Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside- Bjørnen fisker.
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 14.3.2023
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Fangster 2022. Konkurrencer 2022...
Her har du vinderne i de forskellige konkurrencer samt registrerede fangster, som indgår i konkurrencerne.

For at komme på listen i 2022 skal du altså fange fisk over mindstemål, og hvad der nu ellers gælder for de pågældende arter.

På alle klubturene er det turlederen, som sørger for registreringen.

Har du fangster på private ture, og de skal indgå i konkurrencen om Månedens Fisker, skal du selv registrere fangsten i fangstmappen i klublokalerne.

Alternativt kan du sende en mail med beskrivelse af fangsten til vores registrerende konkurrenceformand Erik Lund-Thomsen.

HUSK -
For at deltage i vores konkurrence om Månedens Fisker skal du også indsende et billede af dig selv med din flotte fangst.

Læs mere om fotokravet på siden konkurrencer.

Knæk & Bræk derude.


Du kan læse om præmier og konkurrenceregler på siden Konkurrencer, som du finder via menuen helt til venstre på siden.

På denne side kan du også se, hvordan stillingen er i de forskellige konkurrencer.
Du kan også se, hvem der er "Månedens Fisker" i de enkelte måneder.
På siden Konkurrencer og siden Turplanen er der mulighed for at udprinte fangstskemaer til turlederne.
Knæk og Bræk derude.

Vil du se resultaterne for andre år, så skal du blot klikke på linkene herunder, så får du registreringerne for de pågældende år.

Fangster 2011, klik her
Fangster 2012, klik her
Fangster 2013, klik her
Fangster 2014,
Klik her
Fangster 2015, klik her
Fangster 2016, Klik her
Fangster 2017, Klik her
Fangster 2018, Klik her
Fangster 2019, Klik her
Fangster 2020, Klik her
Fangster 2021, klik her
Fangster 2022, klik her

ÅRSKONKURRENCERNE 2022
Konkurrence Vinder Præmie
Årets Bjørn Bruno Hansen Gavekort kr. 300
Kystkonkurrencen Bruno Hansenn Gavekort kr. 300
Hornfiskekonkurrencen Martin Larsen Gavekort kr. 300
Torskekonkurrencen - Senior/Ungdom På pause pga. fangstbegrænsning Gavekort kr. 300
Torskekonkurrencen - Junior På pause pga. fangstbegrænsning Gavekort kr. 300
Put & Take Konkurrencen John Rasmussen Gavekort kr. 300
Gavekort for både Årets Bjørn og de øvrige konkurrencer uddeles ved den årlige ordinære generalforsamling i februar måned året efter konkurrenceafslutningen.
Generalforsamlingen 2023 blev afviklet mandag d. 20.2.2023
MÅNEDERNES FISKERE 2022
Måned Navn Fangsten
Januar John Rasmussen Brasen 1,900 kilo
Februar Ingen registrering. - o -
Marts Ole Pedersen Havørred 3,040 kilo
April Jan Hansen Havørred 2,800 kilo
Maj Martin Larsen Hornfisk 67 cm
Juni John Rasmussen Makrel og hornfisk
Juli Vinder blev fedtemøj på kysten som ødelagde fiskeriet
August John Rasmussen Torsk 3,800 kilo
September John Rasmussen Regnbueørred 1,600 kilo
Oktober Bruno Hansen Havørred 1,800 kilo
November John Rasmussen Regnbueørred 2,600 kilo
December Ole Wohlgemuth Torsk 2,000 kilo
HERUNDER FANGSTER SOM REGISTRERET FOR HELE 2022.
HAVØRRED 2022
Navn Vægt Længde Dato Sted Bemærkning
ANDRE ARTER 2022
K = Klubtur - P = Privattur
Navn Art Antal Vægt Sted Dato Bemærkning
TORSK 2022
Navn Vægt Dato Sted / Bemærkning
BÆKØRRED, SØØRRED, REGNBUEØRRED, STALLING 2022
Navn Vægt Dato Sted Art Bemærkning
GEDDE 2022
Navn Vægt Sted Dato/ Bemærkning
Ingen fregistrering af gedder i 2022.
LAKS 2022
Navn Vægt Dato Sted Bemærkning
Ingen registrering af laks i 2022
ABORRE 2022
Navn Vægt Dato Sted Bemærkning

Husk, at det for alle konkurrencer gælder, at der skal være foto af fangsten, helst med dig selv på.
Læs konkurrencereglerne på siden konkurrencer.

I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk