Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside- Bjørnen fisker.
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 1.7.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Bjørnens bestyrelse...
Bjørnen har en bestyrelse som p.t. består af i alt 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen skal
bestå af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. Så bestyrelsen er idag ikke den største, vi har haft. Til gengæld er den hurtig og effektiv, når der skal træffes beslutninger.
Bestyrelsen er senest tilvalgt ved den ordinære generalforsamling i 2021.
Så herunder er bestyrelsen, som den ser ud i dag.
Vi arbejder fortsat på at få opdateret nogle af bestyrelsens medlemmer med endnu smukkere billeder.
FORMAND
Poul Seiler
Født 1945. Poul er absolut ikke ny i Bjørnens bestyrelse
Faktisk var Poul foreningens allerførste formand, idet Poul sad på posten fra 1982 til 1990, dog med en pause fra 1986-1988.
Dermed har Poul i høj grad været årsagen til, at vi fik skabt en brugbar forening.
Senest har Poul bl.a. fungeret som bestyrelsesmedlem fra 2017 frem til valget som formand i 2021 og har således solid viden om, hvad der sker i Bjørnen idag.
Poul er flittig havfisker, tager også gerne med på kystfiskeri og P&T-tur samt er desuden flittig ved Lagan. Poul er således nem at lokke med ud til fiskevandet.
Privat har Poul pensioneret sig efter at have været selvstændig vognmand, så Poul er i høj grad vant til både at styre og at flytte på tingene.
Nyvalgt i 2021 - På valg i 2023.
Telefon ......2095 7571.
Klik her for mail til Poul
KASSERER
Erik Lund-Thomsen
Født 1944. Lystfisker siden 1960.
Erik fisker helst med spin og flue fra kysten samt i Å og elv. Har fisket i både Danmark, Norge og Sverige.
Har deltaget i mange forbundskurser inden for kyst- og å- fiskeri.
Uddannet som kok i 1960’erne. I 1970’erne uddannet inden for udenrigshandel/international markedsføring.
Gik på efterløn i 2004
Medlem af Bjørnen siden 1983.
Kasserer i Bjørnen i mere end 10 år.
Erik er tovholder på vores konkurrencer og er turleder især på kystturene.
På valg i 2022.
Kontakt:
Telefon .......2063 0173
Klik her for mail til Erik
BESTYRELSESMEDLEM
Bruno Hansen
Født 1949 og er samtidig vores havtursleder.
Bruno er pensionist ligesom de øvrige medlemmer af bestyrelsen, men var i sin erhverstid tilknyttet byggebranchen senest i en murervirksomhed. Brunos erfaringer derfra har vi haft stor glæde af ved renovering af vores klublokaler og fælles lokaler på Roskilde Kro.

Foreløbig er det blevet til ca. 20 år som medlem i Bjørnen. Har iøvrigt været bestyrelsessuppleant fra 2013 og frem til valget i 2021.

Bruno er som lystfisker aldeles alsidig, idet Bruno fisker hav, kyst, P&T, Å-fiskeri faktisk nærmest alt, hvad der byder sig. Bruno har siden 2013 hvert år sat sig på vinderpladsen i konkurrencen om Årets Bjørn og har suppleret med vinderpladsen i Hornfiskefiskeri, P&T-fiskeri og Torskekonkurrencen.

Bruno er på valg i i 2023.

Telefon.....6026 7118.
Klik her for mail til Bruno
REVISORER OG SUPPLEANTER
Bestyrelsessuppleant:
Mogens Johansen. På valg i 2022.
Revisorer:
Ole Pedersen (SildeOle). På valg i 2022.
Lars Jørgensen. På valg i 2023.
Revisorsuppleant:
Torben Christensen. På valg i 2022.
Vi gør det sammen -
Bjørnens bestyrelse
træffes også ved fiskevandet.
Poul Seiler
Poul
Erik Lund-Thomsen
Erik
Bruno Hansen
Bruno
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk