Bjørnens Sportsfiskerforening
St. Vejleå Naturplejepatruljen
Bjørnen deler viden -
Trætte men stolte efter et ihærdigt stykke arbejde ... Grus til gydebanker skaber flere fisk... Store sten, som skaber strøm samt skjul for de små fisk...
Naturplejepatruljen - Præsentation
Viden om vores lokale vandmiljø...
Viden først, Naturen bagefter...
Link til Bjørnens hjemmeside
www.bjoernenfisker.dk .. Klik på - Bjoernenfisker
Naturviden og naturoplevelser.
Vi ønsker at dele vores viden med de lokale skoleelever og dermed få dem tilbage til naturen.
Vi skaber en smukkere natur til glæde for alle naturbrugere...
Vi lægger ud med at lære eleverne om, hvad de vil møde derude i naturen. Bagefter tager vi dem med derud. Vi giver dem både viden, og vi giver dem oplevelser.
Bjørnens formand Kjeld Willerslev er tovholder på St. Vejlleå Naturplejepatruljen,
Skoleelever og lystfiskere kan sammen med Albertslund Kommune skabe fremtidens vandløb.
Læs til højre om, hvordan Naturplejepatruljen giver de lokale skoleelever ny viden om vores vandmiljø, og hvordan vi bringer eleverne ud i naturen, hvor de kommer til at arbejde med naturen og for naturen. Nøglen er at benytte og beskytte naturen.
Se vores diaspræsentation i højre tekstspalte, som viser tidligere projekter.
Idégrundlag
Bjørnens Sportsfiskerforening har oprettet denne Naturplejepatrulje, hvor vi gør skoleeleverne i Albertslund klogere på naturen, medens de hjælper os med at gøre naturen meget smukkere og mere velfungerende. Målet er, at vi sammen skaber gode gyde- og opvækstforhold for åens fisk.
HVEM KAN DELTAGE:
Alle skoleklasser i Albertslund Kommune.
Hvem er Bjørnen
Bjørnens Sportsfiskerforening er en lystfiskerforening i Albertslund. Vi har klublokaler på den gamle Roskilde Kro i Albertslund, hvor vi har klubaften hver mandag og torsdag fra kl. 19.00 til 22.00. Desuden har vi fluebinding hver tirsdag formiddag for vores pensionister og andre med frie timer. Du kan læse mere om Bjørnen på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk, hvor vi fortæller mere om, hvad vores forening kan tilbyde af fisketure og klubaftenaktiviteter.
Du kan blot
Klikke her
Vi har et slogan i Bjørnen, som ganske godt
beskriver vores foreningsliv. Det hedder: 
"Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser".
Lystfisker i Bjørnen
Som skoleelev kan du indmelde dig i Bjørnens Sportsfiskerforening som juniorfisker. Du får derved mulighed for at komme med ud på fisketure og desuden lære om de forskellige former for fiskeri.
Der vil være mulighed for at lave noget af dit eget fiskegrej, lære at binde fluer m.m.
Under 18 år er du junior. Fra 18 år er man seniormedlem.
Seniorlystfisker i Bjørnen
Som medlem kan du også deltage i vores naturplejeprojektor og naturligvis også i
samarbejdet med de deltagende skoleelever.
Vore seniorer,som har kontakt med juniorer og skoleelever er naturligvis udstyret med godkendte "Børneattester".
Lystfiskeri udvikler børn på en rigtig god
måde. De får gode fiskekammerater, som
de deler deres oplevelser med, de lærer en række praktisk ting, de lærer at tage ansvar
både for sig selv og for andre. De kommer
ud i naturen, hvor de lærer at bruge naturen
på en respektfuld måde.
Saime fra Herstedvester Skole - juni 2012 -
Saime fra Herstedvester Skole udlægger
gydegrus ved vores naturplejeprojekt i juni
måned 2012.
Har I som skoler lyst til at være med, så
ring eller skriv en mail til os. Kjeld svarer
gerne på alle henvendelser -
Mobil 2640 2630 -
Mail info@bjoernenfisker.dk
Kjeld Willerslev
Kjeld Willerslev -
Formand
Vejen til Bjørnen
Vejen til vores klublokaler finder du ved at klikke dig videre til den side på vores hjemmeside, der
hedder "Vejen til Bjørnen" - Klik her
Fred og ro i Naturen med min stang.
KW 23.11.2016
St. Vejleå Naturplejepatruljen ved St. Vejle Å.
Et tilbud til Albertslunds skoler og skoleelever.
Som udgangspunkt sker al vores naturpleje herunder vores vandløbsrenovering i samarbejde med Albertslund Kommunens Miljø- & Teknikforvaltning samt kommunens Materialegård. Vi vil dog også gerne have ungdommen med ud i naturen, noget de ikke kommer så ofte, som vi synes at de bør. Vores naturplejeprojekter giver os muligheden for at ændre på dette. Vi håber derfor på skolernes samarbejde. Projektet strtede i 2012 under navnet Bjørnens Naturskole, men vi skiftede så navn i 2016 til St. Vejleå Naturplejepatruljen.
Vi arbejder efter modellen "Viden først, Naturen bagefter. -
I vores naturpleje, hvor vi arbejder med St. Vejle Å, tilbyder vi, at vores lokale skoleklasser kan
deltage med bl.a. vandløbsrenoveringsopgaver, hvor vi underviser eleverne først. Det gør vi udfra følgende målsætninger:
  • At renovere Store Vejleå og samtidig øge bestanden af havørreder og bækørreder.
  • At involvere de lokale skoleelever, så de kan medvirke ved det fysiske arbejde under renoveringsopgaverne altså ved, at vi får dem ud i naturen.
  • At vi forinden giver eleverne grundlæggende viden om vores lokale natur, hvor det
    således primært handler om vores vandmiljø med St. Vejleå.
Vi underviser eleverne for at give dem en god forståelse af arbejdets karakter og dets formål. Det sker inden naturplejeopgaverne. Det giver forståelse for opgaven, og det skaber motivation.
Se vores diasshow med eksempel på vores naturplejeopgaver -
Bemærk at vi også tilbyder oplevelser ved St. Vejleå uden de fysiske opgaver.
Istedet kan vi efter undervisningen tage på naturvandringer langs med Store Vejleå, hvor vi f.eks. opbygger en naturmodel for hele ådalen.
Læs mere om hele projektpakken og undervisningen nede under det lille diasshow.
Programmet indeholder 27 billeder - Det kører kontinuerligt, dvs. det starter forfra igen.
Vi forbedrer fiskenes forhold i St. Vejle Å
De medvirkende elever er fra Herstedvesterskole - Fire 5. klasser fra skoleåret 2011-2012.
Ligeledes medvirker Materialegården sammen med Bjørnens Sportsfiskerforening.
Hvad består en naturplejeprojekt af -
Et typisk projekt består af to dele, et fysisk naturplejeprojekt ved St. Vejle Å, og et forudgående undervisningsforløb på 1 til 2 undervisningstimer på skolen i hver af de deltagende skoleklasser.
Hvad består undervisningen af -
Ved den forudgående undervisning fortæller vi om åens mekanik, altså hvordan åen fungerer, og
hvilken betydning den har for hele St. Vejle Å-dal. Vi fortæller om fiskene, som vi gør det her for, bækørrederne og havørrederne, deres liv fra fiskeæg til voksenfisk. Vi kommer ind på, hvordan de
begge fødes som ørreder i åen, hvor nogle af fiskene efter nogle år vælger at vandre ud i saltvand for
at blive havørreder, medens de øvrige fisk bliver oppe i åen som bækørreder. Et par år efter mødes
så både havørreder og bækørreder oppe i åen for at videreføre arten. En lidt sjov historie, som giver
en god idé om, hvorfor vi gør dette naturarbejde. Ved undervisningen har vi nogle billedserier, som vi viser, ligesom vi tegner på en tavle. Derefter beskriver vi opgaven, eleverne skal løse ved åen, og hvad dette arbejde bagefter betyder for åen og åens fisk.

Til slut viser vi en lille film på ca. 10 minutter, som f.eks. kan vises fra PC på storskærm. Det gøres på skolernes interaktive tavler. Filmen viser et tilsvarende projekt ved en lille jysk å.

Hvad består den fysiske opgave af -
Nogen tid efter undervisningen gennemfører vi naturprojektet, hvor vi sammen med eleverne og
eventuelt også nogle af deres lærere udlægger store sten i vandet, sten i størrelse på op til cirka håndboldstørrelse. De kaldes skjulesten, idet de små ørreder bruger dem som skjul. Samtidig
danner stenene strøm og dermed også ilt i vandet. Stenene kastes ud i vandet.

Yderligere udlægger vi grus i vandet, som skal danne en såkaldt gydebanke, en bane af grus i åens bredde og ca. 10 meter lang. Det sker dels med maskinkraft dels ved at eleverne fylder spande med grus og derpå hælder gruset ud i vandet. Nogle af eleverne arbedje nede i vandet iført såkaldte skridtstøvler dvs. gummistøvler op til skridthøjde.
Målet er at nå at færdiggøre en gydebanke pr. dag, hvilket tager ca. 4 timer. Det er så dagens opgave. Udlægningen af de store skjulesten sker inden for samme tidsrum..

Arbejdet organiseres på den måde, at en gruppe elever har som opgave at udlægge grus i åen,
medens en anden gruppe elever kaster de store sten ud i vandet. Midtvejs i arbejdet byttede de to grupper opgave.

Gruppen der arbejdede med grus bliver delt i to mindre grupper. En gruppe elever, som arbejder
oppe på bredden med at fylde grus i spande, medens en anden gruppe elever udstyret med
skridtstøvler står nede i vandet, hvor de hælder gruset ud der, hvor det skal ende nede i vandet.
Vi råder over 18 par skridtstøvler, som kan passe børn op til ca. 6 . 7. klassetrin.
Materialegården klarer håndteringen af de tunge materialer -
Albertslund Kommunes Materialegård er en vigtig medspiller i projekterne. Materialegården
løser således bl.a. transporten af sten og grus, værktøj m.m., som placeres i depoter nede
ved åen. Eleverne skal således kun flytte de tunge materialer ganske kort og i mindre portioner.
Undervisning UDEN naturplejeopgaver -
Vi kan også tilbyde at undervise en skoleklasse uden en efterfølgende naturplejeopgave. Istedet
for naturplejeopgaven kan vi så tage elverne med ud på en naturvandring, hvor vi finder naturen,
som vi har undervist dem om. Klassens lærer kan booke ”Den naturfaglige bevægelseskasse I og II” i Albertslund kommune med App’en ”Dyr i vand” til IPads, som kan benyttes ved opgaver med fangst af smådyr, Det er vigtigt at bemærke, at det kræver en aktiv deltagelse af klassens lærere.

Elevernes alder -
Eleverne skal helst være på 5. eller 6. klassetrin. Så passer de til det fysiske arbejde, og de vil
matche til den undervisning, som vi giver dem.

Elektrofiskeri -
Eleverne kan i nogle tilfælde medvirke ved elektrofiskeri, hvor fiskene ved hjælp af noget specielt
udstyr bedøves nede i vandet med strøm. Eleverne kan hjælpe til med at tage fiskene op med net.
Eleverne kommer natuligvis ikke i berøring med strømmen.
Fiskeudsætninger -
Vi udsætter ikke fisk p.t., men lader naturen selv klare udviklingen af vildfisk, som er stærkere end udsatte fisk. Hvorfor de er det, vil vi fortælle om.
Om St. Vejle Å -
St. Vejle Å krydser igennem vores kommune. På trods af beliggenheden kun 15 kilometer fra Københavns Rådhusplads har vi gode muligheder for at udvikle St. Vejle Å som et opvækst- og gydevandløb for både havørreder og bækørreder. Åen starter i Albertslund nord og ender ved et
udløb i Ishøj Havn. Åen har stor betydning for den samlede natur i hele St. Vejle Å-dal, idet åen ganske enkelt er ådalens livsnerve..
Kontakt til Bjørnen -
Har du nogen spørgmål, så kan du ringe til Bjørnens Sportsfiskerforening. Kjeld tager telefonen,
som har nummer 2640 2630 eller send en mail. Du skal blot Klikke her, så åbner dit mailprogram
med en mail med vores mailadresse, eller indsæt selv mailadresse info@bjoernenfisker.dk
Kontakt til Albertslund Kommune -
Har du nogen spørgmål til Kommunen, så kontakt Jan Holm I Miljø- og Teknikforvaltningen, som
har nummer 4368 6733 og mailadresse: jan.holm@albertslund.dk - Jan Holm har det overordnede ansvar for naturplejen.
Projektet er desuden aftalt i et fast samarbejde med "Åben Skole" ved naturfagsvejleder
i Albertslund Kommune Leila Joensson - Telefon 4368 6147 og mailadresse:
leila.buchardt.joensson@albertslund.dk
Sammen med skoleeleverne skaber vi en smukkere og mere velfungerende natur.
Sten og grus i vandet idag, giver fisk året efter. St. Vejleå Naturplejepatruljen er et projekt støttet af Albertslund Kommune og Friluftsrådet.
 Klik på email-billedet, så åbner dit mailprogram med en ny mail med Bjørnens mailadresse indsat.
Vild med fluefiskeri.
©
Copyright bjoernenfisker.dk
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk