Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
Klik dig direkte ned til næste klubtur - Klik her
HOVEDMENU
Opdateret 30.9.2018
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Turplan - Alle klubfisketure...
Her har du turplanen for 2. halvårs ture i 2018. Turplanen omfatter alle typer klubture og er derfor en blanding af både kyst- og havture, af forskellige ferskvandsture, samt eventuelt også flerdagesture. Listen udbygges efterhånden, som der bliver arrangeret flere ture.
Der er på hver tur anført en turleder. Kontaktoplysningerne har du lige til højre herfor. Vi kan have skiftende turledere på endagsture, som ikke er havture.
På vores flerdagesture er der skiftende turledere, som kun er udnævnt for den enkelte tur.
For hver enkelt tur opsættes der et turopslag på opslagstavlen i vores klublokaler, og på det opslag kan
du så tilmelde dig til den pågældende tur. Du kan dog også tilmelde dig ved at kontakte turlederen for den
pågældende tur. Hvis der grilles på en tur, bedes du ved din tilmelding bekræfte, om du også ønsker at
deltage i grillmenuen.
Du må meget gerne komme med forslag til ture, som du savner på listerne. Det gælder også andre typer fiskeri, end de nævnte. Du er også velkommen til at foreslå ture til andre landsdele eller til udlandet.
I 2011 reducerede vi antallet af klubture, og samtidig åbnede vi op for annoncering af private ture, hvor du
kan invitere dine klubkammerater til at deltage. Private ture kan herefter annonceres i klubben og med et
sms-tursystem, som formanden opretter samt på vores Facebook profil. Eneste krav er, at vi ikke må
bruge sms-tursystemet og facebookprofilen til private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. De to turformer skal ganske logisk ikke konkurrere med hinanden. Tilmelding til sms-tursystemet sker til
formanden på mobil 2640 2630.
Læg mærke til oplysningen i næste spalte om mødested for endagsture.
På klubturene er det turlederen, der registrerer dine fangster. Fangster på private ture må du selv registrere enten i fangstmappen i klublokalerne eller ved at sende en mail til Erik Lund-Thomsen. Læs om registrering af private fangster og krav om fotodokumentation på siden Konkurrencer, hvor du kan åbne en pdf-fil med de fuldstændige konkurrenceregler.Turlederne kan også via linket i bunden af denne spalte udprinte fangstskemaer til registrering af klubturenes fangster. Linket åbner en pdf-fil.
Husk der venter både fisk og herlige oplevelser derude.
Venlig hilsen
Turudvalget
Fangstskema til turlederne
Klik her
Bemærk at der undervejs kan komme ændringer til starttidspunkterne for nogle af turene i
forhold til klubbladet. Det vil i så fald være anført ud for de eventuel ændrede turtidspunkter.
Havtursledere
Bruno Hansen
Mobil telefon......2984 9307
Klik her for mail til Bruno
Mogens Johansen
Mobil telefon......2146 2120
Klik her for mail til Mogens
Turledere andre ture
Spørg evt. formanden, hvem der er turleder på de enkelte ture.

Mobil telefon ....2640 2630
Klik her for mail til Kjeld
Erik Lund-Thomsen
Mobil 2063 0173
Klik her for mail til Erik
Ole Pedersen
Mobil 5299 7163
Klik her for mail til Ole

Kjeld Willerslev
Mobil 2640 2630
Klik her for mail til Kjeld

Poul Seiler
Mobil 2095 7571.
Klik her for mail til Poul
Mødested
Mødested for de enkelte ture, fremgår af turopslaget i klub-
lokalerne. Mødested for
endagsture, som ikke er havture
vil som udgangspunkt være på parkeringspladsen foran Roskilde Kro. Spørg eventuelt turlederen.
For havturene er mødested som udgangspunkt ved det skib, der sejles med.
Bjørnens Turplan 2018 - 2. halvår
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Juli 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
SØNDAG d. 1. juli

Turen er afviklet.
FAMILIETUREN 2018 MED JAWS FRA VEDBÆK -
Den normalt sommerlige havtur på Sundet -
Familieturen 2018 nu med ny turleder. Turen er til en særlig god pris, og her kan du invitere din familie og venner med ud på det herlige Øresund. Turen er igen med Jaws. Turstart kl. 12.00, og vi er i havn kl. 17.00.
Vi har hele skibet, men satser på kun at benytte 20 pladser. Vi skal have alle 20 pladser besat. Tilmelding er bindende efter den 11. juni - Vi fisker drivfiskeri - Vi anbefaler absolut hurtig tilmelding!
Prisen for seniorer er kun kr. 250. Vores egne juniorer slipper med en pris på kr. 125. Gæstejuniorer koster kun kr. 150. Priserne er eksklusive kørsel, men inklusive en pølse og en sodavand. Prisen er med fin rabat i forhold til normalprisen og endda med en pølse og en vand. Det fås næppe bedre på Sundet.
Hr. turlederen er sikkert så optimistisk, at han giver fangstgaranti. Han beder om, at alle medbringer lige penge.
Vi sejler fra Vedbæk Havn, hvor Jaws ligger ved den nordlige mole. Se Jaws hjemmeside om parkering ved havnens nordende.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Husk ved framelding af tilmeldt plads, at man skal framelde sig på denne tur allerede senest mandag d. 11. juni. Ved senere afbestilling hæfter man for turprisen. Mogens vil dog ved sen afmelding venligst forsøge at afsætte pladsen til anden side.
Men skynd dig med dine tilmeldinger, for pladserne bliver revet væk,
siger Hr. turleder Mogens Johansen, som allerede har bestilt dejligt
sommervejr og masser af fisk til alle. Så meld dig straks til denne
Familieturen 2018.
Starttid kl. 12.00.
Mogens Johansen
August 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
ONSDAG d. 1. august

OGSÅ
MED RABAT.

Turen er afviklet.
MAKRELTUREN MED SKJOLD FRA ODDEN 2018 -
Med Bruno på den store Makreltur fra Sjællands Odde.
Turen efter minitun. Det er nemlig den store 8 timers makreltur,
Turen har været annonceret flere gange, og der var to datoer at vælge imellem. Valget faldt på onsdag d. 1. august.
Prisen er 370 kr. MINUS 50 kr. rabat = kr. 320 excl. transport.
Turen er fra Odden havn.
Der sejles fra kl. 14 til 22.
Du kan altid spørge Bruno om der skulle være en plads ledig.
Bruno Mobil 2984 9307
Du kan også skrive til Bruno på mail:
kirstenlykke@dukamail.dk
Mødested, starttid og transport aftales med turlederen. Bruno Hansen
LØRDAG d. 11. august

Turen er afviklet.
KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Nu da sommerferietiden er overstået, skal vi da også i gang med kystfiskeriet, hvor vandtemperaturerne fortsat gør det klogest at satse på aften- og eventuelt natfiskeri. Kystvandet er jo i år varmet meget op efter mange mange hede sommerdage og tropenætter.
Havørrederne er nu dejlig velnærede, så der er fine spisefisk derude. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning. Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Lad os håbe at havørrederne oven på den varme sommer har bevaret jagthumøret, så de er til at udfordre.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest mandag d. 6. august på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 18. august

OGSÅ
MED RABAT.

Turen er afviklet.
HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri.
Igen ud med Skjold og nu på en lørdag, hvor vi skal ud fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger fortsat 5 torsk med i land, så ”go’ for it” - og lad os få nogle rigtig smukke kunstneriske billeder fra turen med tilfredse fangere og flotte fisk. Faktisk også gerne flotte tilfredse fangere og flotte fisk.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på Sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 6. august. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 6. august samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
LØRDAG d. 25. august

Turen er afviklet.
KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Igen en aftentur efter de blanke havørreder, som nu er i super kondition. De er tykke omkring vommen og med toptrænede muskler. Er du til spin, så er en fræk flue monteret som ophænger sikkert en rigtig god idé. God fart på indtagningen kan være koden. Havørrederne er nu dejlig velnærede, så der er fine spisefisk derude. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning. Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Lad os håbe at havørrederne oven på den varme sommer har bevaret jagthumøret, så de er til at udfordre. Det kræver dog, at der er ilt nok i kystvandet. Måske er vandringen til gydevandene gået på pause. Situationen kan være speciel.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 23. august på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
September 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 8. september

Turen er afviklet.
KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Vi tager endnu en aftentur efter havørreder. Tidsmæssig burde der nu være en hel del af havørrederne, som er i gang med vandringen mod gydevandløbene, så trækruterne kunne være et fornuft valg som fiskeplads. Alt afhænger dog af kystvandets temperatur og iltindhold samt af vandføringen i og uden for åer og bække.
Forhåbentlig bliver vi nu belønnet med noget rigtig tungt ”sølvtøj”. Så igen en aftentur efter de blanke havørreder. Er du til spin, så er en fræk flue monteret som ophænger sikkert en rigtig god idé. God fart på indtagningen kan være koden. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning. Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Lad os håbe at havørrederne oven på den varme sommer har bevaret jagthumøret, så de er til at udfordre.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 6. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
-Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 22. september

Turen er afviklet.

LAGANTUR - PÅ DAG- OG ÅRSKORT -
Laksefiskeri hinsidan.
Efter den hede og lange sommer kommer vi først og fremmest til at undersøge, hvordan vandforholdende er derovre.
Det har nu ellers hele tiden været planen, at denne her er turen, hvor du skal udfordre laksene derovre. Er forholdene til det, så er det afsted til det svenske broderland, hvor Lagan forhåbentlig så venter med villige og store laks, som vi skal finde koden til. Alt afhænger dog af tilstrækkelig med vand i Lagan.
Er du ny i Lagan, så har vi Lagan-kloge folk, som meget gerne viser og fortæller om, hvordan man håndterer Lagan mht. grej og fiskeri. Husk at du formentlig forsat skal kunne legitimere dig ved indrejsen derovre.
Det kan sagtens være muligt at få gasgrillen med, så det er blot at spørge turlederen, om vi vil spise grilmad på den tur. Nogen skal selvfølgelig stå for indkøb og fastsættelse af prisen. Drikkevarer må deltagerne selv medbringe.
Tilmelding senest torsdag d. 20. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen. Må vi opgive Lagan kan vi vel ændre til en kysttur.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Poul Mobil 2095 7571.
Starttid:

Ca. kl. 07.00.

Startsted og endelig starttid aftales med turlederen.

Poul Seiler
LØRDAG d. 29. september

OGSÅ MED RABAT.

Turen er afviklet.
PUT & TAKE KONKURRENCEN 2018 - TUR 2 -
Put & Take Fiskeri, hvor vi også skal spise grillmad.
Fra og med i år afvikles vores P&T Konkurrence jo ved ”bedst af 2 ture”, hvor den første tur var i foråret og nu denne tur i efteråret. Den første tur gav ikke nogen registrerede fangster, så konkurrencen er forsat helt åben. Du har dermed fine muligheder for at blive klubmester og modtage vinder-præmien. Da det er en konkurrencetur, har vi selvfølgelig grillen med.
Vi skal lige beslutte, hvilken sø vi besøger denne gang, så kommer der en pris ior fiskeri og grillmaden. Det bliver igen sund lystfiskermad, nemlig grillpølser med et hele.
Drikkevarer må deltagerne selv klare.
Foreløbig tidsplan -
Kl. 08.00 - Mødetidspunkt på parkeringspladsen ved Roskilde Kro.
Kl. 08.05 - Vi kører afsted fra Kroen til søen.
Kl. 09.00 - Starter vi fiskeriet og fisker i 4 timer.
Kl. 13.00 - Vi går i gang med spisningen.
Vi vejer også fiskene og finder dermed frem til dagens placeringer, som så giver den endelige konkurrencestilling.
Tungeste fisk vinder. Er flere fisk lige tunge, så vinder den korteste af fiskene.
Tilmelding senest torsdag d. 27. september på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads, og iøvrigt om du vil deltage i grillmaden.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Foreløbige turledere:
Erik Lund-Thomsen
Kjeld Willerslev
Oktober 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 6. oktober

OGSÅ
MED RABAT.
HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri - Bemærk - der er to havture i oktober.
Denne er den første havtur i oktober, hvor vi nok en gang skal ud med Skjold og igen på en lørdag. Turen er igen fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger stadigvæk 5 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle herlige billeder fra turen lagt ind på Facebook.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på Sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 24. september. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 24. september samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
LØRDAG d. 20. oktober
KYSTTUR - MORGENTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter derude på kysten i stigende dagslys.
Med faldende vandtemperaturer skifter vi nu over til dagfiskeri. Med både gydetanker og en virkelig god konditon kan havørrederne være meget svære at lokke til hug på denne årstid, så der er god grund til at fiske heftig turbo for at lokke dem til at æde dit agn. Det hele forudsætter dog, at naturen er ved at komme sig oven på den lange og ret så voldsomt hede rekordsommer, som bestemt har været meget hård ved fiskene.
Har nogen lyst til grillmad, så er de velkommen til at tilbyde sig. Gasgrillen skal blot pakkes ned sammen med de øvrige effekter, der skal købes ind, tilberedes menu, og efter turen skal gasgrillen gøres klar til næste tur. Og der skal selvfølgelig betales til indkøberen.
Drikkevarer på turen må deltagerne selv klare.
Vi er nu i fuld gang med pointgivningen til vores kystkonkurrence, så det er altså bare om at komme med ud til fiskene, som giver point, hvis du fanger dem.
Tilmelding senest torsdag d. 18. oktober på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
-Starttid:
Kl. 09.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 27. oktober

OGSÅ
MED RABAT.
HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri - Bemærk - det er 2. havtur i oktober.
Så er vi ved den anden havtur i oktober, hvor vi nok en gang skal ud med Skjold og igen på en lørdag. Turen er igen fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger stadigvæk 5 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle herlige smukke kunstneriske billeder fra turen fremvist på Facebook med en frisk melding.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på Sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 15. oktober. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 15. oktober samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
November 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
OBS!!!!
NY DATO

TUREN ER FLYTTET TIL

SØNDAG D. 4. NOVEMBER

istedet for:
lørdag
3. november.

TUR TIL ISHØJ HAVN - ST. VEJLEÅ -
Du bestemmer selv om du vil fiske i Karret eller i Åen.
Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du vælger selv, om du vil fiske inde i åen, eller om du vil fiske ude i Karret. Der skal gerne være gode chancer for store aborrer og naturligvis også fede havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg om du skal løse dagkort til åen.
Planen er at vi mødes i Ishøj-foreningens klubhus til morgenmad. Senere på dagen spiser vi grillmad. Drikkevarer må deltagerne selv klare.
Bespisningen er på klubbens regning.
Tilmelding senest torsdag d. 1. november på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
kl. 08.00.i Ishøjs klubhus. Har du brug for transport dertil må du tale med turlederen om det.
Ole Pedersen
LØRDAG d. 10. november

Gratis morgenmad og grillemenu.

KYSTTUR - DEN AFSLUTTENDE KYSTKONKURRENCETUR -
Vi fortsætter derude på kysten, hvor vandet nu er køligt -
Så er vi fremme ved årets sidste officielle klubkysttur, og det er dermed den afsluttende kystkonkurrencetur, hvor der gives bunker af point, dobbeltpoint og ekstrapoint. Turlederen, som også er klubbens ærede konkurrenceformand, styrer suverænt, hvordan det hele skal foregå. Alt grej er tilladt, dog ikke garn og dynamit. Husk fredningen af farvede havørreder i saltvand står lige foran os. Den starter d. 16. november.
Vi starter med gratis morgenmad i klublokalerne. Gasgrillen og en også gratis menu er med ud til fiskevandet. Drikkevarer må deltagerne selv klare.
Efter turen kender vi årets vinder af kystkonkurrencen.
Tilmelding senest torsdag d. 8. november på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads. Oplys også om du vil deltage i morgenmad og/eller grillmenu.
Starttid:
Kl. 06.00 på
Roskilde Kro.

Vi starter med
gratis morgenmad i klublokalerne.

Grillen er med ude ved fiskevandet sammen med en gratis menu.
Erik Lund-Thomsen
December 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 1. december

OGSÅ
MED RABAT.
HAVTUR MED ELIDA FRA HELSINGØR -
Det er en tur med drivfiskeri.
Bruno tilbyder igen en havtur med vores sponsor Elida i december, hvor vi skal ud fra Helsingør. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig meget hurtigt på. Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Du får senere besked om hvilket skib, vi sejler med, og hvor det ligger.
Pris for denne herlige tur er igen med rabat -
Senior ...kr. 280 MINUS 50 kr. rabat = kr. 230
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 19. november. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen i ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 19. november samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Forventet starttid
kl. 07.00

Der skal i så fald mødes senest
kl. 06.45 ved skibet.

Husk at det er i Helsingør.

Bruno Hansen
TORSDAG d. 27. december

OGSÅ
MED RABAT.
NYTÅRSTORSKETUREN MED SKJOLD FRA HELSINGØR -
Det er årets absolut sidste klubtur.
Vi slutter året med den traditionelle nytårstorsketur, som samtidig er sidste tur i år med ret til at hjemtage 5 torsk.
Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger som nævnt stadigvæk 5 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle dejlige billeder fra turen lagt ind på Facebook med en frisk melding.
Mødested er ved Skjold i Helsingør Nord Havn. Det er ved Lystbådehavnen til venstre for Kronborg, hvor Skjold ligger ved den nordvestlige mole.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d.10. december. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 10. december samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Knæk & Bræk derude...
Du er også velkommen til at tilbyde private ture, hvor du kan gøre brug af et sms-tursystem eller vores facebook profil. Eneste krav er, at vi ikke må bruge sms-tursystemet og facebookprofilen til private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. Tilmelding til sms-tursystemet sker til formanden på mobil 2640 2630.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk