Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 30.05.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Sådan bliver du medlem - ganske nemt... "Det har altid undret mig"...
Læs hvordan du bliver medlem, og hvorfor vi mener du bør blive det i Bjørnen Sportsfiskerforening.
Kontingent og indmeldelse
Det er faktisk nemt. Du kan vælge at ringe til vores formand eller vores kasserer, du kan også maile til dem, eller du kan blot besøge os i vores klublokaler på en af vores klubaftener, så klarer vi straks din indmeldelse der. Formanden eller kassereren er næsten altid til stede.
Alt hvad du skal oplyse er dit navn, dine adresseinformationer og din alder. Vi aftaler så, hvordan og hvornår du indbetaler dit kontingent. Vores kontingentstørrelser kan du se længere nede på denne side.
Kontaktoplysningerne til vores formand og kasserer kan du se nederst i næste spalte. Hvordan du kommer til vores lokaler, kan du se på siden Vejen til Bjørnen. Den finder du i menulinjen lige under vores bannerbillede øverst på siden.
Du kan også læse mere om os på siden Aktiviteter og i vores klubfolder, som du får ved at klikke på billledet af folderen i bunden af denne side.
Vi har et indstik til folderen, hvor du både kan læse årets kontingenter, og du kan se vejen til vores klublokaler på den gamle Roskilde Kro i Albertslund. Kroen ligger lige ud til Roskildevej, men kommer du i bil kræver turen ind til bygningen lidt indsigt. Se den på folderen eller siden "Vejen til Bjørnen". Linket til siden har du lige under vores topbanner her på siden.
Vi ser helst, at du prøver os af
Vi ser meget gerne, at du kommer på vores klubaftener nogle gange, inden du melder dig ind, og du må også gerne tage med ud på en tur, inden du beslutter dig for medlemsskab. På den måde kan du blive helt sikker på, om du føler dig hjemme i vores verden.
Hvad får du får dit kontingent
Vi synes ikke, at det er speciel dyrt at være medlem i Bjørnens Sportsfiskerforening. Faktisk kan det dårligt være være billigere, for udover det at være medlem i Bjørnen, så bliver du nemlig samtidig også medlem i Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).

Gennem medlemsskabet i Sportsfiskerforbundet er du med til at støtte det store arbejde, der gøres for fiskeplejen og genopretningen af vores vandløb samt den meget vigtige opgave med at sikre, at vores vandmiljø bliver behandlet på en bæredygtig måde. Du modtager så samtidig fiskemagasinet Sportsfiskeren p.t. 4 gange årligt. Desuden medfølger der en række kontante fordele, og i løbet af en sæson trækker vi desuden på foredragsholdere, instruktører og anden ekspertise hos Sportsfiskerforbundet. Vi har også muligheden for at sende f.eks. vores juniorledere på kurser og vores seniorer på kurser i vandløbs- og fiskepleje hos DTU Aqua og Sportsfiskerforbundet.

Klikker du på det lille fiskeikon i vores topbanner, så kommer du videre til Sportsfiskerforbundets hjemmeside, hvor du finder et væld af brugbar information.

Læs siden Aktiviteter
Læs her på hjemmesiden delsiden "Aktiviter". Du finder linket til siden i topmenuen lige under vores bannerbillede.
Kontingenterne
I kroner ser vores kontingent i 2020sådan ud:
Medlemsform År 20120 Det er
Senior.............. Kr. 600,00 inklusiv
Ungdom........... kr. 465,00 medlems-
Junior............... Kr. 300,00 skab i
Familie............. Kr. 900,00 DSF.
I vores familiemedlemskab skal alle i medlemsskabet bo på samme folkeregisteradresse. Pensionister betaler samme kontingent som seniorer. Juniorer overgår til senior ved fyldte 18 år.
Melder du dig ind efter 31. juli får du resten af året til halv pris.
Efter 1. oktober er resten af året uden kontingent mod, at du
betaler kontingentet for det efterfølgende år.

Og hvad får du så ellers for sit kontingent i Bjørnen. Det ville blive en lang opremsning, men er måske bedre forklaret i vores formands tanker om netop fordelene ved at være medlem af en god og aktiv forening, og læs så også siden Aktiviteter.

Formandens tanker kan du læse i næste spalte under overskriften "Det har altid undret mig", men totalt set, så får du gennem et medlemsskab adgang til en masse viden. Du får samtidig muligheden for at knytte venskaber med en række flinke folk, som deler din interesse for fiskeriet. Netop det at finde gode fiskekammerater er efter vores mening en meget vigtig del af det at være lyst- eller sportsfisker. At have nogen at dele sine oplevelser med, det gør som regel oplevelserne meget større. Det er også derfor, at vi siger "Vi deler oplevelserne", for det er lige netop det, vi gør i Bjørnen.

Du kan klikke dig igennem menurækken lige under sitens bannerbillede, hvor du kan læse om vores aktiviteter, historie, bestyrelse, se lidt billeder fra vores lokaler, og så endelig en vejledning til, hvordan du finder vores lokaler. Det hele ligger blot nogle få klik fra dig.

I hovedmenuen i sítens venstre side finder du en række sider om vores aktiviteter her og nu, vores ture, konkurrence etc..
Mere info om Bjørnen...
Vores Flyer -
Klik på billedet af vores flyer til venstre, så åbner den i en PDF-fil.
Kontakt formanden, som gerne sender dig vores klubfolder
og flyer og eventuelt et girokort. Vi ser dog helst, at du også
besøger os.
Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser. Det gør
det både sjovt og spændende af være lystfisker og medlem
i Bjørnen.

"Det har faktisk undret mig ganske meget, at mange lystfiskere helt overser fordelene ved at være medlem af en aktiv forening."
Kjeld Willerslev "Der er så mange åbenlyse fordele ved at have sin lystfiskerbase i en forening. Det gælder med hensyn til viden, færdigheder, venskaber, oplevelser og meget mere. Og rent faktisk, så betaler kontingentet sig ofte tilbage også rent økonomisk."
Der er jo rigtig mange lystfiskere, som ikke er medlem af en forening. De anskaffer sig noget fiskegrej, og går så i gang med fiskeriet uden ret meget hjælp. Det betyder så, at de ofte oplever skuffelser og problemer ved denne herlige hobby. Det er der ingen grund til, og det er da egentlig rigtig synd. Hvorfor pokker de ikke melder sig ind i en forening, er mig en gåde, for de snyder jo sig selv for en masse hjælp, gode venskaber og gode oplevelser.
Der er logisk rigtig mange fordele ved at være medlem af en forening som vores. Man har jo her en enestående mulighed for at lære alle de grundlæggende færdigheder, som en lystfisker skal besidde for dermed at opnå den rette effektivitet og dermed glæde ved fiskeriet.
Man har også mulighed for at få hjælp til at anskaffe sig det bedst mulige grej for de penge, som man nu engang har valgt at investere. Det kan man få hjælp til hos vores grejforretnings sponsorer, som belønner os med rabatter. Man har også mulighed for at lære alle de grundlæggende færdigheder som lystfisker, og så også videreudvikle sig som lyst- og sportsfisker. Det kan man i en forening, som vores, og det sker dels gennem vores kurser dels ved, at de enkelte medlemmer meget gerne lærer fra sig på vores ture og på vores klubaftener.
Man får også hjælp med at lære alle de mange regler, som man skal overholde for at fiske efter loven. Alene det er en uvurderlig hjælp. Det kan nemlig i dag være en temmelig dyr fornøjelse, at overtræde reglerne, også selvom det sker på grund af uvidenhed.
Man får altså som medlem mulighed for at trække på en masse ekspertise. Det kan være tilpasning af grejet, de første svære fluekast og et hav af ting, som bedst læres hjemmefra. Det kan også være at binde fluer, der virker. Men blot det at tage med ud til fiskevandet sammen med "de gamle" i klubben betyder, at man lærer nye fiskepladser at kende. Man lærer at tage ud til de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, på de forskellige årstider. Bare det er noget, mange bøvler med i årevis, og som de måske endda aldrig får rigtig styr på.
Man får også muligheden for at dele sine oplevelser med ligesindede, og det giver på mange måder ofte en langt større glæde sammenlignet med den oplevelse, man henter alene.
Samtidig får man mulighed for at komme med på ture af længere varighed, og hvor man kommer til andre fiskevande end dem, man normalt har mulighed for at fiske på. Eksempelvis arrangerer vi ture til den Svenske Å Lagan, til Fynske fiskevande, til de Jyske, og vi har også i nogle år ture til f.eks. Norge.
Sådanne ture vil de færreste kunne arrangere for de samme penge, som vi kan i foreningsregi. Så der er mange fordele at hente gennem en forening.
De relativt få kroner, som udgør foreningens årlige kontingent, betaler sig også hurtigt tilbage, ikke kun økonomisk, men så sandelig også i oplevelser, som den enkelte sjældent når alene. Vi sparer naturligvis også penge ved, at vi deler udgifterne til vores biltransport.
Så giver et foreningsmedlemskab for de fleste bestemt ofte også en langt større mulighed for at fange fisk, og det er jo i sidste ende en ret vigtig ting i vores hobby.
Så har du lyst til at høre noget mere om, hvad vores forening kan tilbyde dig, så besøg os i vores lokaler, og find ud af, om det er noget for dig. Vi forlanger ikke, at du betaler kontingent med det samme. Vi vil langt hellere være sikre på, at når du beslutter dig for medlemsskab, så har du gjort det på et fornuftigt grundlag.
Så lad os hilse på dig.
Med venlig hilsen og med håbet om, at vi ser dig i Bjørnen.
Du er meget velkommen.
Kjeld Willerslev
Formand - Bjørnens Sportsfiskerforening
Kontaktinformationer -
Formand
Kjeld Willerslev
Kasserer
Erik Lund-Thomsen
Telefon ... 2640 2630
Klik her for mail til Kjeld
Telefon...2063 0173
Klik her for mail til Erik
Læs vores folder om Bjørnen...
Vores Folder med indstik -
fortæller dig mere om Bjørnen og vores verden. Klik på billedet af folderen, så åbner den i en PDF-fil.

Bemærk at der er 2 sider i dokumentet.

Se også indstikket til vores folder.

På indstikket får du gentaget vores kontingenter og vist vejen til vores klublokaler - Klik her.

I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk