Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside- Bjørnen fisker.
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 15.4.2017
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Bjørnens bestyrelse...
Bjørnen har en bestyrelse som p.t. består af i alt 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen skal
bestå af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. Så bestyrelsen er idag pænt stor.
Bestyrelsen er senest tilvalgt ved den ordinære generalforsamling i 2015.
Så herunder er bestyrelsen, som den ser ud i dag.
Vi arbejder fortsat på at få opdateret nogle af bestyrelsens medlemmer med endnu smukkere billeder.
FORMAND
Kjeld Willerslev
Født 1942, lystfisker siden 1948.
Kjeld fisker både spin og flue på kysten. Favoritfiskeriet er dog åfiskeri efter ørred med fluegrejet, fordi det er sjovere.
Har fisket i Norge, Sverige, England og Danmark.
Bestyrelsesaktiv i div. idrætsforeninger 1960-1979, samt i div. erhvervsorganisationer 1979-2002. Uddannet inden for marketing, organisation, kommunikation og information. Stod af arbejdsmarkedet i 2003.
Er tovholder for bl.a. følgende områder i Bjørnen: Information, hjemmeside og Blad, PR, samt Lokaler. Er desuden med i arbejdet med at skabe Aktiviteter.
Blev medlem i Bjørnen i 2005.
Er på valg i 2019.
Kontakt:
Telefon .......2640 2630
Klik her for mail til Kjeld
KASSERER
Erik Lund-Thomsen
Født 1944. Lystfisker siden 1960.
Erik fisker helst med spin og flue fra kysten samt i å og elv. Har fisket i både Danmark, Norge og Sverige.
Har deltaget i mange forbundskurser inden for kyst- og å- fiskeri.
Uddannet som kok i 1960’erne. I 1970’erne uddannet inden for udenrigshandel/international markedsføring.
Gik på efterløn i 2004
Medlem af Bjørnen siden 1983.
Kasserer i Bjørnen i ca. 10 år.
Erik er tovholder på vores konkurrencer.
På valg i 2018.
Kontakt:
Telefon .......2063 0173
Klik her for mail til Erik
BESTYRELSESMEDLEM
Hans Nielsen
Født 1946. Lystfisker ved en tilfældighed.
Hans er primært til kyst og å. Skal han med på en turbåd på Øresund eller lignende, runder han lige apoteket og rydder hylderne for søsygepiller.
Når han er med med på en af flerdagesturene, er det nærmest et »folkekrav«, at der én af aftenerne bliver lavet »Ærøkoteletter«.
Han har tillige været formand for vores venskabsklub »Stimen« i 8 år.
Uddannet grafiker i 1966 og efter en periode på 5 år på et større forlag i København, startede han som selvstændig i 1975. Laver stadig lidt småting, selv om han er blevet folkepensionist.
På valg i 2018.
Telefon .......4024 8401
Klik her for mail til Hans
BESTYRELSESMEDLEM
Henrik Torp
Født 1957. Lystfisker siden 1970.
Henrik har i de sidste 10-15 år kun fisket med flue, men har dog en spinnestang gemt et eller andet sted. Så Henrik er ægte fluemand.
Fisker i elv, å og kyst har været i Norge hvert år siden 1980. Har fisket meget i Karup Å, Gudenåen, Gels Å og Varde Å.
Henrik har rigtig god erfaring med bestyrelsesarbejde. Har siddet i bestyrelse i en boligforening i 10 år. Har haft egen bestyrelse i egen virksomhed, så er derfor i høj grad bekendt med arbejdet.
På valg i 2018.
Telefon .......2261 5410
Klik her for mail til Henrik
BESTYRELSESMEDLEM
Nick Lundahl
Født 1995. Lystfisker næsten før Nick kunne tale.
Nick er nu senior. Er en super aktiv og rigtig dygtig lystfisker, som især elsker kystfiskeri og søfiskeri, og dertil også åfiskeri. Ind imellem tager Nick også med ud på havfiskeri.
Nick er uddannet som juniorleder og har således gennemført de tre første år i Juniorlederkurset hos Danmarks Sportfiskerforbund.
Nick er igang med uddannelse som cykelmekaniker.
På valg i 2019.
Telefon .......5046 2375
Klik her for mail til Nick
BESTYRELSESMEDLEM
Poul Seiler
Født 1945. Poul er absolut ikke ny i Bjørnens bestyrelse.
Faktisk var Poul foreningens allerførste formand, idet Poul sad på posten fra 1982 til 1990, dog med en pause fra 1986-1988.

Dermed har Poul i høj grad været årsagen til, at vi fik skabt en brugbar forening.

Seneste har Poul bl.a. fungeret som revisorsuppleant og har også været i aktion som sådanne, således at foreningens regnskab har kunnet godkendes som været korrekt.

Poul er flittig havfisker, tager også gerne med på kystfiskeri og er desuden flittig ved Lagan. Poul er således nem at lokke med ud til fiskevandet.

Privat er Poul selvstændig vognmand, så Poul er i høj grad vant til både at styre og at flytte på tingene.
Nyvalgt i 2015 - På valg i 2019.
Telefon ......2095 7571.
Klik her for mail til Poul
BESTYRELSESMEDLEM
John Rasmussen
Født 1970. John har tidligere været i bestyrelsen og har også været aktiv som juniorledermedhjælper.
Fungerer også som yderst aktiv Fiskerikontrollant for VSS i Vallensbæk Mose. Har en lystfisker "glemt" at løse dagkort, så skal John nok lære vedkommende, hvordan det klares.
John er uddannet som junior i Bjørnen og er faktisk vores absolut ældste Bjørne-junioruddannede medlem.
John fisker hav, kyst, vandløb, sø - faktisk alt, hvad der kan fiskes i.
Privat er John uddannet som anlægsgartner og er ansat hos Vej og Park i Glostrup Kommune, Denne uddannelse er givetvis medvirkende årdsag til John store interesse for følge vores miljø i Mosen.
Familiemæssigt er John søn af vores "Gamle Redaktør".

Nyvalgt i 2015 - På valg i 2018.

Telefon .......4082 3081
Klik her for mail til John
Bemærk at John bruger Ibs mailadressse, Rart at have sekretær på tossekassen, siger John.
REVISORER OG SUPPLEANTER
Bestyrelsessuppleant:
Bruno Hansen. På valg i 2018.
Revisorer:
Helge Apollo Jönsson. På valg i 2018.
Henrik Møller (Vallensbæk). På valg i 2019.
Revisorsuppleant:
Ole Pedersen (SildeOle). På valg i 2018.
Vi gør det sammen -
Bjørnens bestyrelse
når også lidt fiskeri.
Kjeld Willerslev
Kjeld
Erik Lund-Thomsen
Erik
Hans Nielsen
Hans
Henrik Torp
Henrik
Nick Lundahl
Nick
Poul Seiler
Poul
Poul Seiler
John
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk