Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 30.05.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Bjørnens lokale fiskevand -
I daglig tale kaldet - Mosen...
Bjørnens lokale fiskevand er Vallensbæk Sø og Tueholm Sø, som i daglig tale kaldes Mosen.
Rent historisk fik vi fiskeretten i 1983 da VSS, Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning blev oprettet på Bjørnens initiativ.
Vi har sammen med de øvrige lokale foreninger fiskeretten i de to store søer, hvor du kan møde flere forskellige fiskearter.
Du kan fange Rudskaller, Gråskaller, Rimter, Aborrer, Gedder, Karusser, Brasen, Ål samt diverse karpearter. Alle karper er fredede, og skal ved fangst straks genudsættes.
Søerne har ikke en naturlig bestand af ørreder. Dog overrasker søerne alligevel ind imellem, og kaster en havørred af sig. Det er så fisk, som er sluppet gennem alle forhindringerne i St. Vejleå, hvilket må siges at være ret imponerende. Ét medlem i Bjørnen tegner sig alene for 4 stk. havørred taget inden for en femårig periode. En ret så flot og enestående fangstserie, som også har givet
en smuk presseomtale.
Som medlem af Bjørnen har du frit fiskeri i søerne. Du skal blot medbringe dit medlemskort, som du har fra foreningen - dvs. medlemskortet fra Sportsfiskerforbundet.
Ikke-medlemmer skal købe dagkort og er man fyldt 18 år, men endnu ikke 65 år, skal man desuden løse det statslige fisketegn, som kan købes på posthuse, eller du kan købe det på www.fisketegn.dk. Se vores side med links.
Der kræves altså både et dagkort til søerne og et statsligt fisketegn for de nævnte aldersgrupper, inden man må starte fiskeriet. Bemærk dog, at børn, der ikke er fyldt 15 år, godt må fiske gratis.
Bl.a. af hensyn til fuglelivet, er der områder i Mosen, hvor fiskeri ikke er tilladt. Det fremgår af oversigtskortet til højre, som også er trykt på dagkortet. Under vandskikonkurrencer må der heller ikke fiskes på sydsiden i Vallensbæk Sø.
Så læs alle reglerne grundigt igennem, inden du laver dit første kast. Reglerne står også på bagsiden af dagkortet, men du får også hele regelsættet her på siden og også et sæt til udprintning.
VIGTIGT
Vandkvaliten i Mosen er af lidt tvivlsom karakter,
så det frarådes kraftigt at spise fisk fanget i søerne.
Du kan læse mere på Mosens hjemmeside, du skal blot klikke her.
De to søer har du så her...
Flere fakts om
fiskerireglerne...
Fiskeretten administreres af VSS - Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning.
Bjørnens medlemmer skal ved fiskeri kunne fremvise enten Bjørnens medlemskort fra Danmarks Sportsfiskerforbund eller det kvitterede girokort på årets medlemskontingent. En netbank kvittering på medlemskontingentet er også brugbar som fisketegn.
Ikke-medlemmer skal løse dagkort, som p.t.
koster kr. 20 pr. dag.

Dagkort kan købes hos:

  • Spisestedet Mosen ved Tueholm Sø.
    (Mandag og tirsdag lukket)
  • Hvidovre Sport, Hvidovrevej 158,
    2650 Hvidovre.
  • SportDres
    Frederikssundsvej 50;2400 København NV.
På kortet herunder har du så søernes omrids.
Bemærk oplysningerne herunder om de markerede områder.
BEMÆRK OGSÅ:
Fiskeri er altid forbudt i de skraverede områder.
Fiskeri er også forbudt på sydsiden
af Vallensbæk Sø, når der er vandskistævner.
Det samlede regelsæt for fiskeriet er trykt på bagsiden af dagkortet, men er også indsat under nedenstående billeder.
Du kan udprinte reglerne herfra ved at klikke på den røde knap mærket RF = Regler Fiskeri.
Klik for printklart fiskereglement. Klik på knappen, så får du en pdf-fil med alle reglerne lige til at printe ud.
....reglerne kan du også læse nederst på siden.
Tueholm Sø. Kanalen mellem søerne. Husk fiskeri ikke tilladt.
Vallensbæk Sø. Tueholm Sø med restaurant Mosen i baggrunden.
Øverst til venstre har du Tueholm Sø, og lige herover
har du Vallensbæk Sø.
Øverst kanalen mellem de to søer. Nederst ser du i baggrunden bolværket ved Spisestedet.
Erik med flot Aborre. Ib gør sig også med geddefangst.
Så udsættes der gedder. ...og det gør Søren også.
En af Knuds flotte havørred fra søerne.
Vi har for år tilbage stået for udsætninger flere gange. Det er over
3 år blevet til 60.000 stk. geddeyngel og 5.000 stk. glasål. Så der
skal gerne være fine aborrer og sikkert også nogle store gedder.
Knuds havørred på 1,3 kilo taget i 2001 har efterhånden fået flere følgesvende, hvor den største var på 3,3 kilo.

FISKEREGLEMENT.
Sådan fisker du i Mosen fra og med 2012
Altså i Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.
Reglement for fiskeri i I/S Vallensbæk Mose
1. Lystfiskeri er tilladt for alle med gyldigt dagkort samt medlemmer af Vestegnens Sportsfiskersammenslutning (VSS) Dagkort/medlemskort skal fremvises på forlangende.

Personer uden dagkort/medlemskort bortvises.

Børn der ikke er fyldt 15 år må dog fiske gratis. Dokumentation for alder kræves.

2. For personer der er fyldt 18 år men ikke 65 år kræves det at man også har erhvervet Statens fisketegn.

Manglende statsligt fisketegn medfører anmeldelse til fiskerikontrollen.

3. Der må højst fiskes med to stænger pr. dagkort.
4. Mindstemål, størstemål og fredninger skal respekteres.
5. Der må ikke fiskes fra de anlagte bådebroer, gangbroer samt bolværket i den østlige ende af Vallensbæk Sø, og der må heller ikke fiskes i de tilstødende vandløb.
6. Vadefiskeri, fiskeri fra øer, samt fiskeri fra båd, flåde eller lignende er forbudt, ligesom etablering af fast standplads (brædder, græstørv mv.) ikke tillades.
7. Fiskeri langs den sydlige søbred af Vallensbæk Sø er ikke tilladt, når der afholdes vandskistævner på banen længst væk fra motorvejen.
8. Græskarper og almindelig karpe er fredede og må ikke opbevares, men skal ved fangst omgående genudsættes.
9. Der må ikke graves efter orm i området.
10. Ved medefiskeri må der ikke anvendes brød som agn.
11. Udlægning af åleline (to el. flere kroge) må
ikke finde sted.
12. Isfiskeri må ikke finde sted.
13. Der henvises i øvrigt til de opslåede ordensregler for området, hvorefter det bl.a. ikke er tilladt at tænde åben ild uden for de fast anlagte grillpladser, eller at campere eller at medtage løse hunde.
14. Overtrædelse af reglementet vil bevirke øjeblikkelig inddragelse af dagkortet.
Mindstemål og maks. Antal pr. dag:
Gedde: Mindstemål er 60 cm, og også gedder
over 70 cm skal genudsættes.
Maksimalt to gedder pr. dag.
Aborre: over 25 cm skal genudsættes
Ål: 45 cm.
Græskarper og andre karper er fredede.
Bemærk også: Dagkortet giver IKKE fiskeret i St. Vejle Å. Iøvrigt må der absolut IKKE fiskes i området opstrøms Tueholm Sø, altså fra Tueholm Sø og helt op til Store Vejle Å's udspring i nord. Fiskeri Store Vejle Å kan kun finde sted gennem køb af dagkort til området ved Store Vejle Å's udløb i Ishøj Havn.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk