Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 1.7.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Bjørnens historie...
Tilbage i 1982 tog en gruppe beboere i Bjørnens Kvarter
i Albertslund initiativ til indkaldelse af interesserede til
et møde for at undersøge, om der var interesse for at etablere en lystfiskerforening for områdets beboere.
Processen lykkedes, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling, som naturligvis fandt sted i det lokale beboerhus i Bjørnens Kvarter 15A, torsdag d. 13. maj 1982 kl. 19.30. Foreningen blev stiftet og fik straks navnet Bjørnens Sportsfiskerforening. Kun 11 måneder senere bestod foreningen af over 40 medlemmer. Det var dengang et dagkort til Tryggevælde Å kostede den ret nette sum af kr. 15,00.
Allerede i første sæson gennemførte foreningen hele
13 fællesture, dels til havs dels på kysten
Albertslund Kommune var i den tidsperiode en meget ung kommune, og dermed en meget børnerig kommune. Det kom også til at afspejle sig i den nye forening, som meget hurtigt fik en stor juniorafdeling.
Helt fra den første fiskesæson drog foreningens med-lemmer ud på de salte bølger med det gode skib Skjold. Siden er andre turbåde kommet til, men i dag mere end et kvart århundrede senere, er Skjold stadig det foretrukne skib.
Konkurrencer medlemmerne indbyrdes blev meget hurtigt en del af foreningslivet, og der dystedes i en lang årrække om en forskellige pokaler, herunder vandrepokaler, og drikkeglaspræmier for månedens fisk m.m.
I 2007 kunne Bjørnens Sportsfiskerforening så fejre sit 25 års jubilæum, hvilket vel må siges at være ganske flot for noget, der startede som en lokal forening. I 20 af de 25 år har vi kun brugt 2 formænd, hvilket vel egentlig også er ganske bemærkelsesværdigt.
I dag er Bjørnen ikke længere kun en lokal forening, idet vi har medlemmer fra flere andre kommuner end Albertslund. Vi har faktisk medlemmer med bopæl rundt omkring på Sjælland.
Vores aktiviteter omfatter et bredt udsnit af dansk fiskeri med kyst-, hav-, å- , sø og P&T-fiskeri.
I takt med at Albertslund kommune ikke længere er en børne- og ungdomsrig kommune, er medlemstallet blevet lavere. Vi har nu knap 50 medlemmer, heraf flere meget aktive lystfiskere, for hvem fiskeriet nærmest er blevet en livsstil. Vores sociale samvær er fortsat en vigtig faktor i vores klubliv.
Vi fisker fortsat ved de Sjællandske kyster og åer, ligesom vi fisker på Øresund, men vi fisker også meget i de øvrige landsdele. Vi tager hvert år til både Fyn og Jylland, hvor vi både fisker på kysten og i flere af de dejlige vandløb, som vore kolleger derovre råder over.
Så tager vi også flere gange om året på en- eller flerdages ture til den svenske Å Lagan, hvor vi fisker både havørred og laks.
I 2008 havde vi også ture til både Færøerne og Norge, så man kan roligt sige, at vi kommer vidt omkring og prøver fiskeri, som ofte er meget anderledes end det, vi oplever ved de hjemlige fiskevande. De to udlandsture blev afviklet sammen med vores venskabsforening Stimen i Ågerup.
Vil du læse mere om vores historie, så klik herunder på forsiden af Jubilæumsudgaven af Bjørnens blad, så får du et nyt browservindue med en pdf-version af bladet.
Klik på bladet, så får du vores jubilæumsudgave af klubbladet.

Vores klubblad udkommer fire gange om året med historier og nyheder fra foreningen.

Pdf-versioner af de seneste fire udgaver finder du på siden Klubbladet, hvor du også finder vores jubilæumsblad. Klubbladene laves af  Ib Rasmussen, som har lavet bladene så længe, at ingen længere kan huske i hvor mange år, Ib har virket som "Den Gamle Redaktør".
Via menuen under vores topbanner kan du læse mere om vores organisatoriske forhold, aktiviteter, bestyrelse, lokaler m.m.

Menurækken i sitens venstre side fortæller om vores aktiviteter her og nu.

På siden Kalender kan du se en oversigt over vores fremtidige aktiviteter.

Har du lyst til at høre mere om vores forening, så
er du velkommen til at besøge os på en af vores klubaftener på Roskilde Kro, hvor vi nu bor oppe
på 1. sal i nyrenoverede lokaler.

Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem på vores klubaftener.

Den til enhver tid værende bestyrelse fremgår af siden Bestyrelse.
Her bor vi så på den gamle Roskilde Kro...
Her bor Bjørnen så idag. Vores lokaler ligger
på 1. sal ud mod Roskildevej.
Kort i årstal...
1982 -
Der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvor foreningen navngives, og hvor det lokale navn Bjørnens Kvarter lægges ind i foreningsnavnet Bjørnens Sportsfiskerforening. Første formand bliver Poul Seiler.
1983 -
Foreningens navn ændres til Bjørnens Sportsfiskerforening Albertslund. På Bjørnens initiativ sikres fiskeretten i Vallensbæk Sø og Tueholm Sø ved oprettelsen af VSS, Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning. Juniorafdelingen etableres. John Johansen bliver første juniorleder. Juniortallet overstiger 80 medlemmer og er fortsat stigende.
1984 -
Indmeldelse i SU, Sjællandske Lyst- og Sports-fiskerforeningers Samarbejdsudvalg. John Jensen
overtager posten som juniorleder.

Bjørnens interne konkurrencer startes med pokaler samt drikkeglas for månedens fisk.
1985 -
Bjørnen får sine første klublokaler på Sydskolen. Medlemstallet når op på over 200.
1986 -
Jørgen Krog Toft afløser Poul Seiler som formand indtil 1988, hvor Poul igen tiltræder på posten.
1989 -
Medlemstallet falder til 125. Medlemmerne modtager nu bladet Sportsfiskeren.
1990 -
Poul Seiler trækker sig fra formandsposten og Henning Øland Andersen tiltræder. Medlemstallet er faldet til lige over 100.
1992 -
Bjørnen har 10 års jubilæum, som fejres med et storstilet arrangement ved de lokale søer, hvor der vises fluebinding, fluekast, stangbygning etc., og der fiskes. Jubilæet afsluttes med et brag af en gallafest på Kanaljen.
1994 -
Medlemstallet er faldet til lige over 50. Kaj Schmidt tiltræder som formand.
1996 -
Bjørnen deltager for første gang ved Kredsmesterskabet
i havfiskeri og senere ved Danmarksmesterskabet, som
vi dog ikke vinder.
1997 -
VSS påbegynder fiskekonkurrencer i de to lokale søer.
1998 -
Der påbegyndes biomanipulation i Tueholm Sø, ligesom de første 20.000 stk. geddeyngel udsættes.
2001 -
Bjørnen godkendes som Frivillig Folkeoplysende Forening.
2003 -
Bjørnen mister lokalerne på Sydskolen og er i en periode husvild. I efteråret flytter vi så ind på Vridsløselille Skole, hvor vi får egne lokaler, som ikke skal deles med andre foreninger. Søren Mathiesen udnævnes til juniorleder.
Bjørnen melder sig ud af SU. Medlemmerne foretrækker
ganske enkelt at fiske på udvalgte fiskevande fremfor der, hvor fiskepresset er stort.
2005 -
Kaj træder tilbage som formand og Søren Mathiesen overtager posten. John Jensen udnævnes som Bjørnens første æresmedlem.
2007 -
25 års jubilæum den 13. maj.
Hele maj måned samt en del af juni præges af jubilæumsarrangementer. Der arrangeres fiskekonkurrence i Tueholm Sø, kystkonkurrence samt torskekonkurrence på Øresund. Der holdes kæmpe jubilæumsfest i vores lokaler den 12. maj, og den 14. maj afholdes reception for medlemmer, sponsorer, familier og øvrige venner. Der er fremstillet kasketter med Bjørnens logo, klubtrøjer specielt designet til Bjørnen og forsynet med nydeligt broderet jubilæumslogo, samt kuglepenne med klubnavn og årstal.
Kaj Schmidt bliver på en ekstraordinær generalforsamling genvalgt som formand.
2008 -
På en ekstraordinær generalforsamling bliver Kjeld Willerslev indvalgt som foreningens første næstformand, og vi får desuden en næsten helt ny bestyrelse. Kaj Schmidt træder samtidig uventet tilbage fra formandsposten og Kjeld indtræder som formand.
Generalforsamling flyttes, således at den fremover afholdes inden udgangen af februar måned.
2009 -
Kjeld indvælges som formand på Bjørnens generalforsamling i februar, hvor Dan Petersen samtidig indvælges som næstformand.
2010 -
Knud Thorsen fejrer 75 års fødselsdag og udnævnes til æresmedlem, som tak for Knuds altid store indsats for foreningen. Samme år modtager Knud udnævnelsen som Årets Ildsjæl Albertslund 2010 for han store indsats for Bjørnen, Knuds Sommerfiskeskole ved Tueholm Sø og hans omfattende juniorarbejde gennem tiden.
Bjørnen indleder i slutningen af 2010 et samarbejde med Albertslund Kommune om renovering af Store Vejle Å, hvor vi på sigt håber på at få skabt et omløb uden om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø og dermed mulighed for vandrende og gydende ørreder.
2012 -
Bjørnen flyttede klublokaler i januar måned og bor nu på Roskilde Kro, 
Egelundvej 7C - 1. sal,
2620 Albertslund.
Flytningen går stærkt, den gennemføres på kun 2 uger, hvor de nye lokaler samtidig gennemgår en omfattende renovering.
I juni 2012 gennemfører vi vores første vandplejeprojekt ved Store Vejle Å. Der renoveres 3 gydebanker og udlægges flere hundrede skjulesten. Det sker i tæt samarbejde med Materialegårdens Å-mænd samt med skoleklasser fra Herstedvester Skole. Samtidig underviser vi skoleeleverne om Store Vejle Å, om ørredens liv fra fiskeæg til voksenfisk og desuden vandløbspleje. Et koncept som giver os idéen til at starte en Naturskole for skoleelever i Albertslund.
2013 -
I september har vi igen skoleklasser i gang ved åen, de udervises, de udlægger skjulesten, og de ser på elektrofiskeri. Godt nyt - Det vrimler med fine nye ørreder, og åen er blevet langt flottere på de stræk, hvor vi har udført renoveringsarbejde. Der præsenteres slut på året et forprojektfor det mulige nye omløb for Store Vejle Å.
2021 -
Efter flere og trælse nedlukninger under Coronakrisen i 2020 og 2021 fik vi i juni måned endelig afholdt den ordinære generalforsamling 2021, hvor vi skiftede formand. Kjeld ønskede af private årsager at trække sig fra posten, og som ny formand blev valgt Poul Seiler, som jo ved foreningens start i 1982 faktisk blev valgt som vores allerførste formand.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk