sund middag. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2016.
4. Indkomne forslag.
5. Budget 2017.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Præmieuddeling.
12. Eventuelt.
Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. Bemærk i teksten herunder seneste dato for indlevering af forslag.
Ad. 6. Kjeld Willerslev er på valg og modtager genvalg.
Ad. 7. Nick Lundahl og Poul Seiler er på valg. De modtager begge genvalg.
Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 9. Henrik Møller, Vallensbæk, er på valg og modtager genvalg.
Ad. 10. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 13. februar 2017.

Regnskab for 2016, budget for 2017 og eventuelt indkomne forslag udsendes pr. mail lige efter d. 13. februar 2017 til foreningens mailgruppe, men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, desuden fremsendes pr. post. Samme dokumenter foreligger også på generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk
TILMELDING
Husk at du skal have betalt dit kontingent for 2017 for at kunne deltage i generalforsamlingen og spisningen.

Du tilmelder dig til spisningen hos:
Kjeld på mailadressen:
kwiller@webcontact.dk eller på opslagstavlen i klubben.

Til selve generalforsamlingen møder man blot op, så det er kun til spisningen, at der kræves tilmelding.
Læs herom i første spalte.

Bestyrelsen
Aktiviteten er afviklet

Mandag 23. januar

Har du andre ønsker, så kontakt formanden.
FISKERIKONTROLLEN PÅ ARBEJDE.
En aften hvor vi får ny indsigt i jagten på ulovligheder..
.
Så er der kontrol på vandet...
Mandag d. 23. januar i det nye år 2017 gælder det vores fiskerikontrol. De møder sandelig op med to mand med udstyr, så vi kan få et rigitg godt indtryk af, hvordan det ser ud, når de rykker ud for at jage ulovligheder.
På grund af vejrforholdene har vi desværre måtte opgive, at Fiskerikontrollen kommer med deres båd denne gang.
Vi er meget velkommen til at pille, rode og rage ved udstyret, selvfølgelig så det fortsat dur. Vi skal jo gerne have flere "syndere" i fælden.
Og så skal vi selvfølgelig også i vores klublokaler høre en masse om, hvordan fiskerikontrollen arbejder idag, når jagten går ind på ulovlige garn og ulovlige stangsvingere.
Der er jo sket et og andet siden dengang, hvor fiskerikontrollen blot var et metalskilt i lommen.
Der bliver også fint med tid til spørgsmål, så du kan få løst eventuelle tvivlspørgsmål og få forklaring på, hvordan den moderne fiskerikontrol arbejder.
Kl. 19.10


Vi åbner den aften kl. 18.30.
Kjeld Willerslev
Har du forslag til andre aktiviteter, så fortæl bestyrelsen derom.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk