Læs Bjørnens klubblade elektronisk

Bjørnens blad

Foreningens blad udkommer fire gange årligt i månederne marts, juni, september og december.


Bladets omfang er på 28 til 36 sider, hvor du kan læse om nyt fra foreningen. Det kan omfatte enhver form for nyheder, herunder selvfølgelig beretninger om ture, om nye turtilbud, om fangster etc.


Alle har muligheden for at levere materiale til bladet, så husk på, når du har foretaget dig noget fiskerimæssigt spændende, at det måske kan have dine klubkammeraters interesse.


Bladet udleveres i fysisk form i klublokalerne men kommer også her på hjemmesiden som pdf-filer.

December 2023

Læs bl.a. Bestyrelsens hjørne om havets situation. om Forbundet, om juleafslutningen, om vores kommende ture og vores  konkurrencer i 1. halvår 2024. Der er også  indkaldelse til generalfor- samlingen 2024 og vores flinke kasserer beder om kontingent- indbetaling 2024. 

Marts 2023
Læs Bestyrelsens hjørne med referat fra vores generalfor-samling, læs om PFAS, Norsk Olieaffald i Storebælt, Kongres DSF, resultater og vindere for vores årskonkurrencer, Ture for 1. halvår og Eriks beretning om Fiskeåret 2022.

Sådan åbner du bladene

For at kunne læse pdf-filer, skal du have programmet Acobat Reader, som er et gratisprogram eller en anden tilsvarende reader..


Du klikker blot på bladenes forsider, så åbner bladet i pdf-format i et separat browservindue.


Klik dig til god læsning.


Har du noget spændende stof til bladet, så kontakt

Kjeld Willerslev.

Mobil 2640 2630

Mail kwiller@webcontact.dk


Som behandler alle henvendelser med venlighed.

September 2023

Læs bl.a. Bestyrelsens hjørne om klimaets og havets situation. om Forbundet, om julefestlighederne, om vores kommende ture og konkurrencer samt Mogens beretning om makrelturen med Skjold fra Odden.

December 2022
Læs bl.a. Bestyrelsens Hjørne, om vores natur og håndteringen, om DSFs kongres, vores general-forsamling og kontingent-betaling for 2023, om Månedens Fiskere, om kommende ture i 2023 og Eriks hyggelige beretning om Efterårets fiskeri.

OBS! Decemberbladet er udgivet
Du kan nu læse vores klubblad december udgaven 2023 herunder..

Her kan du læse om:

  • Bjørnens blade
  • Hvordan du åbner bladene
  • Du får de seneste 5 udgaver
  • Vores jubilæumsblad 2007
  • Lad høre hvis du har forslag til bladet

Magasinet Sportsfiskeren

Som medlem i Bjørnen modtager du hjemme magasinet Sportsfiskeren fire gange årligt. Du kan også læse det på Sportsfiskeren.dk. Klik på linket her til magasinet.

Juni 2023
Læs bl.a. Bestyrelsens hjørne, om havet har åndenød, 30.000 smolt, DSF Landsdelsmøder, Fisketegnet stiger, Assens har skaffet 75 mill.kr., torsdagslukket i skolesommerferien, hav- og kystture resten af året. Eriks beretning om Forårsfiskeriet

Jubilæumsblad 2007

Bjørnens fejrede 25 års
jubilæum i 2007. Ved den lejlighed udgav vi dette jubilæumsskrift om de første 25 år fra en  foreningens historie fra en lokal forening til en helt åben forening. Læs også om dem, der skabte denne forening.