Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
Bemærk: Klik dig direkte ned til næste klubtur i 2. halvår 2019 - Klik her
HOVEDMENU
Opdateret 19.6.2019
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Turplan - Alle klubfisketure...
Her har du turplanen for rest 1. halvår og hele 2. halvårs ture i 2019. Turplanen omfatter alle typer klubture og er derfor en blanding af både kyst- og havture, af forskellige ferskvandsture, samt eventuelt også flerdagesture. Listen udbygges efterhånden, som der bliver arrangeret flere ture.
Der er på hver tur anført en turleder. Kontaktoplysningerne har du lige til højre herfor. Vi kan have skiftende turledere på endagsture, som ikke er havture.
På vores flerdagesture er der skiftende turledere, som kun er udnævnt for den enkelte tur.
For hver enkelt tur opsættes der et turopslag på opslagstavlen i vores klublokaler, og på det opslag kan
du så tilmelde dig til den pågældende tur. Du kan dog også tilmelde dig ved at kontakte turlederen for den
pågældende tur. Hvis der grilles på en tur, bedes du ved din tilmelding bekræfte, om du også ønsker at
deltage i grillmenuen.
Du må meget gerne komme med forslag til ture, som du savner på listerne. Det gælder også andre typer fiskeri, end de nævnte. Du er også velkommen til at foreslå ture til andre landsdele eller til udlandet.
I 2011 reducerede vi antallet af klubture, og samtidig åbnede vi op for annoncering af private ture, hvor du
kan invitere dine klubkammerater til at deltage. Private ture kan herefter annonceres i klubben. Eneste krav er, at vi ikke må annoncere private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. De to turformer skal ganske logisk ikke konkurrere med hinanden. Det gælder også mht. brug af vores facebookprofil.
Læg mærke til oplysningen i næste spalte om mødested for endagsture.
På klubturene er det turlederen, der registrerer dine fangster. Fangster på private ture må du selv registrere enten i fangstmappen i klublokalerne eller ved at sende en mail til Erik Lund-Thomsen. Læs om registrering af private fangster og krav om fotodokumentation på siden Konkurrencer, hvor du kan åbne en pdf-fil med de fuldstændige konkurrenceregler.Turlederne kan også via linket i bunden af denne spalte udprinte fangstskemaer til registrering af klubturenes fangster. Linket åbner en pdf-fil.
Husk der venter både fisk og herlige oplevelser derude.
Venlig hilsen
Turudvalget
Fangstskema til turlederne
Klik her
Bemærk at der undervejs kan komme ændringer til starttidspunkterne for nogle af turene i
forhold til klubbladet. Det vil i så fald være anført ud for de eventuel ændrede turtidspunkter.
Havtursledere
Bruno Hansen
Mobil telefon......2984 9307
Klik her for mail til Bruno
Mogens Johansen
Mobil telefon......2146 2120
Klik her for mail til Mogens
Turledere andre ture
Spørg evt. formanden, hvem der er turleder på de enkelte ture.

Mobil telefon ....2640 2630
Klik her for mail til Kjeld
Erik Lund-Thomsen
Mobil 2063 0173
Klik her for mail til Erik
Ole Pedersen
Mobil 5299 7163
Klik her for mail til Ole

Kjeld Willerslev
Mobil 2640 2630
Klik her for mail til Kjeld

Poul Seiler
Mobil 2095 7571.
Klik her for mail til Poul
Mødested
Mødested for de enkelte ture, fremgår af turopslaget i klub-
lokalerne. Mødested for
endagsture, som ikke er havture
vil som udgangspunkt være på parkeringspladsen foran Roskilde Kro. Spørg eventuelt turlederen.
For havturene er mødested som udgangspunkt ved det skib, der sejles med.
Bjørnens Turplan 2019 - Rest 1. halvår og hele 2. halvår
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Juni 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 15. juni


Turen er afviklet.
TORSKEKONKURRENCEN 2019 MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Vi skal finde årets klubmestre.
Årets torskekonkurrence med Skjold fra Vedbæk Havn. Vi skal konkurrere om præmier og titlerne som årets Torskekonkurrencevinder, både senior og junior, så skriv dig hurtigt på til denne konkurrence.
Vi har igen satset på 15 pladser, og tilmeldingen er faktisk slut. Finder du alligevel ud af, at du gerne vil med, så spørg Bruno om der findes en sidste mulighed.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Husk at Bruno sætter stor pris på betaling med lige penge.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for framelding er overskredet, og en tilmelding er dermed bindende mht. betaling for tilmeldt plads.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
LØRDAG d. 22. juni
Turen er afviklet.

KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Sidste klubkysttur inden sommerferiepausen.
En aftentur efter de blanke havørreder, som nu er i super kondition. De er tykke omkring vommen og med toptrænede muskler. Er du til spin, så er en fræk flue monteret som ophænger sikkert en rigtig god idé. God fart på indtagningen kan være koden. Havørrederne er altså dejlig velnærede, så der er fine spisefisk derude. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning.
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 20. juni på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

John Rasmussen
Bjørnens Turplan 2019 - 2. halvår
Juli 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
SØNDAG d. 7. juli

Turen er afviklet.
FAMILIETUREN 2019 MED JAWS FRA VEDBÆK -
Den normalt sommerlige havtur på Sundet -
Familieturen 2019 nu med Mogens som turleder. Turen er til en særlig god pris, og her kan du invitere din familie og venner med ud på det herlige Øresund. Turen er igen med Jaws. Turstart kl. 12.00, og vi er i havn kl. 17.00.
Vi har hele skibet, men satser på kun at benytte 20 pladser. Vi skal have alle 20 pladser besat. Tilmelding er bindende efter den 17. juni - Vi fisker drivfiskeri - Vi anbefaler absolut hurtig tilmelding!
Prisen for seniorer er kun kr. 250. Vores egne juniorer slipper med en pris på kr. 125. Gæstejuniorer koster kun kr. 150. Priserne er eksklusive kørsel, men inklusive en pølse og en sodavand. Prisen er med fin rabat i forhold til normalprisen. Det fås næppe bedre på Sundet.
Hr. turlederen er sikkert så optimistisk, at han næsten giver fangstgaranti. Han beder om, at alle medbringer lige penge.
Vi sejler fra Vedbæk Havn, hvor Jaws ligger ved den nordlige mole. Se Jaws hjemmeside om parkering ved havnens nordende.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Husk ved framelding af tilmeldt plads, at man skal framelde sig på denne tur senest mandag d. 17. juni. Ved senere afbestilling hæfter man for turprisen. Mogens vil dog ved sen afmelding venligst forsøge at afsætte pladsen til anden side.
Men skynd dig med dine tilmeldinger, siger Hr. turleder Mogens Johansen, som allerede har bestilt dejligt sommervejr og masser af fisk til alle. Så meld dig straks til Familieturen 2019.
Tilmelding hos Mogens på mail: mjoh@mail.tele.dk -
Eller mobil nr. 2146 2120.
Starttid kl. 12.00.
Mogens Johansen
ONSDAG d. 31. juli
MAKRELTUREN MED SKJOLD FRA ODDEN 2019 -
Med Bruno på den store Makreltur fra Sjællands Odde.
Turen efter minitun. Det er nemlig den store 8 timers makreltur,
Turen ser ud til at været udsolgt nu, men spørg evt. Bruno, om han alligevel kan skaffe flere pladser.
Prisen er 370 kr. MINUS 50 kr. rabat = kr. 320 excl. transport.
Turen er fra Odden havn.
Der sejles fra kl. 14 til 22.
Bruno Mobil 2984 9307
Du kan også skrive til Bruno på mail:
kirstenlykke@dukamail.dk
Starttid kl. 14.00.
Erik Lund-Thomsen
August 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 17. august

OGSÅ
MED RABAT.

HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri.
Igen ud med Skjold og nu på en lørdag, hvor vi skal ud fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger fortsat 7 torsk med i land, så ”go’ for it” - og lad os få nogle rigtig smukke kunstneriske billeder fra turen med tilfredse fangere og flotte fisk. Faktisk også gerne flotte tilfredse fangere og flotte fisk.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på Sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 5. august. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 5. august samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende efter den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
LØRDAG d. 24. august

KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet på en aftentur.
Sommerferietiden er overstået, så vi skal i gang med kystfiskeriet igen, hvor vandtemperaturerne fortsat gør det klogest at satse på aften- og eventuelt natfiskeri. Havørrederne er nu dejlig velnærede, så der er fine spisefisk derude. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til håndteringen.
Lad os håbe, at havørrederne oven på sommeren har bevaret jagthumøret, så de er til at udfordre. Det kræver dog, at der er ilt nok i kystvandet. Sommervejret i de seneste pr. måneder afgør om vandringen til gydevandene er gået på pause.
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 22. august på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 31. august
KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter med kystfiskeriet om aftenen.
Igen en aftentur efter de blanke havørreder, som nu er i super kondition. De er tykke omkring vommen og med toptrænede muskler. Er du til spin, så er en fræk flue monteret som ophænger sikkert en rigtig god idé. God fart på indtagningen kan være koden.
Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning.
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 29. august på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
September 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 7. september

KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med aftenkysttur.
Vi tager endnu en aftentur efter havørreder. Nu er der nok en hel del af havørrederne, som er i gang med vandringen mod gydevandløbene, så trækruterne kan være et fornuft valg som fiskeplads. Forhåbentlig bliver vi nu belønnet med noget rigtig tungt ”sølvtøj”.
Alt afhænger dog af kystvandets temperatur og iltindhold samt af vandføringen i og uden for åer og bække.
Er du til spin, så er en fræk flue monteret som ophænger sikkert en rigtig god idé. God fart på indtagningen kan være koden. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning.
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Lad os håbe at havørrederne oven på den varme sommer har bevaret jagthumøret, så de er til at udfordre.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 5. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 14. september


LAGANTUR - PÅ DAG- OG ÅRSKORT -
Laksefiskeri hinsidan, altså vi skal til Sverige.
Først og fremmest skal vi undersøge, hvordan vandforholdende er derovre. Det er nok også smart at følge med i fangsterne
Er forholdene til det, så er det afsted til det svenske broderland, hvor Lagan forhåbentlig så venter med villige og store laks, som vi skal finde koden til. Alt afhænger dog af tilstrækkelig med vand i Lagan.
Er du ny i Lagan, så har vi Lagan-kloge folk, som meget gerne viser og fortæller om, hvordan man håndterer Lagan mht. grej og fiskeri. Husk at du formentlig forsat skal kunne legitimere dig ved indrejsen derovre.
Det kan sagtens være muligt at få gasgrillen med, så det er blot at spørge turlederen, om vi vil spise grillmad på denne tur. Nogen skal selvfølgelig stå for indkøb og fastsættelse af prisen. Drikkevarer må deltagerne selv medbringe.
Tilmelding senest torsdag d. 12. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen. Må vi opgive Lagan kan vi vel ændre til en kysttur.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Poul Mobil 2095 7571.
Starttid:
Ca. kl. 07.00.

Startsted og endelig starttid aftales med turlederen.

Poul Seiler
LØRDAG d. 21. september


KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Turlederen tager os igen ud på an aftentur.
Igen igen satser vi på en aftentur efter havørreder. Der er ret sikkert knald på gydevandringerne nu, så igen er trækruterne en glimrende fiskeplads. Der må være gode muligheder for at par fede havørreder.
Alt afhænger dog fortsat af kystvandets temperatur og iltindhold samt af vandføringen i og uden for åer og bække.
Høj fart på indtagningen kan stadigvæk være koden til gode fangster.
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 19. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 28. september


PUT & TAKE KONKURRENCEN 2019 - TUR 2 -
Put & Take Fiskeri, hvor vi også skal spise grillmad.
Vores P&T Konkurrence afvikles jo nu ved ”bedst af 2 ture”. Første tur er i foråret og så en tur i efteråret. Den første tur måtte vi desværre vælge at aflyse i år, da datoen ikke passede for flere af de sædvanlige deltagere, så konkurrencen er forsat helt åben. Du har dermed fine muligheder for at blive klubmester og modtage vinder-præmien.
Vi skal lige beslutte, hvilken sø vi besøger denne gang, så kommer der en pris for fiskeriet. Da det er en konkurrencetur, har vi selvfølgelig grillen med. Grillmaden er uden beregning. Menuen vil stå på sund lystfiskermad, nemlig grillpølser med et hele.
Drikkevarer må deltagerne selv klare.
Foreløbig tidsplan -
Kl. 08.00 - Mødetidspunkt på parkeringspladsen ved Roskilde Kro.
Kl. 08.05 - Vi kører afsted fra Kroen til søen.
Kl. 09.00 - Starter vi fiskeriet og fisker i 4 timer.
Kl. 13.00 - Vi går i gang med spisningen.
Vi vejer også fiskene og finder dermed frem til dagens placeringer, som så giver den endelige konkurrencestilling.
Tungeste fisk vinder. Er flere fisk lige tunge, så vinder den korteste af fiskene.
Tilmelding senest torsdag d. 26. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads, og iøvrigt om du vil deltage i grillmaden.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Foreløbige turledere:
Erik Lund-Thomsen
Kjeld Willerslev
Oktober 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 5. oktober

OGSÅ
MED RABAT.

HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri - Bemærk - der er to havture i oktober.
Denne er den første havtur i oktober, hvor vi nok en gang skal ud med Skjold og igen på en lørdag. Turen er igen fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger stadigvæk 7 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle herlige billeder fra turen lagt ind på Facebook.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på Sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 23. september. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 23. september samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
LØRDAG d. 12. oktober
KYSTTUR - MORGENTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter derude på kysten i stigende dagslys.
Nu ænder vi til dagfiskeri. Med faldende vandtemperaturer skifter vi nemlig nu fra aftenfiskeri til dagfiskeri.
Med både gydetanker og en virkelig god konditon kan havørrederne være meget svære at lokke til hug på denne årstid,
Der er derfor god grund til at fiske heftig turbo for at lokke dem til at æde dit agn. Det hele forudsætter dog, at naturen er i "normal" udvikling. Den hede sommer sidste år ændrede jo meget på naturforholdene.
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Det gælder jo også om at samle point til vores kystkonkurrence, så det er altså bare om at komme med ud til fiskene, som giver point, hvis du fanger dem.
Tilmelding senest torsdag d. 10. oktober på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 19. oktober

KYSTTUR - MORGENTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter derude på kysten med en dagtur.
Vi gentager dagfiskeriet i håb om et par flotte havørreder.
Med både gydetanker og en virkelig god konditon kan havørrederne altså være alvorligt svære at lokke til hug på denne årstid,
Hurtigt eller endog lynhurtigt fiskeri er forsat en god idé, og er du ude med fluegrejet, så er det værd af fiske med indtagning med begge hænder, selvom det er hårdt!
Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Det gælder stadigvæk om at samle point til vores kystkonkurrence, så det er altså bare om at komme med ud til fiskene, som giver point, hvis du fanger dem.
Tilmelding senest torsdag d. 17. oktober på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 26. oktober

OGSÅ
MED RABAT.
HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri - Bemærk - det er 2. havtur i oktober.
Så er vi ved den anden havtur i oktober, hvor vi nok en gang skal ud med Skjold og igen på en lørdag. Turen er igen fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger 7 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle herlige smukke kunstneriske billeder fra turen fremvist på Facebook med en frisk melding.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på Sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 14. oktober. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 14. oktober samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
November 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
SØNDAG d. 3. november

TUR TIL ISHØJ HAVN - ST. VEJLEÅ -
Du bestemmer selv om du vil fiske i Karret eller i Åen.
Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du vælger selv, om du vil fiske inde i åen, eller om du vil fiske ude i Karret. Der skal gerne være gode chancer for store aborrer og naturligvis også fede havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg om du skal løse dagkort til åen.
Planen er at vi mødes i Ishøj-foreningens klubhus til morgenmad. Senere på dagen spiser vi grillmad. Drikkevarer må deltagerne selv klare.
Bespisningen er på klubbens regning.
Tilmelding senest torsdag d. 31. oktober på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
kl. 08.00.i Ishøjs klubhus. Har du brug for transport dertil må du tale med turlederen om det.
Ole Pedersen
LØRDAG d. 9. november

Gratis morgenmad og grillemenu.

KYSTTUR - DEN AFSLUTTENDE KYSTKONKURRENCETUR -
Sluttur derude på kysten, hvor vandet nu er køligt -
Så er vi fremme ved årets sidste officielle klubkysttur, og det er dermed den afsluttende kystkonkurrencetur, hvor der gives bunker af point, dobbeltpoint og ekstrapoint. Turlederen, som også er klubbens ærede konkurrenceformand, styrer suverænt, hvordan det hele skal foregå. Alt grej er tilladt, dog ikke garn og dynamit.
Vi starter med gratis morgenmad i klublokalerne. Gasgrillen og en også gratis menu er med ud til fiskevandet. Drikkevarer må deltagerne selv klare.
Efter turen kender vi årets vinder af kystkonkurrencen.
Tilmelding senest torsdag d. 7. november på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Husk fredningen af farvede havørreder i saltvand står lige foran os. Den starter d. 16. november.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads. Oplys også om du vil deltage i morgenmad og/eller grillmenu.
Starttid:
Kl. 07.00 på
Roskilde Kro.

Vi starter med
gratis morgenmad i klublokalerne.

Grillen er med ude ved fiskevandet sammen med en gratis menu.
Erik Lund-Thomsen
December 2019 Turbeskrivelse Tid Turleder
FREDAG d. 27. december

OGSÅ
MED RABAT.
NYTÅRSTORSKETUREN MED SKJOLD FRA HELSINGØR -
Det er årets absolut sidste klubtur.
Vi slutter året med den traditionelle nytårstorsketur.
Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger som nævnt 7 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle dejlige billeder fra turen lagt ind på Facebook med en frisk melding.
Mødested er ved Skjold i Helsingør Nord Havn. Det er ved Lystbådehavnen til venstre for Kronborg, hvor Skjold ligger ved den nordvestlige mole.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 16. december. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 16. december samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Knæk & Bræk derude...
Du er også velkommen til at tilbyde private ture til dine klubkammerater. Turene kan annonceres i klubben, og du kan også gøre brug af vores facebookprofil til det. Eneste krav er, at der ikke kan annonceres private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. De to turformer skal ganske logisk ikke konkurrere med hinanden.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk