Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
HOVEDMENU
Opdateret 30.08.2021
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Turplan - Alle klubfisketure...
Her har du turoversigten med de planlagte ture i 2021. På trods af Corona-COVID-19-VIRUS skal vi jo ud på fiskepladserne, og selvfølglig skal vi passe godt på hinanden.
Turplanen omfatter alle typer klubture og er derfor en blanding af både kyst- og havture, af forskellige ferskvandsture, samt eventuelt også flerdagesture. Listen udbygges efterhånden, som der bliver arrangeret flere ture.
For hver enkelt tur opsættes der et turopslag på opslagstavlen i vores klublokaler, og på det opslag kan
du så tilmelde dig til den pågældende tur. Du kan dog også tilmelde dig ved at kontakte turlederen for den
pågældende tur. Hvis der grilles på en tur, bedes du ved din tilmelding bekræfte, om du også ønsker at
deltage i grillmenuen.
Du må meget gerne komme med forslag til ture, som du savner på listerne. Det gælder også andre typer fiskeri, end de nævnte. Du er også velkommen til at foreslå ture til andre landsdele eller til udlandet.
I 2011 reducerede vi antallet af klubture, og samtidig åbnede vi op for annoncering af private ture, hvor du
kan invitere dine klubkammerater til at deltage. Private ture kan herefter annonceres i klubben. Eneste krav er, at vi ikke må annoncere private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. De to turformer skal ganske logisk ikke konkurrere med hinanden. Det gælder også mht. brug af vores facebookprofil.
Læg mærke til oplysningen i næste spalte om mødested for endagsture.
På klubturene er det turlederen, der registrerer dine fangster. Fangster på private ture må du selv registrere enten i fangstmappen i klublokalerne eller ved at sende en mail til Erik Lund-Thomsen. Læs om registrering af private fangster og krav om fotodokumentation på siden Konkurrencer, hvor du kan åbne en pdf-fil med de fuldstændige konkurrenceregler.Turlederne kan også via linket i bunden af denne spalte udprinte fangstskemaer til registrering af klubturenes fangster. Linket åbner en pdf-fil.
Husk der venter både fisk og herlige oplevelser derude.
Havtursleder
Bruno Hansen
Mobil telefon.....6026 7118.
Klik her for mail til Bruno
Kysttursleder
Erik Lund-Thomsen
Mobil 2063 0173
Klik her for mail til Erik
Evt. spørg formanden
Poul Seiler
Mobil 2095 7571.
Klik her for mail til Poul
Mødested
Mødested for de enkelte ture, fremgår af turopslaget i klub-
lokalerne. Mødested for
endagsture, som ikke er havture
vil som udgangspunkt være på parkeringspladsen foran Roskilde Kro. Spørg eventuelt turlederen.
For havturene er mødested som udgangspunkt ved det skib, der sejles med.
Bjørnens Turplan 2021
Turene er opdelt i to skemaer herunder med kystturene m.m. først og havturene nedenunder.
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Afviklingen af vores ture afhænger naturligvis af, hvordan situationen er mht. restriktioner. Vi har jo desværre fortsat Corona-COVID-19-VIRUS. Derfor skal vi fortsat huske på at holde afstand, bruge håndsprit og i det hele taget at opføre os ansvarligt. Naturligvis tilpasser vi os hele tiden de nye anbefalinger og regler, som måtte komme fra myndigheder m.m.
Havørredkystture, Laganlakseture og Put & Take ture m.m.
Turleder: Erik Lund-Thomsen - Mobil 2063 0173 - Mail til Erik - lundthomsen@live.dk
Bemærk: Der kan komme andringer til turtiderne. Turlederen oplyser det, når det sker.
Onsdag den 2. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00
Vi skal nok primært satse på aftenfiskeriet.
Søndag den 6. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00
Igen bliver det nok primært aftenfiskeriet, vi satser på.
Onsdag den 9. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00
Helt samme opskrift som i søndags.
Onsdag den 16. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00
Aftenfiskeriet bør kunne give fisk nu.
Søndag den 20. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00
Så slutter vi første halvårs ture med endnu en eftermiddag/aften, hvor vi skal lokke en af de fede blanke til at hugge på vores endegrej. Efter denne tur holder vi sommerferie på kystturene frem til onsdag d. 11. august.

Onsdag den 11. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Sommerferien er overstået for de fleste. Vi begynder 2. halvår med en aftentur på kysten. Det er en tur med fangstgaranti.

Lørdag den 14. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Endnu en aftentur efter havørred, men der er sikkert også fjæsinger derude. En herlig spisefisk, men knap så herlig at afkroge.

Onsdag den 18. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Dette kunne måske blive aftenen, hvor vi søger efter og afprøver en ny fiskeplads. Med andre ord, vi skal i gang med at udvide vores arsenal af fiskepladser.

Søndag den 22. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Der kan også fanges fisk om søndagen. Vi er tilbage på en af vores kendte pladser. Hvilken det bliver, afgøres af vind og vejr.

Fredag den 27. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Sidste kysttur i august. Hvis vi fandt en ny plads den 18.aug. prøver vi den. Hvis ikke, så prøver vi at finde en ny.

Onsdag den 1. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Vi holder fast ved aftenturene i et stykke tid endnu, solen går først ned ved 20-tiden.

Onsdag den 8. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Så er vi tilbage på den danske kyst, men et par timer tidligere end vi plejer, og det er fordi solen jo også forsvinder tidligere og tidligere. Det er stadig havørred, det drejer sig om at fange.

Søndag den 19. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Det er næsten en måned siden vi sidst havde en søndagstur. Jeg tør godt udstede en fangstgaranti til denne dags havørredfiskeri.

Lørdag den 25. september - P & T Konkurrence nr. 2 - Mødetid kl. 08.45 - Starttid kl. 09.00
Den anden af vores to-turs putkonkurrence. Vi skal igen til Ørtsted. Pris kr. 160,- pr. person.

Onsdag den 29. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Solen går ned kl. 18.50, så det bliver nok årets sidste eftermiddags- aftentur.

Onsdag den 6. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 12.00
Det er slut med de sene aftenture, så dette bliver en eftermiddagstur, hvor vi slutter senest kl. 18.30. Vi lader vind og vejr bestemme hvor vi skal hen, men mon ikke det kunne blive i den nordlige ende af Fjorden.

Lørdag den 9. oktober - St. Vejleå/Ishøj Havn - Starttid ca. kl. 08.00.
Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du kan fiske inde i åen eller ude i Karret. Gode chancer for store aborrer og fede havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg om du skal løse dagkort

Lørdag den 16. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00
Jagten på de svære efterårs havørreder er gået ind. Vi skal finde dem i den ydre del af Fjorden.

Onsdag den 20. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 09.00
Hvis ikke vi fandt dem i lørdags i yderfjorden, så skal vi måske helt ud på den åbne kyst, så det prøver vi, hvis ellers
vejret tillader det.

Onsdag den 27. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00
Vi prøver den åbne kyst igen. Korshage kunne være stedet, hvis vinden tillader det. Nogle af havørrederne skal i hvert fald forbi pladsen for at komme ind i fjorden.

Søndag den 31. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 09.00
Vi gentager succesen fra i onsdags, altså havørred fra den åbne kyst.

Onsdag den 3. november - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00
Vi skal ind i fjorden nu, og vi skal fange fisk på et af vores kendte hot spots.

Lørdag den 6. november - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 09.00
Fjorden igen, men denne gang en time tidligere.

Onsdag den 10. november - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00
Det er snart ved at være sidste chance, så kom med en tur i fjorden.

Søndag den 14. november - Årets sidste kystklubtur - Starttid kl. 09.00
Så skal den gennemgående kystkonkurrences vinder kåres. Der er masser af point at hente, selv for en lille fisk, og husk nu, at det jo ikke udelukkende er havørred, det drejer sig om. Andre arter tæller også med. Hvis vejret tillader det tager vi måske grillen med – og pølser også.

Havture - Torskefiskeri, Blandet fiskeri og Makrelfiskeri.
Turleder: Bruno Hansen - Mobil telefon 6026 7118 - Mail til Bruno - kirstenlykke@dukamail.dk
Turpriserne: Turenes priser er med forbehold for evt. prisstigninger fra Skjold
Lørdag den 12. juni - Torskekonkurrencen.
Skjold fra Vedbæk. Sejltid: kl. 7-12. Pris: kr. 275,- (excl. Transport). Antal pladser: 10.
Tirsdag den 3. august - Makreltur.
Skjold fra Odden. Sejltid: kl.14-22. Pris: kr. 380,- (excl. Transport). Antal pladser: 6. .
Lørdag den 11. september.
Skjold fra Vedbæk. Sejltid: kl. 7-12. Pris: kr. 275,- (excl. Transport). Antal pladser: 4.
Lørdag den 2. oktober.
Skjold fra Vedbæk. Sejltid: kl. 7-12. Pris: kr. 275,- (excl. Transport). Antal pladser: 4.
Tirsdag den 12. oktober - Fladfisketur
Skjold fra Vedbæk. Sejltid: kl. 8-15. Pris: kr. 300,- (excl. Transport). Antal pladser: 4. Spørg om flere pladser.
Sørg selv for orm m.m.
Lørdag den 23. oktober.
Skjold fra Vedbæk. Sejltid: kl. 7-12. Pris: kr. 275,- (excl. Transport). Antal pladser: 4.
Lørdag den 20. november.
Skjold fra Vedbæk. Sejltid: kl. 7-12. Pris: kr. 275,- (excl. Transport). Antal pladser: 4.
Mandag den 27.december.
Skjold fra Helsingør. Sejltid: kl. 7-12. Pris: kr. 275,- (excl. Transport). Antal pladser: 4.
Bemærk: Det er sidste chance i år i klubregi for at fange Nytårstorsken.
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Du er også velkommen til at tilbyde private ture til dine klubkammerater. Turene kan annonceres i klubben, og du kan også gøre brug af vores facebookprofil til det. Eneste krav er, at der ikke kan annonceres private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. De to turformer skal ganske logisk ikke konkurrere med hinanden.
Knæk & Bræk derude...
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk