Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser... Gennem kurser og på fisketure lærer du nye færdigheder... Vi fisker på Havet, ved Kysten, ved Åer og søer - også på fleredagesture...
Klik dig direkte til Sportsfiskeren.dk...
Til Bjørnens forside - Bjørnen fisker...
Sportsfiskeren.dk www.bjoernenfisker.dk
Topmenu - Læs mere om Bjørnen ved at klikke på linkene til højre -
Indmeldelse
Aktiviteter
Historie
Vedtægter
Bestyrelse
Klublokaler
Vejen til Bjørnen
Klik dig direkte ned til næste klubtur - Klik her
HOVEDMENU
Opdateret 29.4.2018
Forside
Opdatering
Kalender
Turplan
Aktivitetsplan
Klubbladet
Konkurrencer
Fangster
Rekorder
Turberetninger
Gamle Turberetninger
Fiskevand
Billeder
Links
Eksternt
billedgalleri
Turplan - Alle klubfisketure...
Her har du turplanen for første halvårs ture i 2018, men også turene for 2. halvår er ved at komme på. Turplanen omfatter alle typer klubture og er derfor en blanding af både kyst- og havture, af forskellige ferskvandsture, samt eventuelt også flerdagesture. Listen udbygges efterhånden, som der bliver arrangeret flere ture.
Der er på hver tur anført en turleder. Kontaktoplysningerne har du lige til højre herfor. Vi kan have skiftende turledere på endagsture, som ikke er havture.
På vores flerdagesture er der skiftende turledere, som kun er udnævnt for den enkelte tur.
For hver enkelt tur opsættes der et turopslag på opslagstavlen i vores klublokaler, og på det opslag kan
du så tilmelde dig til den pågældende tur. Du kan dog også tilmelde dig ved at kontakte turlederen for den
pågældende tur. Hvis der grilles på en tur, bedes du ved din tilmelding bekræfte, om du også ønsker at
deltage i grillmenuen.
Du må meget gerne komme med forslag til ture, som du savner på listerne. Det gælder også andre typer fiskeri, end de nævnte. Du er også velkommen til at foreslå ture til andre landsdele eller til udlandet.
I 2011 reducerede vi antallet af klubture, og samtidig åbnede vi op for annoncering af private ture, hvor du
kan invitere dine klubkammerater til at deltage. Private ture kan herefter annonceres i klubben og med et
sms-tursystem, som formanden opretter samt på vores Facebook profil. Eneste krav er, at vi ikke må
bruge sms-tursystemet og facebookprofilen til private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. De to turformer skal ganske logisk ikke konkurrere med hinanden. Tilmelding til sms-tursystemet sker til
formanden på mobil 2640 2630.
Læg mærke til oplysningen i næste spalte om mødested for endagsture.
På klubturene er det turlederen, der registrerer dine fangster. Fangster på private ture må du selv registrere enten i fangstmappen i klublokalerne eller ved at sende en mail til Erik Lund-Thomsen. Læs om registrering af private fangster og krav om fotodokumentation på siden Konkurrencer, hvor du kan åbne en pdf-fil med de fuldstændige konkurrenceregler.Turlederne kan også via linket i bunden af denne spalte udprinte fangstskemaer til registrering af klubturenes fangster. Linket åbner en pdf-fil.
Husk der venter både fisk og herlige oplevelser derude.
Venlig hilsen
Turudvalget
Fangstskema til turlederne
Klik her
Bemærk at der undervejs kan komme ændringer til starttidspunkterne for nogle af turene i
forhold til klubbladet. Det vil i så fald være anført ud for de eventuel ændrede turtidspunkter.
Havtursledere
Bruno Hansen
Mobil telefon......2984 9307
Klik her for mail til Bruno
Mogens Johansen
Mobil telefon......2146 2120
Klik her for mail til Mogens
Turledere andre ture
Spørg evt. formanden, hvem der er turleder på de enkelte ture.

Mobil telefon ....2640 2630
Klik her for mail til Kjeld
Erik Lund-Thomsen
Mobil 2063 0173
Klik her for mail til Erik
Ole Pedersen
Mobil 5299 7163
Klik her for mail til Ole

Kjeld Willerslev
Mobil 2640 2630
Klik her for mail til Kjeld

Poul Seiler
Mobil 2095 7571.
Klik her for mail til Poul
Mødested
Mødested for de enkelte ture, fremgår af turopslaget i klub-
lokalerne. Mødested for
endagsture, som ikke er havture
vil som udgangspunkt være på parkeringspladsen foran Roskilde Kro. Spørg eventuelt turlederen.
For havturene er mødested som udgangspunkt ved det skib, der sejles med.
Bjørnens Turplan 2018 - 1. og 2. halvår
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Januar 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 13. januar

OGSÅ
MED RABAT.

Turen aflyst pga. tekniske problemer.
HAVTUR MED SKJOLD FRA HELSINGØR -
Der fiskes bulefiskeri.
Årets første klubtur, som er på det dybe vand med det vertikale fiskeri. Altså havfiskeri på dybt vand og nedad. Meld dig hurtigt til. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Bruno forsøger at skaffe plads til alle, der tilmelder sig. Så jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Mødestedet er ved Skjold i Helsingør Nord Havn (Lystbådehavnen der ligger til venstre for Kronborg), hvor Skjold ligger ved den nordvestlige mole.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er tirsdag d. 2. januar. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man normalt framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er det normalt mandag d. 1. januar. På grund af nytår flytter vi datoen til tirsdag d. 2. januar, som så er sidste dato for framelding. Tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00 Bruno Hansen
LØRDAG d. 20. januar


Turen er afviklet.
KYSTTUR - DAGTUR EFTER HAVØRRED MED MORGENMAD -
Vi skal igang med kystfiskeriet i 1. halvår.
Årets første kystklubtur og dermed årets officielle sæsonstart for de gæve kystfiskere festliggjort med morgenmad i klublokalerne. Pris GRATIS. Vi skal forkæle de gæve folk ved sæsonstarten.
Fredningen af farvede havørred i saltvand er netop slut, så vi må ud efter et par flotte havørred, selvom det kan være lidt køligt. Isefjord, sydkysten eller eventuelt Roskilde fjord kan f.eks. være stedet, hvor vi skal forsøge os. Lunende badekar eller tilsvarende strømrender er nok steder, hvor vi kan opsøge de sultne havørred.
Planen er, at vi slutter turen omkring kl. 15.00
Vi har besluttet ikke at tage gasgrillen med, da den fungerer dårligt i koldt vejr. Husk at drikkevarer på turen må deltagerne selv klare.
Tilmelding senest torsdag d. 18. januar på opslagstavlen i klubben eller hos turledren.
Vi starter på denne tur med pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.

Starttid:kl. 08.00.
Vi mødes til morgenmad i klublokalerne.
Erik Lund-Thomsen
Februar 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
SØNDAG d. 4. februar


Turen er afviklet.

KYSTTUR - DAGTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter kystfiskeriet.
Årets anden kystklubtur og dermed fortsætter vi også kystkonkurrencen.
Så igen afsted efter et par flotte havørred, selvom det kan være lidt køligt. Isefjord, sydkysten eller eventuelt Roskilde fjord kan f.eks. være stedet, hvor vi skal forsøge os. Lunende badekar eller tilsvarende strømrender er nok steder, hvor vi kan opsøge de sultne havørred.
Selvom det måske lyder lidt sært på denne årstid, så kan en fed børsteormsflue sagtens være koden til de sultne havørred. Du spiser vel heller ikke skrabet mad, hvis der er en lækker menu foran dig.
Planen er, at vi slutter turen omkring kl. 15.00
Tilmelding senest torsdag d. 1. februar på opslagstavlen i klubben eller hos turledren.
Som kysttur er denne tur med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 09.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 10. februar


Turen er afviklet.
KYSTTUR - DAGTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Igen en klubtur for de gæve kystfiskere. Turleder Lund-Thomsen har sikkert et godt bud på, hvor vi skal forsøge os og dermed også fortsætte kystkonkurrencen.
Det kan stadigvæk være godt køligt, og i så fald er der igen god grund til at finde lunende badekar eller tilsvarende strømrender, som jo er steder, hvor vi kan møde de sultne havørred. Er du rigtig dygtig eller blot lidt heldig, så kan vi møde en eller flere flotte overspringere.
Årstiden er jo helt sikkert fortsat til lunt tøj, og noget styrkende undervejs. Husk at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Planen er, at vi slutter turen omkring kl. 15.00
Tilmelding senest torsdag d. 8. februar på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 09.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 17. februar


OGSÅ
MED RABAT.


Turen er afviklet.
HAVTUR MED SKJOLD FRA HELSINGØR -
Der fiskes bulefiskeri.
Årets anden havtur og på en lørdag, hvor vi igen skal ud med Skjold fra Helsingør. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Vi fisker bulefiskeri. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Husk at fra 1. februar til 31. marts må hver enkelt lystfisker desværre højst tage 3 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø, herunder Øresund.
Mødestedet er ved Skjold i Helsingør Nord Havn (Lystbådehavnen der ligger til venstre for Kronborg), hvor Skjold ligger ved den nordvestlige mole.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 5. februar. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 5. februar samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00 Bruno Hansen
SØNDAG d. 25. februar


Turen er afviklet.
ÅFISKERI - VI TAGER TIL TRYGGEVÆLDE Å -
Vi fortsætter med en tur i strømvand.
Nu er målet altså, at vi prøver Tryggevælde Å, hvor der kan være mulighed for nogle grønlændere eller en god blank overspringer, som er trukket op i åen. Ellers er der gedder, aborre m.m. .
Vi følger udviklingen med vejret, så vi er sikre på, at der er rimelige forhold ved Tryggen, for fiskeri på en stivfrosset vandoverflade er nemlig ikke nemt, og er der kraftig isdannelse langs bredderne kan fiskeriet også være ret svært, til gengæld kan det være ganske givtigt.
Aftal med turlederen, hvordan du køber dagkort
Husk at i frostvejr kan fluelinen sætte sig fast i stangøjerne, og fluer indstøbt i is fanger i øvrigt heller ikke. Er Å-vandet nærmest umuligt til fiskeri, kan vi konvertere turen til en kysttur.
Planen er, at vi slutter turen omkring kl. 15.00
Tilmelding senest torsdag d. 22. februar på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Uanset hvilken slags tur vi ender i, så indgår den i en af vores vores årskonkurrencer med pointgivning.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
Marts 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
TORSDAG d. 1. marts


Turen er afviklet.
PREMIERE I LAGAN - SVERIGE - KUN PÅ ÅRSKORT -
Vi fortsætter med en tur i strømvand.
Så er der sæsonstart ovre i det svenske broderland. Vi åbner Lagan 2018, og du kan på denne tur kun fiske på Årskort.
Det er vist noget med ret tidligt ud af sengehalmen for at nå derover i god tid. Fiskeriet er udelukkende efter havørred, da laksene har fred et stykke tid endnu. Så vil du satse på et Årskort, så kan du komme i gang på denne tur.
Har du aldrig fisket Lagan før, så er det ganske klogt at spørge hos vores rutinerede Laganfiskere om grej og metode.
Hvordan vejret bliver, er der kun at afvente opskriften på, men "fy fan", vi får nok ret friske temperaturer.
Antal deltagere skal gerne passe godt med de forhåndenværende biler.
Tilmelding senest torsdag d. 22. februar på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen indgår i vores årskonkurrence med pointgivning.
VIGTIGT. Du må nok påregne, at du skal kunne identificere dig ved brug af pas eller kørekort ved rejsen til Sverige.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid tidlig morgen.

Startsted og endelig starttid aftales med turlederen.
Poul Seiler
LØRDAG d. 3. marts


Turen er afviklet.
KYSTTUR - DAGTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Første kysttur i marts måned med Hr. Lund-Thomsen, som ret sikkert har et godt bud på, hvor vi skal forsøge os.
Det er fortsat ganske køligt, og i så fald er der igen gode grunde til at finde de lunende badekar eller tilsvarende strømrender, som jo er steder, hvor vi kan møde de sultne havørred. De holder stadigvæk af steder med de højeste temperatuer.
Er du rigtig dygtig eller blot lidt heldig, kan du komme hjem med en eller flere flotte overspringere. Årstiden er fortsat til lunt tøj, og noget styrkende undervejs. Husk at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Planen er, at vi slutter turen omkring kl. 15.00
Tilmelding senest torsdag d. 1. marts på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 09.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG d. 10. marts


OGSÅ
MED RABAT.


Turen er afviklet.
HAVTUR MED SKJOLD FRA HELSINGØR -
Der fiskes bulefiskeri.
Årets tredje havtur og på en lørdag, hvor vi igen skal ud med Skjold fra Helsingør. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Vi fisker bulefiskeri. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Husk at fra 1. februar til 31. marts må hver enkelt lystfisker desværre højst tage 3 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø, herunder Øresund.
Mødestedet er ved Skjold i Helsingør Nord Havn (Lystbådehavnen der ligger til venstre for Kronborg), hvor Skjold ligger ved den nordvestlige mole.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 26. februar. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 26. februar samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00 Bruno Hansen
SØNDAG d. 18. marts


Turen er afviklet.
KYSTTUR - DAGTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Anden kysttur i marts måned. Målet er stadigvæk at opsøge og fange havørreder. Årstiden er dog stadigvæk til lunt tøj, og noget styrkende undervejs, men med nu en dato over midten af marts måned, skal vi gerne opleve stigende luft– og ikke mindst stigende vandtemperaturer.
Får vi dem, så kommer der mere liv i havørredernes jagtinstinkter, så de nu for alvor kan starte på at fede sig op. Byttedyrenes antal stiger jo og dermed gevinsten for fiskene ved at jage.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Vi pakker sammen for hjemkørsel cirka ved 15-tiden.
Tilmelding senest torsdag d. 15. marts på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 09.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
April 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 7. april


Turen er afviklet.
KYSTTUR - DAGTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Endelig er vi inde i april måned, som gerne skal blive en super fiskemåned. Det er nu, at havørrederne for alvor jager igennem, så de kan vokse sig trinde og blanke.
Det er en god tid for både spinne– og fluegrej. Temperaturerne stiger og nærmer sig forhåbentlig snart havørredernes trivselstemperaturer, så de for alvor jager igennem, og byttedyrene begynder nu at vrimle frem i flere arter og antal. Nu vil fiskene jage hårdt, og de kæmper som rasende, når du kroger dem.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Vi pakker sammen for hjemkørsel cirka ved 14-tiden.
Tilmelding senest torsdag d. 5. april på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt og også logisk.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
LØRDAG den 14. april til LØRDAG den 21. april, altså 1 uge.

ALLE PLADSER
ER OPTAGET.


Turen er afviklet, og der blev fanget havørred.
FLERDAGESKYSTTUR TIL LANGELAND -
Ærøturen flytter på Langeland og med mulighed for flere dage -
Af grunde vi ikke har haft nogen indflydelse på, kan vi i år ikke leje Drejhuset på Ærø, og derfor er Ærøturen ændret til en tur til Langeland.
Det har også betydet, at vi i forhold til planen i december klubbladet har måtte ændre lidt på planen for udrejsedag og hjemrejsedag. Målet er dog fortsat det samme, nemlig at fange fisk, især havørred, spise dejlig velnærende og velsmagende mad, og så naturligvis hygge os sammen og forhåbentlig drøfte vores fine fangster undervejs på turen.

Turen finder sted i perioden fra lørdag den 14. april til lørdag den 21. april, altså 1 uge.

Prisen for turen bliver ca. kr. 2.275, hvilket dækker husleje, el og vand, transport til og fra Langeland samt lokal transport og fortæring (dog ikke drikkevarer).

Prisen er baseret på 10 deltagere i hele perioden.

Alle pladser er optaget nu.

Startsted og endelig starttid aftales med turlederen. Erik Lund-Thomsen
Maj 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 5. maj


Gratis morgenmad og grill.
HORNFISKEKONKURRENCEN 2018 -
Vi skal finde årets vinder i den første årskonkurrence.
Vi skal nu afvikle vores Hornfiskekonkurrencetur, så vi også i år kan finde en værdig mester. Det skal ikke undre, om vi igen ender oppe ved Kongsøre Skov, men vind og strøm kan jo også sende os i en helt anden retning.
Vi starter med morgenmad i klublokalerne, og når vi rammer kysten har turlederen medbragt alt til grillmenu med 2 grillpølser og øvrigt tilbehør til hver. Kassereren giver fortsat helt mikropriser, for du får begge menuer for en pris, der er ikke eksisterende, nemlig kroner 0,00. Momsfrit.
Medbring selv drikkevarer til grillmenuen etc.
Så husk at skrive, om du vil deltage i morgenmad og grillmenuen.
Der dystes om længste hornfisk. I tilfælde af hornfisk med samme længde, vil den tungeste af fiskene være vinderfisken.
Skulle du komme til at fange en havørred, så gælder den med i årskonkurrencen, men ikke i dagens konkurrence. Turlederen kan godt kende forskel på hornfisk og havørred, så du kan næppe snyde ham.
Vinderen modtager Årspræmien på turen efter opmåling/opvejning. Det kan jo også tænkes, at turlederen har lidt andet præmiesjov med. Er der også interesse for det, kan vi f.eks. lave en præmiepulje med kr. 20 fra hver.
Tilmelding senest torsdag d. 3. maj på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads, og iøvrigt om du vil deltage i begge menuer..
Starttid kl. 07.00.

Vi mødes til morgenmad i klublokalerne.

Foreløbige turledere:
Erik Lund-Thomsen
Kjeld Willerslev
LØRDAG d. 26 maj


Bemærk at turen i
december klubbladet stod
med datoen søndag d. 15.
april.

Turdatoen er nu som
skrevet herover
lørdag d. 26. maj.

PUT & TAKE KONKURRENCEN 2018 -
Put & Take Fiskeri, hvor vi også skal spise grillmad.
Vi tager igen ud til Ørsted Fisk & Golf Åbakkevej 13, 4130 Viby Sj., hvor det tidligere er lykkedes os at fange fisk. Vi har igen grillen med.
Rigtig god pris: Senior kr. 120 som er for både fiskeri og grillmad.
Vore juniorer får halv pris. Prisen er excl. transport, men altså incl. 2 grillpølser og øvrigt tilbehør.
Drikkevarer må deltagerne selv klare.
NYT: Put & Take mesterskabet afgøre nu over 2 ture.
Brølerturen - den gamle konkurrencetur med Stimen, som altid har været afviklet i efteråret, har vi nemlig sammen med Stimen definitivt besluttet at nedlægge. Det gør det dermed muligt for os at afgøres Bjørnens klubmesterskab i P&T-fiskeri over 2 ture, denne her og så en tur mere i efteråret.
Tidsplanen -
Kl. 08.00 - Mødetidspunkt på parkeringspladsen ved Roskilde Kro.
Kl. 08.05 - Vi kører afsted fra Kroen til Ørsted.
Kl. 09.00 - Starter vi fiskeriet og fisker i 4 timer.
Kl. 13.00 - Vi går i gang med spisningen.
Vi vejer også fiskene og finder dermed dagens placeringer, som så giver den foreløbige konkurrencestilling, som afgøres endeligt ved turen i 2. halvår, hvis der ellers fanges større fisk der, ellers er resultatet på 1. tur lig med den endelige resultatliste.
HUSK: Der må fiskes med 2 stænger og fanges max. 4 fisk pr. deltager.
Tilmelding senest torsdag d. 24. maj på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads, og iøvrigt om du vil deltage i grillmaden.
Starttid:
Kl. 08.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Foreløbige turledere:
Erik Lund-Thomsen
Kjeld Willerslev
Husk at vi har Grøn Dag på Roskilde Kro dagen efter Put & Take konkurrencen dvs. søndag d. 27. maj kl. 10.00 - Tilmelding hos Kjeld.
Juni 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 9. juni


.

TORSKEKONKURRENCEN 2018 MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Vi skal finde årets klubmestre.
Årets torskekonkurrence med Skjold fra Vedbæk Havn. Vi skal konkurrere om præmier og titlerne som årets Torskekonkurrencevinder, både senior og junior, så skriv dig hurtigt på til denne konkurrence.
Foreløbig har vi 15 pladser, men kommer der flere tilmeldinger, så forsøger Bruno at skaffe plads til dem. Skriv dig meget hurtigt på, så Bruno kan skaffe pladser til alle. Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Husk at Bruno sætter stor pris på betaling med lige penge.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 28. maj. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 28. maj samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00 Bruno Hansen
LØRDAG d. 16. juni
KYSTTUR - AFTEN- OG MÅSKE NATTUR EFTER HAVØRRED -
Vi fortsætter igen med kystfiskeriet.
Så er det tid til at prøve aften og måske også nat derude på kysten. Det er derfor nærmest et ”must”, at vi har grillen med, hvis vi bliver der så længe. Viser det sig, at vi kan bryde koden til flere havørreder, så vil friskfanget nygrillet havørred nok være lækker natmad for sultne lystfiskere, som samtidig oplever naturens natteliv på kysten. Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes.
Efter det noget aparte forårsvejr, så har vi vel endlelig fået sommerlige forhold i Danmark, så lad os håbe at havørrederne har bevaret jagthumøret, så de er til at udfordre.
Husk igen at få taget nogle smukke billeder derude ved fiskevandet, også gerne med fine fisk.
Tilmelding senest torsdag d. 14. juni på opslagstavlen i klubben eller hos turlederen.
Turen er naturligvis med i pointgivningen til vores kystkonkurrence, så bliver du hjemme, får du ingen point. Det kræver fangst af fisk. Det gør det faktisk hele året, og det er vel ganske rimeligt.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Starttid:
Kl. 16.00 ved
Roskilde Kro.

Ved ændringer i startsted og starttid giver turlederen besked.

Erik Lund-Thomsen
Juli 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
SØNDAG d. 1. juli


Der kan være nogle få
ledige pladser tilbage.
FAMILIETUREN 2018 MED JAWS FRA VEDBÆK -
Den normalt sommerlige havtur på Sundet -
Familieturen 2018 nu med ny turleder. Turen er til en særlig god pris, og her kan du invitere din familie og venner med ud på det herlige Øresund. Turen er igen med Jaws. Turstart kl. 12.00, og vi er i havn kl. 17.00.
Vi har hele skibet, men satser på kun at benytte 20 pladser. Vi skal have alle 20 pladser besat. Tilmelding er bindende efter den 11. juni - Vi fisker drivfiskeri - Vi anbefaler absolut hurtig tilmelding!
Prisen for seniorer er kun kr. 250. Vores egne juniorer slipper med en pris på kr. 125. Gæstejuniorer koster kun kr. 150. Priserne er eksklusive kørsel, men inklusive en pølse og en sodavand. Prisen er med fin rabat i forhold til normalprisen og endda med en pølse og en vand. Det fås næppe bedre på Sundet.
Hr. turlederen er sikkert så optimistisk, at han giver fangstgaranti. Han beder om, at alle medbringer lige penge.
Vi sejler fra Vedbæk Havn, hvor Jaws ligger ved den nordlige mole. Se Jaws hjemmeside om parkering ved havnens nordende.
Turlederen arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Husk ved framelding af tilmeldt plads, at man skal framelde sig på denne tur allerede senest mandag d. 11. juni. Ved senere afbestilling hæfter man for turprisen. Mogens vil dog ved sen afmelding venligst forsøge at afsætte pladsen til anden side.
Men skynd dig med dine tilmeldinger, for pladserne bliver revet væk,
siger Hr. turleder Mogens Johansen, som allerede har bestilt dejligt
sommervejr og masser af fisk til alle. Så meld dig straks til denne
Familieturen 2018.
Starttid kl. 12.00.
Mogens Johansen
August 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
ONSDAG d. 1. august


MAKRELTUREN MED SKJOLD FRA ODDEN 2018 -
Med Bruno på den store Makreltur.
Turen efter minitun. Det er nemlig den store 8 timers makrelturen,
Turen har været annonceret flere gange, og der var to datoer at vælge imellem. Valget faldt på onsdag d. 1. august.
Prisen er 370 kr. MINUS 50 kr. rabat = kr. 320 + transport.
Turen er fra Odden havn.
Der sejles fra kl. 14 til 22.
Du kan altid spørge Bruno om der skulle være en plads ledig.
Bruno Mobil 2984 9307
Du kan også skrive til Bruno på mail:
kirstenlykke@dukamail.dk
Mødested, starttid og transport aftales med turlederen. Bruno Hansen
LØRDAG d. 18. august

HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri.
Igen ud med Skjold og nu på en lørdag, hvor vi skal ud fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger fortsat 5 torsk med i land, så ”go’ for it” - og lad os få nogle rigtig smukke kunstneriske billeder fra turen med tilfredse fangere og flotte fisk. Faktisk også gerne flotte tilfredse fangere og flotte fisk.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 6. august. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 6. august samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
OBS! Flere ture følger efterhånden som turplanen for 2. halvår sættes op. - Bestyrelsen
September 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
OBS! Blandende ture følger efterhånden som turplanen for 2. halvår sættes op. - Bestyrelsen
Oktober 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
LØRDAG d. 6. oktober


HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri - Bemærk - der er to havture i oktober.
Denne er den første havtur i oktober, hvor vi nok en gang skal ud med Skjold og igen på en lørdag. Turen er igen fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger stadigvæk 5 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle herlige billeder fra turen lagt ind på Facebook.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 24. september. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 24. september samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
LØRDAG d. 27. oktober
HAVTUR MED SKJOLD FRA VEDBÆK -
Der fiskes blandet fiskeri - Bemærk - det er 2. havtur i oktober.
Så er vi ved den anden havtur i oktober, hvor vi nok en gang skal ud med Skjold og igen på en lørdag. Turen er igen fra Vedbæk. Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger stadigvæk 5 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle herlige smukke kunstneriske billeder fra turen fremvist på Facebook med en frisk melding.
Mødested er ved Skjold i Vedbæk Havn. Skjold ligger ved Nordmolen.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d. 15. oktober. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 15. oktober samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
OBS! Flere ture følger efterhånden som turplanen for 2. halvår sættes op. - Bestyrelsen
November 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
OBS! Blandende ture følger efterhånden som turplanen for 2. halvår sættes op. - Bestyrelsen
December 2018 Turbeskrivelse Tid Turleder
TORSDAG d. 27. december
NYTÅRSTORSKETUREN MED SKJOLD FRA HELSINGØR -
Det er årets absolut sidste klubtur.
Vi slutter året med den traditionelle nytårstorsketur, som samtidig er sidste tur i år med ret til at hjemtage 5 torsk.
Foreløbig har vi 6 pladser. Bruno forsøger at få alle de nødvendige pladser, så skriv dig hurtigt på. Bruno sætter stor pris på tidlige tilmeldinger og desuden betaling med lige penge.
Jo tidligere du tilmelder dig, jo bedre muligheder har Bruno.
Der sejles fra kl. 07.00 til 12.00.
Reglerne siger som nævnt stadigvæk 5 torsk med i land, så fang dem, og lad os andre se nogle dejlige billeder fra turen lagt ind på Facebook med en frisk melding.
Mødested er ved Skjold i Helsingør Nord Havn. Det er ved Lystbådehavnen til venstre for Kronborg, hvor Skjold ligger ved den nordvestlige mole.
Pris for denne herlige tur på sundet er igen med rabat -
Senior ...kr. 275 MINUS 50 kr. rabat = kr. 225
Prisen er excl. transport.
Medens vores havfriske juniorer kan få turen til halv pris.
Bruno arrangerer samkørsel, så anfør i din tilmelding, om du kan tilbyde plads i din bil, eller om du selv ønsker en plads.
Sidste dato for tilmelding til denne tur er mandag d.10. december. Ved framelding af tilmeldt plads, skal man framelde sig senest mandagen ugen før den uge, hvor turen finder sted. Det betyder at på denne tur er mandag d. 10. december samtidig sidste dato for framelding, og en tilmelding er dermed bindende fra den dato.
Starttid kl. 07.00.
Bruno Hansen
Erik kunne fremvise en flot blank laks.
Knæk & Bræk derude...
Du er også velkommen til at tilbyde private ture, hvor du kan gøre brug af et sms-tursystem eller vores facebook profil. Eneste krav er, at vi ikke må bruge sms-tursystemet og facebookprofilen til private ture på dage, hvor der i forvejen er en klubtur. Tilmelding til sms-tursystemet sker til formanden på mobil 2640 2630.
I Til Toppen I
Bjørnens Sportsfiskerforening www.bjoernenfisker.dk